| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach – Sąd Rejonowy w Katowicach.
§ 2.
Tworzy się, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

1) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach;

2) Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach.

§ 3.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Sąd Okręgowy w Katowicach – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach;”;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie – dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

b) Sąd Rejonowy w Bytomiu – dla miasta Bytom,

c) Sąd Rejonowy w Chorzowie – dla miast Chorzów i Świętochłowice,

d) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków,

e) Sąd Rejonowy w Jaworznie – dla miasta Jaworzno,

f) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dla części miasta Katowice-Wschód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Czeladź i Siemianowice Śląskie do zbiegu z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice, wzdłuż ulicy Jana włącznie i następnie ulicą Tadeusza Kościuszki włącznie do granic administracyjnych miasta Mikołów,

g) Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach dla części miasta Katowice-Zachód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów i Siemianowice Śląskie do zbiegu granic administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice włącznie, wzdłuż ulicy Jana do ulicy Tadeusza Kościuszki, a następnie wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki do granic administracyjnych miasta Mikołów,

h) Sąd Rejonowy w Mikołowie – dla miast: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gmin Ornontowice i Wyry,

i) Sąd Rejonowy w Mysłowicach – dla miast Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Śląski,

j) Sąd Rejonowy w Pszczynie – dla gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec,

k) Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – dla miasta Siemianowice Śląskie,

I) Sąd Rejonowy w Sosnowcu – dla miasta Sosnowiec,

m) Sąd Rejonowy w Tychach – dla miast: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gmin Bojszowy i Kobiór;”;

3) w § 10 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach – w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach;”.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187, z 2004 r. Nr 127, poz. 1326, Nr 148, poz. 1563 i Nr 281, poz. 2798, z 2005 r. Nr 63, poz. 557, Nr 112, poz. 945 i Nr 197, poz. 1639 oraz z 2006 r. Nr 241, poz. 1755.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »