| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 3 kwietnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486 i z 1997 r. Nr 39, poz. 245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy „– zastrzeżeniem § 10 pkt 1 –”,

2) skreśla się § 10,

3) w § 12 w ust. 1 wyraz „warunkach” zastępuje się wyrazem „ramach”,

4) w § 14 w ust. 9 wyrazy „rentę inwalidzką” zastępuje się wyrazami „rentę z tytułu niezdolności do pracy”,

5) w § 15 w ust. 1 wyrazy „renty inwalidzkiej” zastępuje się wyrazami „renty z tytułu niezdolności do pracy”,

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

7) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w § 1 w ust. 1 skreśla się pkt 8.

§ 2.
 Pracownikowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, otrzymującemu do dnia 30 kwietnia 1998 r. dodatek za pracę przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, kwotę tego dodatku włącza się do wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 7 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 1998 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 3 kwietnia 1998 r. (poz. 282)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W:

I. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie oraz w wojewódzkich ośrodkach organizacji, ekonomiki i informatyki w ochronie zdrowia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

450– 520

455– 540

460– 565

564– 605

475– 650

490– 695

505– 740

520– 785

535– 835

550– 900

570– 985

590–1 075

615–1 165

640–1 255

665–1 350

700–1 460

760–1 570

820–1 680

880–1 815

 

II. Zakładach naprawczych sprzętu medycznego (zakładach techniki medycznej) oraz zakładach (warsztatach) ortopedycznych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

405– 525

410– 535

415– 550

420– 570

425– 595

430– 625

435– 670

445– 715

455– 765

465– 815

475– 865

485– 925

505– 995

530–1 075

555–1 155

580–1 235

610–1 315

650–1 405

690–1 495

750–1 595

 

III. Jednostkach obsługi inwestycyjnej (zarządach inwestycji), gospodarstwach pomocniczych i Centralnej Pralni w Toruniu

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

405– 500

410– 510

415– 520

420– 540

425– 560

430– 595

435– 630

440– 670

445– 715

450– 760

455– 805

465– 850

475– 900

490– 955

505–1 010

530–1 080

555–1 150

585–1 220

620–1 300

665–1 380

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »