| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 21 marca 2016

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 18 marca 2016

Uchwała Nr KI-411/95/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów, w części dotyczącej postanowień: - § 1 pkt 5, - § 2 pkt 3, - § 3 ust. 3, - § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie słów „bieżących” oraz „- według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”, - § 8 ust. 1 pkt 3 w zakresie słów „ wykazane w załączniku nr 4 uchwały”, - § 9 ust. 1 pkt 2 w zakresie słów „bieżących” oraz „ - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”, - § 11 ust. 1, - Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam aktualność prawa placówki do otrzymywania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …… wniosku o udzielenie dotacji oświadczam, iż przeznaczę kwotę dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówki” oraz w zakresie słów: „ zameldowania”, - Załącznika Nr 4.Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2016 poz. 1884
reklama
reklama