reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 85, poz. 776) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W placówkach Straży Granicznej, zwanych dalej „placówkami”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników placówki zadań Straży Granicznej,

2) terytorialnego zasięgu działania placówki i występujących w tym zasięgu czynników mających znaczenie dla realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności zaludnienia, infrastruktury drogowej, ukształtowania terenu, zalesienia lub istnienia przeszkód wodnych, a w przypadku placówki, której wyznaczono do ochrony odcinek granicy państwowej, także długości tego odcinka,

3) istniejącego i przewidywanego natężenia i rodzaju ruchu granicznego,

4) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości oraz przewidywanej tendencji rozwoju sytuacji w tym zakresie w terytorialnym zasięgu działania placówki,

5) kategorii placówki.”;

2) uchyla się ust. 4.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama