| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

Na podstawie art. 57 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 2,50 zł.
§ 3.
Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.
§ 4.
1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:

1) proszków dzielonych do 20 szt.;

2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;

3) substancji stosowanych przy oznaczaniu krzywej cukrowej do 100 g;

4) czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;

5) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;

6) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu 95% nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;

7) maści, kremów, mazidet, papek do 100 g;

8) kropli do użytku wewnętrznego do 40 g;

9) mieszanek ziołowych do 100 g;

10) pigułek do 30 szt.;

11) leindo 500 g;

12) kropli do oczu i uszu oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.

2. Opłata ryczałtowa dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz w pkt 6 w odniesieniu do leków niezawierających spirytusu, sporządzanych w warunkach aseptycznych.

§ 5.
Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:

1) wartość użytych surowców farmaceutycznych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamieszczonych w Farmakopei Polskiej, w tym leków gotowych:

a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia - w największych zarejestrowanych opakowaniach,

b) innych leków niż określone w lit. a, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;

2) wartość opakowań;

3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

§ 6.
1. Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek, pudełek do czopków i gałek.

2. Jeśli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek, o którym mowa w § 5 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa:

1) w § 5 pkt 1 lit. a - liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek - wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;

2) w § 5 pkt 1 lit. b - liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

§ 7.
1. Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:

1) 12,09 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-11;

2) 24,18 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 i ust. 2.

2. Wysokość kosztu, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji w terminie od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

§ 8.
Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się 25% marżę detaliczną.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1030 oraz z 1999 r. Nr 57, poz. 615), które utraciło moc z dniem 12 grudnia 2002 r na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Załącznik 1. [WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 kwietnia 2003 r (poz. 855)

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH

1. Azulan liq.

2. Cardiamid lig.

3. Fenactil liq.

4. Hippocastani Intr.

5. Hyperici Succus, intr.

6. Insulinum Cristalisatum

7. Linomag liq.

8. Mentholum valerianicum liq.

9. Neospasmina liq.

10. Pabialgin liq.

11. Passispasmina liq.

12. Pini sir.

13. Pyralginum inj.

14. Tussipect sir.

15. Taraxaci succus

16. Urticae succus

17.Vit. A liq.

18. Vit. A+D3 liq.

19.Vit. D3 liq.

20. Vit. E liq.

21. Vit. B6 arnp.

22. Vit. E amp.

23. Chlorhexidinum gluconicum 20% płyn

24. Aqua pro injectione inj. - 10 ml

25. Natrium chloratum isotonicum inj. 0,9% - 10 ml.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »