| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2014

30 Wrzesień 2014 - 273 dzień roku,

do końca pozostało 92 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Następny miesiąc

Październik 2014

Ważne terminy

30.09.2014

  • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za sierpień 2014 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone- Przekazanie na rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części naliczonych odpisów na Fundusz

01.10.2014

  • Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzenia sald na koniec roku obrachunkowego

06.10.2014

  • Zapłata składek za wrzesień 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej
  • ZUS DRA i raportów imiennych

07.10.2014

  • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2014 r.
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika we wrześniu 2014 r.
  • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu 2014 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2014 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
  • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych we wrześniu 2014 r.) – AKC-P

08.10.2014

  • Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2014 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania

Zmiany w prawie

01.10.2014