| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.18a,art.19 pkt.1lit.f, pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Wprowadzić opłatę od posiadania psów na terenie gminy Świerklany pobieraną od osób fizycznych.

§ 2. Wysokość rocznej opłaty od jednego psa w wysokości: 26,00 zł.

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. Obowiązek opłaty wygasa z upływem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. Podatnicy są zobowiązani podać organowi gminy informację o wejściu w posiadanie psa niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty powstania obowiązku opłaty.

§ 6. 1. Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest w terminie do dnia 15 maja każdego roku lub w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstał obowiązek opłaty.

§ 7. 1. Inkaso opłaty od psów powierza się sołtysom: sołtysowi sołectwa Jankowice - Panu Jerzemu Rugor na terenie sołectwa Jankowice, sołtysowi sołectwa Świerklany Górne - Pani Dorocie Tyman na terenie sołectwa Świerklany Górne, sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne - Panu Krzysztofowi Klyta na terenie sołectwa Świerklany Dolne.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Świerklany opłat.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 294/XXXVIII/14 z dnia 30 października 2014 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »