| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2014

Aktualny miesiąc

Październik 2014

31 Październik 2014 - 304 dzień roku,

do końca pozostało 61 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Ważne terminy

31.10.2014

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za wrzesień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone- Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartały 2014 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów

05.11.2014

 • Zapłata składek za październik 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych

07.11.2014

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za październik 2014 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w październiku 2014 r.
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w październiku 2014 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2014 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w październiku 2014 r.) – AKC-P

10.11.2014

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za październik 2014 r. (INTRASTAT–Przywóz, I NTRASTAT–Wywóz)- Zapłata składek za październik 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA- Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2014 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za październik 2014 r. składane przez jednostki budżetowe. Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i organu) – o 11 dni dłużej

12.11.2014

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2014 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za październik 2014 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

Zmiany w prawie

31.10.2014

01.11.2014

05.11.2014

06.11.2014