| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Marzec 2015

27 Marzec 2015 - 86 dzień roku,

do końca pozostało 279 dni

Imieniny : Eligii, Ernesta, Lidii

Następnego dnia : Anieli, Gedeona, Jana

Ważne terminy

30 marca 2015 r.

 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 składane przez dysponentów części 77
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE składane przez dysponentów części 87

31 marca 2015 r.

 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • ZUS ZSWA
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • IFT-2/IFT-2R
 • ORD-U
 • CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, SSE-R, CIT-5 za rok poprzedni
 • CIT-D, składane przez podatników, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny
 • Opłata za brak sieci zbierania pojazdów
 • Zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok sprawozdawczy o rodzajach i ilości odpadów
 • Opłata za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • AKC-PA - marzec
 • Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy
 • Roczne sprawozdania jednostkowe Rb-WSa (za 2014 r.) składane przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez JST (samorządowe: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze albo samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw)
 • Roczne sprawozdania jednostkowe wydatki strukturalne w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesione przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: roczne sprawozdanie jednostkowe Rb-WSb (za 2014 r.) składane przez jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane (państwowe: jednostki budżetowe, jednostki organizacyjne, instytucje kultury, instytucje filmowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, uczelnie publiczne i inne osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw oraz dysponenci państwowych funduszy celowych)
 • Sprawozdanie roczne za rok poprzedni o masie i ilości opakowań
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego, gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu

Zmiany w prawie

27.03.2015

30.03.2015

31.03.2015

01.04.2015