| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 31 marca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania (Dz. U. Nr 148, poz. 993) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość opłat ustala się, w zależności od rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, w sposób następujący:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł

dobowa
(24-godzinna)

siedmiodniowa

miesięczna

półroczna
(6-miesięczna)

roczna
(12-miesięczna)

Samochody osobowe powyżej
5 osób łącznie z kierowcą

5

23

70

350

600

Autobusy

10

50

150

750

1 250

Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) powyżej 3,5* t do 6 t

5

23

70

350

600

2) powyżej 6 t do 12 t

18

87

260

1 300

2 100

3) powyżej 12 t

40

200

600

3 000

5 000

* Z tym że dopuszczalna ładowność wraz z ładownością przyczepy przekracza 1,5 tony.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Do pobierania opłat wyznacza się następujące jednostki:

1) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie,

2) graniczne urzędy celne,

3) urzędy celne wewnątrz kraju,

4) stacje benzynowe, z zastrzeżeniem ust. 2,

5) polskie organizacje zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Stacje benzynowe mogą pobierać wyłącznie opłaty dobowe i siedmiodniowe. Stacje benzynowe zaopatrują się w karty opłat, w jednostce, o której mowa w ust. 1 pkt 1, po uprzednim dokonaniu na wyodrębniony rachunek Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych wpłaty, która stanowi równowartość opłat za pobrane karty, zmniejszoną o prowizję należną zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Polskie organizacje zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych mogą pobierać opłaty po zawarciu porozumień z jednostką, o której mowa w ust. 1 pkt 1.”,

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Krajowy i zagraniczny przedsiębiorca wykonujący międzynarodowy transport drogowy (zarobkowo lub niezarobkowo na potrzeby własne) uiszcza opłatę stosownie do czasu przejazdu oraz rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.”,

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Krajowy przedsiębiorca uiszcza opłaty w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3–5.

2. Zagraniczny przedsiębiorca uiszcza opłaty w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–5.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Morawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »