| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Lipiec 2015

29 Lipiec 2015 - 210 dzień roku,

do końca pozostało 155 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Ważne terminy

30 lipca 2015 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 (za II kwartały 2015 r.) składane przez ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 (za II kwartały 2015 r.) składane przez dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych) minister właściwy do spraw gospodarki minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33 (za II kwartały 2015 r.) składane przez dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych) minister właściwy do spraw gospodarki minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS (za II kwartały 2015 r.) składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N (za II kwartały 2015 r.) składane przez dysponenci główni środków budżetu państwa, regionalne izby obrachunkowe
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 (za I półrocze 2015 r.) składane przez dysponenci państwowych funduszy celowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 (za II kwartały 2015 r.) składane przez dysponenci części budżetowych

31 lipca 2015 r.

 • Sprawozdanie za I półrocze br. przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (za II kwartały 2015 r.) składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • AKC-PA - lipiec
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Ryczałt za poprzedni kwartał
 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi i unieszkodliwianiu za I półrocze br., składane przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez zbierającego zużyty sprzęt
 • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za za I półrocze br. składane przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego

3 sierpnia 2015 r.

 • Wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego

5 sierpnia 2015 r.

 • ZUS DRA i raporty imienne za poprzedni miesiąc

Zmiany w prawie

29.07.2015

30.07.2015

01.08.2015