| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/778/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

                                                                     

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. o kwotę 4.723.290,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 630.524.778,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 456.038.504,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 174.486.274,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. o kwotę 31.176.006,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 811.789.806,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 563.336.983,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 248.452.823,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 34.520.361,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 198.773.968,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 1.378.935,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 17.508.940,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.:

1) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„ ”§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 181.265.028,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) 16.318.130,- zł

b) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 5.191.805,- zł

c) emisji obligacji 72.993.295,- zł na sfinansowanie wydatków majątkowych,

d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 86.761.798,- zł„ ”

„ ”§ 5 Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji oraz zaciąganej pożyczki i kredytów
w kwocie 101.335.646,- zł z tego w szczególności na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 72.993.295,- zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu 13.006.705,- zł

3. pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,- zł„ ”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/778/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »