| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Styczeń 2017

18 Styczeń 2017 - 18 dzień roku,

do końca pozostało 347 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Ważne terminy

18 stycznia 2017 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2016 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-23B za grudzień 2016 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28 UE WPR za grudzień 2016 r.

20 stycznia 2017 r.

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-27 za grudzień 2016 r.
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • INF-W za ostatnie półrocze
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania liniowym podatkiem
 • Wybór lub rezygnacja z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-16 składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania
 • Wybór kwartalnej metody opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń
 • DEK-R za rok poprzedni
 • CIT-5
 • PIT-6/PIT-6L
 • INF-2
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2016 r.
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni

23 stycznia 2017 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2016 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2016 r.
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2016 r.
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2016 r.
 • Zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2017 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2016 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe albo którzy rozpoczęli działalność z dniem 1 stycznia 2017 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2016 r.

25 stycznia 2017 r.

 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2016 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Informacja podsumowująca za poprzedni kwartał przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS za grudzień 2016 r.
 • VAT UE za poprzedni kwartał (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2016 r.
 • FPZ f1 za IV kwartał roku poprzedniego
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG, INF-A za grudzień 2016 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7K lub VAT-7D za poprzedni kwartał
 • VAT-13 za grudzień 2016 r. składany przez przedstawiciela podatkowego
 • VAT-27

Zmiany w prawie

18.01.2017

reklama
reklama