| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Marzec 2017

25 Marzec 2017 - 84 dzień roku,

do końca pozostało 281 dni

Imieniny : Ireneusza, Marii, Marioli

Następnego dnia : Duszana, Emanuela, Klarysy

Ważne terminy

26 marca 2017 r.

 • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
 • Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic

27 marca 2017 r.

 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn, za luty 2017 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2017 r. (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej) • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2017 r. • złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS

28 marca 2017 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2017 r. składane przez dysponenta części 87
 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77

31 marca 2017 r.

 • Sprawozdanie roczne za rok poprzedni o masie i ilości opakowań
 • Zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok sprawozdawczy o rodzajach i ilości odpadów
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Złożenie ORD-U informacja o umowach zawartych z nierezydentami w 2016 r. przez podatników mających kalendarzowy rok podatkowy
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 r.
 • Opłata za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • AKC-PA - marzec
 • Rb-WSa za poprzedni rok składane przez jednostki organizacyjne i nadzorowane przez JST (samorządowe: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze albo samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw)
 • Rb-WSb za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • Złożenie informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (CIT-VC)
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach oraz produkty (opony, oleje) wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2016
 • Złożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku
 • ZUS ZSWA
 • IFT-2/IFT-2R
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, SSE-R, CIT-5 za rok poprzedni
 • CIT-D, składane przez podatników, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny

Zmiany w prawie

25.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

30.03.2017

reklama
reklama