| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2014

01 Październik 2014 - 274 dzień roku,

do końca pozostało 91 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Ważne terminy

01.10.2014

 • Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzenia sald na koniec roku obrachunkowego

06.10.2014

 • Zapłata składek za wrzesień 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej
 • ZUS DRA i raportów imiennych

07.10.2014

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2014 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika we wrześniu 2014 r.
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu 2014 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2014 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych we wrześniu 2014 r.) – AKC-P

08.10.2014

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2014 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania

10.10.2014

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za wrzesień 2014 r. (INTRASTAT–Przywóz, INTRASTAT–Wywóz) - Przekazanie do NBP sprawozdania z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za III kwartał 2014 r. przez prowadzących działalność kantorową- Zapłata składek za wrzesień 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA- Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2014 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2014 r. składane przez jednostki budżetowe (Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i organu) – o 11 dni dłużej)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2014 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2014 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2014 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2014 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania

13.10.2014

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2014 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za wrzesień 2014 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2014 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w prawie

01.10.2014