REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1729

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 202, poz. 1250 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 180) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Generalny Dyrektor kieruje Generalną Dyrekcją przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 3 ust. 1.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Generalnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Departament Informacji o Środowisku;

2) Departament Zarządzania Zasobami Przyrody;

3) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko;

4) Departament Orzecznictwa Administracyjnego;

5) Biuro Administracyjno-Kadrowe;

6) Biuro Prawne;

7) Zespół do spraw Budżetu i Finansów;

8) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

9) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA