| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2014

21 Październik 2014 - 294 dzień roku,

do końca pozostało 71 dni

Imieniny : Celiny, Jakuba, Oliwiera

Następnego dnia : Donata, Filipa, Kordiana

Ważne terminy

21.10.2014

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za wrzesień 2014 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

22.10.2014

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2014 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za III kwartały 2014 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego

27.10.2014

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2014 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji- Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014 r. (rozliczenie miesięczne) oraz VAT-7K lub VAT-7D za III kwartał 2014 r. (rozliczenie kwartalne)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień lub III kwartał 2014 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2014 r.)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za wrzesień 2014 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za wrzesień 2014 r.- Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS za wrzesień 2014 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2014 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za III kwartały 2014 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2014 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych, dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej

28.10.2014

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za wrzesień (oraz złożenie deklaracji za wrzesień: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za III kwartał 2014 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki- Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2014 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2014 r. dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe

Zmiany w prawie

21.10.2014

22.10.2014

23.10.2014