| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2014

25 Październik 2014 - 298 dzień roku,

do końca pozostało 67 dni

Imieniny : Bonifacego, Darii, Ingi

Następnego dnia : Amandy, Ewarysta, Lucjana

Ważne terminy

27.10.2014

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2014 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji- Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014 r. (rozliczenie miesięczne) oraz VAT-7K lub VAT-7D za III kwartał 2014 r. (rozliczenie kwartalne)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień lub III kwartał 2014 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2014 r.)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za wrzesień 2014 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za wrzesień 2014 r.- Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS za wrzesień 2014 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2014 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za III kwartały 2014 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2014 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych, dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej

28.10.2014

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za wrzesień (oraz złożenie deklaracji za wrzesień: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za III kwartał 2014 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki- Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2014 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2014 r. dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe

30.10.2014

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za III kwartały2014 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za III kwartały 2014 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2014 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2014 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

31.10.2014

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za wrzesień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone- Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartały 2014 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów

Zmiany w prawie

25.10.2014

27.10.2014

29.10.2014

30.10.2014

31.10.2014

01.11.2014