| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 listopada 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2–4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2, poz. 3, Nr 80, poz. 519 i Nr 129, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

„1

0241-1, 0242-2,-3

Paliwa do silników:

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe

w tym:

a) etylina 94 i benzyna bazowa tej etyliny

b) benzyny bezołowiowe

c) paliwo lotnicze

2) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych,
z wyjątkiem olejów do silników okrętowych

w tym oleje o zawartości siarki:

a) do 0,05% włącznie

b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

3) paliwa do silników lotniczych turbospalinowych

4) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych
wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych
z regeneracji olejów smarowych, w których udział
komponentów uzyskanych z regeneracji zużytych
olejów smarowych w produkcie gotowym wynosi
minimum 10%1)

5) oleje opałowe, z których 85% lub więcej
objętościowo destyluje przy 350°C, w przypadku gdy
sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono,
przeznaczonego na cele opałowe

6) pozostałe

 

1 270,00 zł/t

1 249,00 zł/t

1 157,00 zł/t

1 242,00 zł/t


770,00 zł/t

710,00 zł/t

750,00 zł/t

730,00 zł/t


wolne od podatku
wolne od podatku

wolne od podatku”

 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia poz. 16 i 17 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

„16
17

ex 2710 00

2710 00 66 9
2710 00 67 9
2710 00 68 9

bez względu
na kod PCN

Paliwa do silników:

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe

w tym:

a) etylina 94

b) benzyny bezołowiowe

c) benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

2) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych,
z wyjątkiem olejów do silników okrętowych

w tym oleje o zawartości siarki:

a) do 0,05% włącznie

b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

3) paliwa do silników odrzutowych

4) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy import
dotyczy oleju zabarwionego na czerwono,
przeznaczonego na cele opałowe

Oleje opałowe o parametrach określonych w ust. 1 lit. f)
Uwag dodatkowych do działu 27 w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1047 oraz z 1998 r. Nr 19, poz. 88, Nr 42, poz. 242, Nr 68, poz. 447, Nr 74, poz. 477, Nr 81, poz. 525 i Nr 88, poz. 558), w przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe

 

1 270,00 zł/t

1 249,00 zł/t

1 157,00 zł/t


1 242,00 zł/t


770,00 zł/t

710,00 zł/t

750,00 zł/t

730,00 zł/twolne od podatku

wolne od podatku”

 

§ 2.
 Przepisu § 15 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie stosuje się do sprzedaży wyrobów wymienionych w § 1, od których pobrano podatek akcyzowy według stawek obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r.

Minister Finansów: L. Balcerowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »