reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu następujących wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”, z uwzględnieniem, że stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i prokuratora Biura Lustracyjnego stanowi 1,5 stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej:

Lp.

Stanowisko

Wielokrotność kwoty bazowej

1

prokurator Prokuratury Krajowej, prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Biura Lustracyjnego

6,9

2

prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator oddziałowego biura lustracyjnego

4,6

3

prokurator prokuratury okręgowej

3,9

4

prokurator prokuratury rejonowej

3,3

5

asesor prokuratury

2,5

6

aplikant:

– w pierwszym roku pracy

– w drugim i w następnym roku pracy

0,9
1,0”

 

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Przepisy rozporządzenia określające stawki podstawowe i stawki dodatku funkcyjnego mają zastosowanie do wynagrodzeń prokuratorów Biura Lustracyjnego i prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych od dnia 15 marca 2007 r.

2. Przepisy rozporządzenia określające stawkę dodatku funkcyjnego zastępcy naczelnika wydziału w biurze Prokuratury Krajowej mają zastosowanie od dnia 12 lipca 2007 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1357, z 2004 r. Nr 170, poz. 1788, z 2005 r. Nr 205, poz. 1695 oraz z 2006 r. Nr 139, poz. 987.

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 października 2007 r. (poz. 1323)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko (funkcja)

Stawka

1

2

3

1

Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

9

 

dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej,

 

 

dyrektor Biura Lustracyjnego,

 

 

prokurator apelacyjny,

 

 

prokurator okręgowy,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia funkcji dyrektora departamentu

 

 

w Ministerstwie Sprawiedliwości,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 

2

zastępca dyrektora biura w Prokuraturze Krajowej,

8

 

zastępca prokuratora apelacyjnego,

 

 

zastępca prokuratora okręgowego,

 

 

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 

3

naczelnik wydziału w biurze Prokuratury Krajowej, w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,

7

 

naczelnik wydziału Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu,

 

 

naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu,

 

 

naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego,

 

 

kierownik samodzielnego działu w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,

 

 

prokurator rejonowy,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału
w Ministerstwie Sprawiedliwości,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału
w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,

 

 

prokurator delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 

4

zastępca naczelnika wydziału w biurze Prokuratury Krajowej,

6

 

kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,

 

 

wizytator w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,

 

 

 

 

prokurator delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 

5

zastępca prokuratora rejonowego,

5

 

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty

 

 

w Ministerstwie Sprawiedliwości,

 

 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty

 

 

w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 

6

kierownik szkolenia,

4

 

rzecznik prasowy,

 

 

rzecznik dyscyplinarny

 

7

kierownik działu w prokuraturze rejonowej

3

8

kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej

2

9

kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej

1

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama