| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Sierpień 2014

01 Sierpień 2014 - 213 dzień roku,

do końca pozostało 152 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Ważne terminy

01.08.2014

 • Od 1 sierpnia do 1 września 2014 r. producenci rolni składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r.

05.08.2014

 • Zapłata składek za lipiec 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych

07.08.2014

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za lipiec 2014 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w lipcu 2014 r.
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lipcu 2014 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2014 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w lipcu 2014 r.) – AKC-P

11.08.2014

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za lipiec 2014 r. (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)- Zapłata składek za lipiec 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA- Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2014 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2014 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2014 r. składane przez właściwe organy
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb 23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2014 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2014 r. składane przez jednostki budżetowe. Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i organu) – o 11 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2014 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

12.08.2014

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2014 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za lipiec 2014 r. składane przez izby celne

Zmiany w prawie

01.08.2014

02.08.2014

05.08.2014