| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [STATUT GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 listopada 2008 r. (poz. 1250)

STATUT GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 1. 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zwana dalej „Generalną Dyrekcją”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Generalnym Dyrektorem”, działającym pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

2. Siedzibą Generalnej Dyrekcji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. 1. Generalny Dyrektor kieruje Generalną Dyrekcją przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust 1.

2. Zakresy czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu, ustala Generalny Dyrektor.

3. Generalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

4. Generalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 3. 1. W skład Generalnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Departament Ochrony Przyrody;

3) Departament Obszarów Natura 2000;

4) Departament Kontroli Szkód w Środowisku, Ekozarządzania, Promocji i Informacji o Środowisku;

5) Biuro Prawne;

6) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Generalnego Dyrektora na wniosek dyrektora generalnego urzędu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »