| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 7 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz. U. Nr 286, poz. 2878) w załączniku po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 7, ulega zwiększeniu o przeniesione do części oświatowej środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 48 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755) oraz niewykorzystane środki części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, zwane dalej „kwotą korygującą”.

Kwota korygująca – po odliczeniu 0,6 % rezerwy – jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SD

kwota korygująca;

2) SDi

kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1–2478 dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), i = 2479–2544 dla miast na prawach powiatu, i = 2545–2857 dla pozostałych powiatów, i = 2858–2873 dla samorządów województw;

3) M

suma różnic Mi dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego;

4) Mi

kwota różnicy dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego pomiędzy planowaną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 (PRi) a roczną kwotą SOi części oświatowej z uwzględnieniem korekt z tytułu błędów statystycznych (Ri) obliczana według wzoru:

Mi = [PRi-(SOi + Ri)], Mi = 0 dla [PRi - (SOi + Ri)] < 0,

gdzie:

PRi

planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Ri

kwota korekty części oświatowej subwencji na rok 2005 dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu błędów statystycznych.”.

 

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryński

 

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »