| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/778/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

                                                                     

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. o kwotę 4.723.290,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 630.524.778,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 456.038.504,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 174.486.274,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. o kwotę 31.176.006,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 811.789.806,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 563.336.983,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 248.452.823,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 34.520.361,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 198.773.968,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 1.378.935,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 17.508.940,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.:

1) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„ ”§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 181.265.028,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) 16.318.130,- zł

b) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 5.191.805,- zł

c) emisji obligacji 72.993.295,- zł na sfinansowanie wydatków majątkowych,

d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 86.761.798,- zł„ ”

„ ”§ 5 Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji oraz zaciąganej pożyczki i kredytów
w kwocie 101.335.646,- zł z tego w szczególności na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 72.993.295,- zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu 13.006.705,- zł

3. pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,- zł„ ”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »