| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2015

13 Październik 2015 - 286 dzień roku,

do końca pozostało 79 dni

Imieniny : Edwarda, Geralda, Ireny

Następnego dnia : Alana, Alany, Bernarda

Ważne terminy

14 października 2015 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2015 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2015 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucja gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

15 października 2015 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2015 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • ZUS DRA i raporty imienne za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2015 r. składane przez kierowników placówek
 • VAT-UE za poprzedni kwartał (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28 Programy WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28 UE WPR skladane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników

16 października 2015 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2015 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierownicy uczelni publicznych

19 października 2015 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby skarbowe

20 października 2015 r.

 • CIT-5
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów części budżetowych
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR składane przez dysponentów części budżetowych

Zmiany w prawie

13.10.2015

14.10.2015

15.10.2015

16.10.2015