| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/46/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie

§ 1. 1. Dokonuje się połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, ulica Bialska 104/118, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003907 i Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, Aleja Niepodległości 32, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003810.

2. Połączenie następuje poprzez przeniesienie mienia przejmowanego Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie na przejmujący Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

§ 2. 1. Majątek ruchomy Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z dniem połączenia przekazuje się na własność Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

2. Fundusz założycielski Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z dniem połączenia zwiększa się o fundusz założycielski Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie.

3. Fundusz zakładu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z dniem połączenia zwiększa się o fundusz zakładu Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie.

4. Należności i zobowiązania Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z dniem połączenia stają się należnościami i zobowiązaniami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, składniki materialne i niematerialne majątku Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z dniem połączenia przekazuje się Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

6. Do pracowników zakładu przejmowanego stosuje się art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

§ 3. Termin złożenia wniosku o wykreślenie Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego określa się na ostatni dzień miesiąca następujący po upływie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »