| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Lipiec 2014

26 Lipiec 2014 - 207 dzień roku,

do końca pozostało 158 dni

Imieniny : Anny, Grażyny, Hanny

Następnego dnia : Julii, Lilli, Natalii

Ważne terminy

28.07.2014

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP – 1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M - spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2014 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki- Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2014 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2014 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2014 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2014 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2014 r. składane przez Polską Akademię Nauk, Agencje państwowe

30.07.2014

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za II kwartały 2014 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL, Rb-50 za II kwartały 2014 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2014 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2014 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2014 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS, Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2014 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2014 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2014 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych

31.07.2014

 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za I półrocze 2014 r.
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za I półrocze 2014 r.
 • Zbierający zużyty sprzęt sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze 2014 r.- Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za czerwiec 2014 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone- Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2014 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów

01.08.2014

 • Od 1 sierpnia do 1 września 2014 r. producenci rolni składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r.

Zmiany w prawie

26.07.2014

27.07.2014

29.07.2014

30.07.2014