| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. Nr 31, poz. 264 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 379) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:

„6a

Audytor wewnętrzny

XV–XVI

do 6

według odrębnych przepisów”

 

§ 2.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń przysługujących pracownikom regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2006 r.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2006 r. (poz. 262)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

790 – 940

II

800 – 990

III

810 – 1 040

IV

820 – 1 090

V

830 – 1 150

VI

840 – 1 230

VII

850 – 1 310

VIII

870 – 1 390

IX

890 – 1 480

X

910 – 1 580

XI

940 – 1 680

XII

970 – 1 790

XIII

1 010 – 1 920

XIV

1 050 – 2 070

XV

1 090 – 2 230

XVI

1 130 – 2 400

XVII

1 170 – 2 580

XVIII

1 220 – 2 800

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 marca 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »