| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/46/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie

§ 1. 1. Dokonuje się połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, ulica Bialska 104/118, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003907 i Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, Aleja Niepodległości 32, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003810.

2. Połączenie następuje poprzez przeniesienie mienia przejmowanego Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie na przejmujący Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

§ 2. 1. Majątek ruchomy Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z dniem połączenia przekazuje się na własność Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

2. Fundusz założycielski Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z dniem połączenia zwiększa się o fundusz założycielski Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie.

3. Fundusz zakładu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z dniem połączenia zwiększa się o fundusz zakładu Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie.

4. Należności i zobowiązania Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z dniem połączenia stają się należnościami i zobowiązaniami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, składniki materialne i niematerialne majątku Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z dniem połączenia przekazuje się Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

6. Do pracowników zakładu przejmowanego stosuje się art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

§ 3. Termin złożenia wniosku o wykreślenie Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego określa się na ostatni dzień miesiąca następujący po upływie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »