REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 286 poz. 2888

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204, z 1999 r. Nr 87, poz. 977, z 2000 r. Nr 117, poz. 1243 oraz z 2001 r. Nr 124, poz. 1358) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ogłoszenia dotyczące wpisów podlegające obowiązkowi publikacji w Krajowym Rejestrze Sądowym są przekazywane do Biura przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po dokonaniu wpisu. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.

2. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do rozporządzenia. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

2) uchyla się § 3;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Monitor jest rozpowszechniany w prenumeracie oraz w punktach sprzedaży mieszczących się w sądach i organach administracji oraz innych punktach sprzedaży prasy.

2. Wpływy z rozpowszechniania Monitora uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Po jednym egzemplarzu Monitora bezpłatnie otrzymują:

1) sądy rejonowe, o których mowa w § 2 ust. 2, w celu udostępniania go do przeglądania przez zainteresowanych,

2) sąd, gdy skierowane przez niego ogłoszenie lub obwieszczenie inne niż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zostało zamieszczone w tym egzemplarzu.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA