| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 i Nr 210, poz. 1534) w załączniku tabela 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. (poz. 211)

Tabela 2

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

1

2

3

4

5

1

dyrektor biura
(równorzędnej komórki organizacyjnej), dyrektor Centralnego Biura Śledczego, dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

2

zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

3

rzecznik prasowy w KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

4

główny księgowy budżetu w KGP

według odrębnych przepisów

wyższe

5

podstawowe

7

5

adiunkt – dyrektor instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

6

dyrektor instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

7

profesor zwyczajny i nadzwyczajny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

8

naczelnik zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

9

dowódca oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

10

adiunkt – zastępca dyrektora instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

11

zastępca dyrektora instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

12

adiunkt - kierownik zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

13

kierownik zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

14

naczelnik wydziału – radca prawny

według odrębnych przepisów

wyższe

5

15

zastępca naczelnika zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

16

naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

17

dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

18

główny księgowy - naczelnik wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

19

kwestor

według odrębnych przepisów

wyższe

5

20

radca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

21

radca prawny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

22

redaktor naczelny

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

 

23

kierownik ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

24

kierownik rektoratu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

25

zastępca dowódcy oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

26

zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

27

zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

28

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

29

zastępca redaktora naczelnego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

30

dowódca samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

31

dyrektor biblioteki

według odrębnych przepisów

podstawowe

5

32

kierownik studium w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

33

kierownik studium

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

34

adiunkt

według odrębnych przepisów

wyższe

5

35

adiunkt – zastępca kierownika zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

36

zastępca kierownika zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

37

zastępca kierownika ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

38

rzecznik prasowy

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

podstawowe

3

39

dyżurny KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

40

ekspert

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

41

zastępca dyżurnego KGP oraz dyżurny KSP i KWP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

42

starszy pilot4)

średnie

podstawowe

43

starszy mechanik4)

średnie

podstawowe

44

starszy wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

45

starszy wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

46

wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

4

podstawowe

5

47

wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

podstawowe

5

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

48

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

49

kierownik izby dziecka

wyższe pedagogiczne

wyższe

4

50

naczelnik sekcji, kierownik sekcji

wyższe

wyższe

4

podstawowe

5

średnie

podstawowe

6

51

kierownik sekcji4)

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

52

lektor

wyższe

podstawowe

2

53

kapelmistrz

wyższe

podstawowe

54

dowódca kompanii w WSPol. i szkole policyjnej

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

55

dowódca kompanii

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

56

kierownik referatu

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

57

II kapelmistrz

wyższe

podstawowe

58

zastępca naczelnika sekcji

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

59

zastępca dyżurnego KSP i KWP

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

60

dyżurny KMP, KPP i KRP oraz dyżurny KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

średnie

podstawowe

8

61

młodszy wykładowca

wyższe

podstawowe

5

średnie

podstawowe

15

62

zastępca dowódcy kompanii

wyższe

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

63

specjalista

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

64

pilot4)

średnie

podstawowe

65

mechanik4)

średnie

podstawowe

66

asystent w WSPol.,
instruktor w WSPol.

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

67

lekarz

według odrębnych przepisów

podstawowe

68

pomocnik dowódcy oddziału

wyższe

podstawowe

5

69

dowódca plutonu w pododdziale antyterrorystycznym

wyższe

podstawowe

3

70

zastępca dyżurnego KMP, KPP i KRP, zastępca dyżurnego KP o stanie etatowym powyżej 60 oraz dyżurny KP o stanie etatowym do 60

średnie

podstawowe

5

71

kierownik posterunku Policji

średnie

podstawowe

3

72

kierownik sekcji muzycznej

średnie muzyczne

podstawowe

73

kierownik ogniwa, rewiru dzielnicowych

średnie

podstawowe

3

74

dowódca plutonu

średnie

podstawowe

3

75

asystent, detektyw, instruktor

średnie

podstawowe

3

76

dowódca drużyny w pododdziale antyterrorystycznym

średnie

podstawowe

3

77

dzielnicowy

średnie

podstawowe

3

78

dowódca drużyny

średnie

podstawowe

3

79

pomocnik dyżurnego

średnie

podstawowe

3

80

referent

średnie

podstawowe

2

81

policjant

średnie

podstawowe

nieposiadający średniego wykształcenia5)

82

pielęgniarka

według odrębnych przepisów

podstawowe

83

kursant

średnie

nieposiadaiący średniego wykształcenia5)

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »