| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 2 listopada 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych (Dz. U. Nr 53, poz. 332) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła są obowiązane do gromadzenia i utrzymywania w magazynach, składowiskach i zbiornikach zapasów paliw, będących paliwem podstawowym, w ilości odpowiadającej co najmniej:

1) dla węgla kamiennego:

a) trzydobowemu zużyciu, jeżeli węgiel jest dostarczany do przedsiębiorstwa energetycznego bezpośrednio z kopalni przy użyciu taśmociągów, a dostawca w umowie sprzedaży zawartej na okres nie krótszy niż jeden rok zobowiąże się do gromadzenia i utrzymywania na terenie swojego składowiska zapasów węgla w ilości co najmniej dwudziestodobowego przewidywanego zużycia,

b) dwudziestodobowemu zużyciu, jeżeli węgiel jest dostarczany do przedsiębiorstwa energetycznego przy użyciu transportu kolejowego lub samochodowego, a odległość składowiska zapasów od kopalń, które dostarczają łącznie 70% przewidywanego zużycia węgla, nie jest większa niż 50 km,

c) trzydziestodobowemu zużyciu – w przedsiębiorstwach energetycznych nie spełniających wymagań, o których mowa w lit. a) i b),

2) dla węgla brunatnego – dwudziestodobowemu zużyciu, z uwzględnieniem zapasu węgla gromadzonego i utrzymywanego przez dostawcę na podstawie umowy sprzedaży zawartej na okres nie krótszy niż jeden rok z przedsiębiorstwem energetycznym; za zapas węgla u dostawcy może być uznany węgiel w złożu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, przygotowany do wydobycia i do dostarczenia do przedsiębiorstwa energetycznego,

3) dla paliw ciekłych – dwudziestodobowemu zużyciu.”;

2) § 5 w pkt 1:

a) w lit. a) wyrazy „od 1 listopada do 30 kwietnia” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 listopada do dnia 31 marca”,

b) w lit. b) wyrazy „od 1 maja do 31 października” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »