reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911 i Nr 272, poz. 2694 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1139 i Nr 155, poz. 1301) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego innego niż skład typu E – według proponowanej lokalizacji składu celnego;

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego w składzie celnym innym niż skład typu E – według lokalizacji składu celnego, w którym towary mają być objęte procedurą składu celnego;”;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury w składzie typu E – według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy;”;

3) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy rozpoczęciu procedury TIR – według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR;”;

4) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę – według miejsca, w którym następuje potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę;”.

§ 2.
1. Postępowania w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wszczęte i niezakończone przez organy celne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmuje organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

2. W sprawach cofnięcia, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności pozwoleń, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia właściwy jest organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama