REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 16 poz. 159

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 stycznia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 157, poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ministra Obrony Narodowej, Sekretarza Stanu – l Zastępcy Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,”,

b) uchyla się pkt 3;

2) w § 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Osobom, o których mowa w § 1 pkt 1, przysługuje ochrona poprzez przydzielenie:”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 6, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne określone każdorazowo przez Ministra Obrony Narodowej.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ochronę osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 6, w czasie ich wyjazdów za granicę organizuje się na polecenie Ministra Obrony Narodowej, który określa formy jej realizacji.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu organizują każdorazowo Komendant Główny i Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-02-04
  • Data wejścia w życie: 2004-02-19
  • Data obowiązywania: 2004-02-19
  • Dokument traci ważność: 2019-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA