REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1863

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne wobec:

1) Ministra Obrony Narodowej,

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów wyłącznie podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych,

3) Sekretarza Stanu – l Zastępcy Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podczas wykonywania zadań służbowych, w trakcie których są wymagane szczególne warunki bezpieczeństwa,

4) członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w załączniku do rozporządzenia,

5) osób oraz delegacji ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych,

6) innych osób na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.
Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne w formie:

1) ochrony bezpośredniej,

2) ochrony w miejscach pracy,

3) ochrony w miejscach czasowego pobytu,

4) pilotowania kolumn pojazdów,

5) rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego,

6) ochrony sanitarnej żywienia,

7) czynności rozpoznawczych i prewencyjnych wobec obsługi prasowej i radiowo-telewizyjnej.

§ 3.
Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje ochrona poprzez przydzielenie:

1) żołnierza ochrony,

2) samochodu służbowego z kierowcą – uzbrojonym żołnierzem ochrony.

§ 4.
1. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne określone w § 2.

2. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, których zakres każdorazowo jest określany przez Biuro Ochrony Rządu.

3. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 3 i 6, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne określane każdorazowo przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 5.
1. Osoby objęte ochroną mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o odstąpienie od sprawowania ochrony lub jej ograniczenie.

2. Odstąpienie od sprawowania ochrony lub jej ograniczenie następuje na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej.

§ 6.
1. Ochronę osób, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 6, w czasie ich wyjazdów za granicę organizuje się na polecenie Ministra Obrony Narodowej, który określa formy jej realizacji.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej deleguje w celu, o którym mowa w ust. 1, niezbędną liczbę podległych mu żołnierzy do współpracy z zagranicznymi służbami ochronnymi.

§ 7.
Żandarmeria Wojskowa opracowuje plany zabezpieczeń ochronnych osób, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5, na podstawie danych przekazywanych przez Biuro Ochrony Rządu.
§ 8.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu organizują każdorazowo Komendant Główny i Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
§ 9.
Na wniosek Szefa Biura Ochrony Rządu, w celu koordynacji działań ochronnych realizowanych na terenie jednostek wojskowych, może być powołany zespół kierowania składający się z żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
§ 10.
Zabezpieczeniem ochronnym na terenie jednostek wojskowych wobec osób, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5, kierują wspólnie:

1) w fazie przygotowania i organizacji działań:

a) dowódca grupy przygotowania działań Żandarmerii Wojskowej,

b) dowódca grupy przygotowania działań Biura Ochrony Rządu;

2) w fazie realizacji działań:

a) dowódca grupy ochronnej Biura Ochrony Rządu,

b) dowódca grupy ochronnej Żandarmerii Wojskowej.

§ 11.
Dowódcy, o których mowa w § 10, dokonują wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ochranianych.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [CZŁONKOWIE WOJSKOWYCH DELEGACJI ZAGRANICZNYCH PRZEBYWAJĄCY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE OCHRONA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1863)

CZŁONKOWIE WOJSKOWYCH DELEGACJI ZAGRANICZNYCH PRZEBYWAJĄCY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE OCHRONA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

1. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

2. Dowódca i zastępca dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

3. Ministrowie obrony.

4. Szefowie sztabów generalnych sił zbrojnych.

5. Dowódcy Regionalnych Sił Sojuszniczych Europy Północnej i Europy Południowej.

6. Członkowie wojskowych delegacji zagranicznych państw, w których są wymagane szczególne warunki bezpieczeństwa.

7. Członkowie zespołów inspekcyjnych i towarzyszących oraz załóg środków transportowych prowadzących działalność inspekcyjną zgodnie ze stosownymi umowami międzynarodowymi, w zakresie nienależącym na podstawie odrębnych przepisów do właściwości Biura Ochrony Rządu.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA