reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 700,2099 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda oraz gmin: Bartoszyce, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Olecko, Pasłęk, Szczytno i Wielbark.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 69, z 2001 r. Nr 30, poz. 338 i Nr 107, poz. 1180, z 2002 r. Nr 64, poz. 591, z 2003 r. Nr 83, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 10, Nr 75, poz. 701 i Nr 95, poz. 944.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 170, Nr 105, poz. 716 i Nr 187, poz. 1325), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1562)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Bartoszyce

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Jarkowo

Granica biegnie od punktu 24-743, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 14/3 i położonego na wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 51, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy miasta Bartoszyce i wsi Jarkowo, przez punkty: 24-738, 24-737, 113.1-44, 24-736 do punktu 113.1-45, położonego na krawędzi drogi gruntowej do wsi Dąbrowa. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 113.1-46, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 113.1-47. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 113.1-48. Dalej biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 12-3032, 12-3033, 12-3034, 12-3035, 24-704, 12-3036 dochodzi do punktu 12-3037. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy obrębu Jarkowo i Dąbrowa, przez punkty: 24-692, 24-693, 24-703, 24-705, 24-694, 24-695, 24-706 do punktu 24-696. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 24-707, 24-708, 24-697, 24-702 dochodzi do punktu 24-698. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową krawędzią drogi do wsi Dąbrowa, położonej na granicy obrębów Jarkowo i Dąbrowa, przez punkt 24-709 do punktu 24-699. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 24-700. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu 24-701, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 51, przez punkty: 24-750, 24-749, 24-748, 24-747, 24-744, 24-742 do punktu 24-743, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 1-631, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 60 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-1365. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt 1-1364 do punktu 1-635, położonego na skraju drogi do wsi Dąbrowa. W punkcie 1-635 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnie południową krawędzią drogi i dochodzi do punktu 1-636. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema przez punkt 1-632 do punktu 1-631, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 1-1587, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 41/9 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-1585. Dalej biegnie przez punkty: 1-1586, 1-1598 do punktu 1-1594, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt 1-1595 do punktu 1-1596, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 1-1597. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 1-1581. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 1-1580. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty: 1-1584, 1-2778, 1-1434, 1-1433 do punktu 1-1432. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż pasa drogowego ul. Generała Bema, przez punkt 1-2780 do punktu 1-1587, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 8 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 8-1445, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 105/6 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Strefowej, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 8-1446, gdzie załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 8-1383. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 8-1401, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 8-556, 8-555, 8-1405, 8-1439, 8-610, 8-609, 8-608, 8-1412, 8-614, 8-1413, 8-1417, 8-1438, 8-1377, 8-1376 dochodzi do punktu 8-613, położonego na północnej krawędzi pasa drogowego ul. Kętrzyńskiej. W punkcie 8-613 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogowego ul. Kętrzyńskiej, przez punkty: 8-612, 8-1400, 8-1388, 8-1361, 8-611 do punktu 8-607. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Strefowej, przez punkty: 8-605, 8-1359, 8-606, 8-541, 8-1382 do punktu 8-1445, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Piersele

Granica biegnie od punktu 51-31, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 3/24 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogi krajowej nr 51, w kierunku południowo-zachodnim, przez punkt 51-124 do punktu 51-20, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 51-781. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 51-780, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 51-779 i 51-143 do punktu 51-778. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 51-764, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 51-765 i 51-21 do punktu 51-28. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 51-27, 51-26 i 51-25 do punktu 51-24. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 51-29 do punktu 51-30, położonego na zachodniej krawędzi pasa drogi krajowej nr 51. W punkcie 51-30 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż krawędzi pasa drogi nr 51, przez punkty: 51-777, 51-132, 51-128, 51-127, 51-107, 51-157 do punktu 51-31, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobre Miasto

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Mała

Granica biegnie od punktu 129.5-19, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 272/80 i położonego na północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, wzdłuż wąwozu, w kierunku północno-wschodnim, przez punkty: 8-1000, 8-1001, 8-1002, 8-1003, 8-1004, 8-1005, 8-1006, 8-1007, 8-1008 i 8-1009 do punktu 8-1010. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt 8-3193 do punktu 8-1028. Dalej biegnie na południowy wschód do punktu 8-1013, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty: 8-3010, 8-1014, 8-1015 do punktu 8-1016. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie górą skarpy przez punkt 8-3009 do punktu 8-3008. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu 8-8558, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 8-3143. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt 8-8555 do punktu 129.5-23, położonego na północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. W punkcie 129.5-23 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, przez punkty. 129.5-22, 129.5-21 i 129.5-20 do punktu 129.5-704. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej przez punkty: 8-3165 i 8-3166 do punktu 8-3182. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 8-3181, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 8-3180. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 8-3179, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 8-3178. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 8-3177. Z punktu 8-3177 biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty: 8-3191 i 8-3176 do punktu 129.5-707, położonego na krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. Z punktu 129.5-707 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 129.5-19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 5 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 5-164, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 6/1, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty: 5-165, 5-166, 5-167, 5-168, 5-675 do punktu 5-648 i dalej przez punkt 5-169 do punktu 5-170. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 5-171, w którym załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 5-172. W punkcie 5-172 zmienia kierunek na północny wschód i biegnie przez punkt 5-672 do punktu 5-148, położonego na południowej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, przez punkty: 5-149, 5-670, 5-151, 5-673, 5-152, 5-153, 5-759, 5-154, 5-155, 5-156 i 5-157 do punktu 5-158. W punkcie 5-158 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu 5-159. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 5-160. W punkcie tym ponownie załamuje się na południe i dochodzi do punktu 5-161. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu 5-162, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 5-163. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 5-164, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Mała, nr 5 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 8-3409, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 273 i położonego na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 593 oraz drogi gminnej, w kierunku północno-zachodnim, przez punkt 8-3416 do punktu 8-3410. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 8-3411. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej granicy terenu PKP, przez punkty: 8-3412, 8-3413, 8-3414, 129.5-10, 129.5-11, 5-188, 5-187, 5-186, 5-185, 5-184 i 5-183 do punktu 5-137. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ul. Fabrycznej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593, przez punkt 5-138 do punktu 5-139. Następnie załamuje się na północ i biegnie przez punkt 5-193 do punktu 5-192. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie górą skarpy przez punkty: 5-191, 5-190, 5-667 i 5-189 do punktu 129.5-4, położonego na krawędzi rowu melioracyjnego oraz granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż krawędzi rowu melioracyjnego oraz po granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała, przez punkty: 129.5-3 i 129.5-2 do punktu 129.5-1. W punkcie 129.5-1 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogi wojewódzkiej nr 593 przez punkt 8-3415 do punktu 8-3409, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 1-1944, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 10/31, w kierunku północno-wschodnim, przez punkty: 1-2331, 1-126 do punktu 1-127. Z tego punktu biegnie na północ i dochodzi do punktu 1-128, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 1-129. Od punktu 1-129 biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty: 1-30, 1-2344, 1-131, 1-132, 1-133, 1-134, 1-135, 1-136, 1-137 i 1-138 do punktu 1-139. W punkcie 1-139 zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 129.1-19. Z tego punktu biegnie po granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała w kierunku północno-zachodnim do punktu 129.1-18, w którym załamuje się na zachód, i biegnie do punktu 129.1-17. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dalej biegnie po granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała do punktu 129.1-16. W tym punkcie załamuje się na północ i dochodzi do punktu 1-125, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 1-124. W punkcie tym granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 1-1948. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 1-1947, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 1-1946, 1-1945 do punktu 1-1944, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Dobre Miasto

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 3-37, stanowiącego najbardziej wysunięty na południe punkt działki nr 98/6, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy pasa drogi krajowej nr 51 przez punkty: 4-147, 3-654, 4-148, 4-149, 4-150, 3-646, 4-151, 4-152, 3-486 do punktu 3-491. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkt 3-490 do punktu 3-489, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie do punktu 3-481, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-480. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3-354, w którym zmienia kierunek na północny wschód, i biegnie przez punkt 3-704 do punktu 3-355. Dalej odchyla się w kierunku północnym i dochodzi do punktu 3-356, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty: 3-639, 3-638 do punktu 3-643, gdzie zmienia kierunek na północny wschód, i osiąga punkt 3-360. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3-361, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-637. W tym punkcie załamuje się na południowy wschód, i biegnie przez punkty: 3-644, 3-645, 3-650, 3-651, 3-652, 3-655, 3-656 do punktu 3-657. W tym punkcie zmienia kierunek na północny wschód i dochodzi do punktu 3-658, gdzie załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-401. Dalej biegnie w kierunku południowym, wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego, przez punkty: 3-402, 3-403, 3-404, 3-407, 3-408, 3-411, 3-414, 3-415 do punktu 129.3-35. Z punktu 129.3-35 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy miasta Dobre Miasto, i dochodzi do punktu 129.3-36, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 3-37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 3-245, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 90/4, wzdłuż pasa drogowego ul. Jeziorańskiej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3-244, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkt 3-370 do punktu 3-371. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-523. W punkcie 3-523 zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkt 3-522 dochodzi do punktu 3-377. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-708. Następnie ponownie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 3-982 i 3-709 do punktu 3-710. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-381. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 3-983, 3-378, 3-521, 3-363 i 3-364 do punktu 3-369. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-649, w którym ponownie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-648. W punkcie 3-648 zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 3-647, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkt 3-368 do punktu 3-337. W punkcie 3-337 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 3-338 do punktu 3-245, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczytno

Obręb ewidencyjny Korpele

Granica biegnie od punktu 66, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21/18, wzdłuż terenu PKP w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty: 65, 64, 63 do punktu 62. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 61, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez punkty: 2989, 60 i 59 do punktu 58. W punkcie 58 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 57, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 1017, położonego na granicy terenu PKP. W punkcie 1017 załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu 1016, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 1015. W tym miejscu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż drogi gminnej przez punkt 2993 do punktu 3099. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3098. W punkcie 3098 załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkt 3096 do punktu 3102, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie przez punkty: 3326, 3101 do punktu 101, położonego na granicy miasta Szczytno. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy miasta Szczytno do punktu 286, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 285. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty: 4039, 4008, 828 do punktu 284, położonego na granicy miasta Szczytno. Z punktu 284 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 4010, 2015 do punktu 4011, w którym odchyla się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkt 2013 do punktu 10. W punkcie 10 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi drogi dojazdowej do punktu 11, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 12. W punkcie 12 załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. Gnieźnieńskiej przez punkty: 3213 i 3257 do punktu 3026. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 3256, 3451, 3035 i 4021 do punktu 3025, w którvm zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkt 2005 do punktu 3024. Z punktu 3024 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3255 do punktu 2023. W punkcie 2023 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. Gnieźnieńskiej do punktu 3265. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż istniejącej drogi gruntowej przez punkty: 4047, 3269 do punktu 3270, gdzie odchyla się na zachód, i biegnie przez punkty: 3253, 3205, 3206, 3207, 3211 i 3208 do punktu 3237. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkty: 3235, 551, 3236, 541, 3461, 3455, 531, 5, 4035, 18, 2990, 2987 do punktu 66, położonego na granicy terenu PKP, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Elbląg

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Elbląg

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 01000051, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 17, w kierunku południowym, wzdłuż terenu PKP równolegle do ul. Mazurskiej i dochodzi do punktu 01000047. W tym miejscu zmienia kierunek na zachód i dochodzi do punktu 01000048, gdzie ponownie zmienia kierunek na południe, i biegnie przez punkt 01000049 do punktu 01000050. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkt 01000059 do punktu 01000086, w którym zmienia kierunek na południe, i dochodzi do punktu 01001250. W tym punkcie załamuje się na zachód i dochodzi do punktu 01001251, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż wału rzeki Elbląg przez punkty: 01001099, 01001100, 01001101 i 01001102 do punktu 01001103. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty: 01000043, 01000041, 01000039, 01000037, 01000035, 01000033 i 01000060 do punktu 01000051, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 01000282, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 64/1, wzdłuż odgałęzienia ul. Mazurskiej, w kierunku północno-wschodnim do punktu 01000246, gdzie zmienia kierunek na wschód, i biegnie przez punkt 01000247 do punktu 01000248. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku równoległym do ul. Mazurskiej, przez punkty: 01000830, 01000249, 01001218 do punktu 01000283. W tym punkcie granica odchyla się na południowy zachód i dochodzi do punktu 01000284, w którym ponownie zmienia kierunek na południowy, i biegnie przez punkt 01000279 do punktu 01000280. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 01000277, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu 01000278, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 01000281. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt 01001217 do punktu 01000282, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 13 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 13000681, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 5/2, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy rzeki Elbląg, przez punkty: 13000675, 13000669, 13000665, 13000662, 13000613, 13000686, 13000689, 13000693, 13000700, 13000702, 13000706, 13000711 do punktu 13001281, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 13000971. W tym punkcie załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 13000941, po czym ponownie załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 13000934. Z tego miejsca biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 13000928, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 13000921, położonego w rejonie ul. Radomskiej. W tym punkcie granica skręca na północny zachód, biegnie wzdłuż granicy miasta Elbląg przez punkty: 13001090, 13001091, 13000527, 13000528, 13000529, 13000530, 13000531, 13000532, 13000533, 13000534 do punktu 13001288, w którym zmienia kierunek na północny wschód, i biegnie przez punkty: 13001287, 13001283, 13001282 do punktu 13000681, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001866, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki, w kierunku północnym i dochodzi do punktu 02001863, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001861, leżącego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 31). W tym punkcie skręca na wschód i południowym skrajem projektowanej drogi (działka nr 31) dochodzi do punktu 02001841, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001842. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 02001864, z którego biegnie na zachód, wzdłuż granicy z działką nr 10/8 przez punkt 02000756 do punktu 02001866, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001862, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, w kierunku północnym i dochodzi do punktu 02001839, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001840. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 31) przez punkty: 02001838, 02001837 i 02001825 do punktu 0201824. W tym punkcie skręca na zachód i przez punkt 02000757 dochodzi do punktu 02001862, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02000037, stanowiącego południowy narożnik działki, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 63), w kierunku północno-zachodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 31) przez punkt 02001826 do punktu 02001835. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 32) przez punkty: 02001833, 02001829 i 02001832 do punktu 02001831. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 42 przez punkt 02001828 do punktu 02001827, leżącego na granicy z działką nr 63. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 63) przez punkt 02001823 do punktu 02000037, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001650, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 30/2, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64), w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64) przez punkty: 02001649, 02001648 i 02001647 do punktu 02001646. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001645, 02001644 i 02001643 do punktu 02001642, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001641, 02001640, 02001639, 02001638 i 02001637 do punktu 02001636. W tym punkcie skręca na wschód i dochodzi do punktu 02001635, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001535, 02001655 i 02001654 do punktu 02001650, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręby ewidencyjne nr: 2, 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001651, stanowiącego południowy narożnik działki nr 29, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64) w kierunku północno-zachodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001652, 02001653 i 02001656 do punktu 02001634. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 02001659 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27), 27004143 i 27004142 do punktu 27004141, stanowiącego północny narożnik działki nr 843. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 27004140, 27004139, 27004138 i 02001876 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2) do punktu 02001657, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnąc wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64), dochodzi do punktu 02001651, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001791, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001779, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001781. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001788 i 02001786 do punktu 02001789. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 02001790, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001448. Tu skręca w kierunku północnym i przez punkt 02001449 dochodzi do punktu 02001791, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001800, stanowiącego północny narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001803, 02001805, 02001807, 02001809, 02001811, 02001813 i 02001815 do punktu 02001792. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 02001793, 02001794, 02001452, 02001796 do punktu 02001797, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 02001798. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001795, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001799. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001804, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001800, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001765, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 02001768 i 02001769 do punktu 02001737. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkt 02001772 do punktu 02001771, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001770. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001816, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001767. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001765, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001764, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym, wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001766, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001817. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001814, 02001812, 02001810, 02001808, 02001806, 02001802 do punktu 02001801. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 02001820 dochodzi do punktu 02001819, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001818. Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim przez punkt 02001454 do punktu 02001764, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001749, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 02001748. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001747 i 02001744 do punktu 02001739. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 02001738, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001740 i 02001741 do punktu 02001742. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001743, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001745. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 02001746, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001749, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001750, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkt 02001753 do punktu 02001754. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001755, 02001756 i 02001757 do punktu 02001758. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 02001752, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001751. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 02001750, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręby ewidencyjne nr: 2, 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004349, stanowiącego północny narożnik działki nr 853, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż projektowanej drogi (działki nr: 855 i 45) przez punkty: 27004347, 27004345 i 02001666 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2) do punktu 02001701. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 02001700, z którego biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 45) początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym przez punkty: 02001694, 02001692, 02001690, 02001688 i 02001686 do punktu 02001684, położonego u zbiegu granic działek nr: 44, 45 i 51. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 02001683, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001682. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001680, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001678, 02001676, 02001674, 02001672, 02001670 i 02001668 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27) do punktu 27004350, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 27004349, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręby ewidencyjne nr: 2. 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004361, stanowiącego północny narożnik działki nr 852, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 844/2), w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 27004360, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 855) przez punkty: 27004358, 27004356 i 27004354 do punktu27004352. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 27004351, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działki nr: 855 i 51) przez punkty: 02001667 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2), 02001669, 02001671, 02001673, 02001675 i 02001677 do punktu 02001679, stanowiącego południowy punkt graniczny działki nr 43. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001681, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 02001523, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 62). Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działki nr: 62 i 844/2) przez punkty: 02001524, 02001525, 02001526 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27), 27003995, 27003996, 27003997, 27003998, 27004365 i 27004366 do punktu 27004361, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004188, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861), stanowiącego południowy narożnik działki, w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 27004189, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty. 27004190, 27004191, 27004192, 27004193, 27004194, 27004195, 27004196 do punktu 27004197. W tym punkcie skręca na wschód i dochodzi do punktu 27004198, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004200 i 27004203 do punktu 27004205, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861). Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 861 do punktu 27004188, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004204, stanowiącego południowy narożnik działki, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861), w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004202, 27004201 do punktu 27004199. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 27004206, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) do punktu 27004210. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 27004214 do punktu 27004215 położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861). W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 861 do punktu 27004204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 16

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004150, stanowiącego południowy narożnik działki, leżącego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) początkowo w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym, przez punkty: 27004151, 27004152, 27004153 i 27004154 do punktu 27004155. W tym punkcie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 27004156, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 27004157. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004162, 27004163 do punktu 27004165, z którego biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 27004166, 27004168, 27004170, 27004172 do punktu 27004174. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 27004177, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004150, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 17

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004282, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 27004281, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 27004280 dochodzi do punktu 27004207, położonego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835). Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004176, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 27004175. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004173, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty. 27004171, 27004169, 27004167, 27004164, 27004161, 27004160, 27004159 do punktu 27004158. W tym punkcie skręca w kierunku wschodnim i przez punkt 27004283 dochodzi do punktu 27004282, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 18

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004212, stanowiącego zachodni narożnik działki, położony na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835), w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004227, 27004226 i 27004225 do punktu 27004224. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdluż granicy z działką nr 835 do punktu 27004223. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004222, 27004221, 27004220, 27004219 i 27004218 do punktu 27004217. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 834 do punktu 27004213, stanowiącego południowy narożnik działki. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 27004212, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 19

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004276, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 27004273, z którego biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004274, 27004231, 27004230, 27004229 i 27004228 do punktu 27004209. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 27004279, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu 27004278. Tu skręca w kierunku wschodnim i przez punkt 27004277 dochodzi do punktu 27004276, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 20

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004254, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 27004252, położonego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835). Z tego punktu biegnie początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie zachodnim i północno-zachodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004250, 27004246, 27004245, 27004241, 27004240, 27004239, 27004238, 27004237, 27004236, 27004235 i 27004234 do punktu 27004233. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 835 przez punkty: 27004232, 27004275, 27004272 i 27004271 do punktu 27004270, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim. i przez punkty: 27004269, 27004268 i 27004267 dochodzi do punktu 27004254, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pasłęk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 9 m. Pasłęk

Granica biegnie od punktu 09000006, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/1 i położonego na wschodnim skraju drogi wojewódzkiej – ul. Kraszewskiego (działka nr 39/1), w kierunku północnym, wzdłuż drogi, przez punkt 09000002 do punktu 09000001. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu 09002247. Z tego miejsca biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy z obrębem ewidencyjnym Robity i dochodzi do punktu 09001223, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt poligonowy 4905, wzdłuż granicy z działkami nr: 35/15 i 5/1 do punktu 09000013. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i biegnie po granicy gminnej drogi gruntowej (działka nr 2) do punktu 09000012. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt 09000216 do punktu 09000010, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 09000009. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 09000006, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Pasłęk

Granica biegnie od punktu 03000568, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 19/9, położonego na wschodniej krawędzi drogi – ul. Westerplatte, w kierunku wschodnim przez punkty: 03000577, 03000576, 03000575, 03000578 i 03000587 do punktu 03000588. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 03000589, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 03000590. Z tego punktu biegnie w kierunku południowym przez punkty: 03000591 i 03000592 do punktu 03000134, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 03000135, 03000136 i 03000364 do punktu 03000347. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 03000573, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 03000572, 03000571, 03000570 do punktu 03000569, położonego na wschodniej krawędzi drogi – ul. Westerplatte. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym, wzdłuż drogi i dochodzi do punktu 03000568, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olecko

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Olecko

Granica biegnie od punktu 2.232-60, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1311/4, położonego na wschodniej krawędzi istniejącej drogi gruntowej, w kierunku północno-zachodnim przez punkt 2.232-59 do punktu 2.232-73. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-80, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 2.232-79. Dalej biegnie na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-78, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 2.232-77. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 2.232-76. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 2.232-75, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 2.232-74. W tym punkcie skręca na północny zachód i ponownie biegnie wschodnią krawędzią drogi gruntowej przez punkty: 2.222-13, 2.222-8, 224.222-1364p, 2.222-5, 2.221-32, 2.221-30 do punktu 2.221-53, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 2.221-52. Tu odchyla się na wschód i dochodzi do punktu 2.221-51, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 2.221-50. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 2.221-26, 2.221-28, 2.222-4, 2.222-2, 2.212-9, 2.212-7, 2.212-4 do punktu 2.212-3. Stąd biegnie wzdłuż granicy miasta Olecko w kierunku południowo-wschodnim przez punkty. 224.222-2579p, 224.222-1370p, 2.222-10, 224.222-1366p do punktu 224.222-1372p, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 224.222-1375p. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 2.232-11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 2.232-8, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 2.232-60, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mrągowo

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 7 m. Mrągowo

Granica biegnie od punktu 7-297, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 30/25, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 7-545, 7-295 do punktu 7-3, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP przez punkty: 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20 do punktu 7-21. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt 7-777 do punktu 7-776, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkt 7-755 do punktu 7-754. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 7-457. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-383, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 7-666 do punktu 7-403. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt 7-402 do punktu 7-401, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 7-400, 7-399, 7-760 do punktu 7-374. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 7-693, 7-692, 7-691 do punktu 7-382, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi drogi dojazdowej z ul. Przemysłowej do istniejących przedsiębiorstw, przez punkt 7-748 do punktu 7-538. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt 7-750 do punktu 7-373. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 7-273 do punktu 7-539. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkt 7-271 do punktu 7-270, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 7-269. W tym punkcie załamuje się na północny wschód i biegnie równolegle do ul. Przemysłowej do punktu 7-260, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt 7-259 do punktu 7-256. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 7-255, 7-254 do punktu 7-253, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 7-252. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 7-487 do punktu 7-258. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-299, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkt 7-303 do punktu 7-304. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu 7-302, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 7-301. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez punkt 7-787 do punktu 7-297, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 8 m. Mrągowo

Granica biegnie od punktu 8-1148, stanowiącego najbardziej wysunięty na wschód punkt działki nr 19/12, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 6-118, 6-117, 6-116, 6-115 do punktu 6-114, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 6-113, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkt 6-112 do punktu 6-111. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 8-243 do punktu 8-161, położonego w rejonie ul. Słonecznej. W punkcie 8-161 odchyla się na południe i biegnie przez punkty: 8-1143, 8-162 do punktu 8-1173. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkt 8-1111 do punktu 8-1172, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 8-1171. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 8-1170, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 8-1169. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: 8-1176, 8-1175 do punktu 8-1174, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkty: 8-1118, 8-1117, 8-1116 do punktu 8-272. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 8-271. W tym punkcie skręca na południe i biegnie przez punkty: 8-270, 8-269, 8-279 do punktu 8-280, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty: 8-266, 8-483, 8-481 do punktu 8-480. Tu granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP przez punkt 8-263 do punktu 8-258. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt 8-259 do punktu 8-260, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty: 8-255, 8-254, 8-1142 do punktu 8-1140. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 8-250, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP przez punkty: 8-249, 8-248, 8-247, 8-1141, 8-1149, 8-245 do punktu 8-1148, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Mrągowo

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 2-84, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 221/2 i położonego na granicy pasa drogowego ul. Giżyckiej w ciągu drogi krajowej nr 59, w kierunku północnym, wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej przez punkty: 2-1523, 2-1522 do punktu 2-1517. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu 2-1518, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkt 2-1758 do punktu 2-1519. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 2-1520, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 2-1521. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu 2-72. Z tego punktu biegnie na wschód, wzdłuż granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo, przez punkty: 2-73, 237.2-2066 i 2-74 do punktu 2-75. Stąd biegnie po granicy miasta na południowy wschód i dochodzi do punktu 2-76, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogi krajowej nr 59 przez punkty: 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81 do punktu 237.2-82, położonego na granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż pasa drogowego ul. Giżyckiej przez punkt 2-83 do punktu 2-84, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 2-2057, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 216/10, w kierunku wschodnim przez punkt 2-614 do punktu 2-68, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo wschodnią krawędzią drogi gminnej, przez punkt 2-69 do punktu 2-70 i dalej, nie zmieniając kierunku, do punktu 2-618. W tym miejscu zmienia kierunek na zachód i dochodzi do punktu 2-617, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-616. Z tego miejsca biegnie na zachód i dochodzi do punktu 2-642, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-612, gdzie zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 2-611. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 2-2218, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 2-643, 2-648, 2-649, 2-650 do punktu 2-651, gdzie załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 2-656. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt 2-658 do punktu 2-2215, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 2-2216 do punktu 2-2217. W tym miejscu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 2-2057, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Morąg

Obręb ewidencyjny Kruszewnia

Granica biegnie od punktu 375b, stanowiącego północny narożnik działki nr 75/13, położonego na granicy administracyjnej miasta Morąg, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 2820. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 2819, 2817 i 2822 wzdłuż granicy między działkami nr: 73/21, 73/22, 73/2 i 67 do punktu 2812, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działkami nr: 66/1 i 84/1 przez punkty: 1607 i 618 do punktu 1606. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt 174, znajdujący się u zbiegu działek nr: 83/2, 83/1 i 73/26, do punktu 2814. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez nieużytek i dochodzi do punktu 1003, znajdującego się na północnym skraju drogi wewnętrznej. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia przez punkty: 2821 i 1004 do punktu 1792, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie granicą administracyjną miasta Morąg do punktu 375b, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lidzbark Warmiński

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Lidzbark Warmiński

Granica biegnie od punktu 1-595, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki, położonego na zachodniej granicy pasa drogowego ul. Olsztyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511, w kierunku zachodnim przez punkt 1-596 do punktu 1-599, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 1-598. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkt 1-592 do punktu 1-591. W tym punkcie załamuje się na północny wschód i dochodzi do punktu 1-590, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi dojazdowej do punktu 1-95. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ul. Olsztyńskiej przez punkt 1-304 do punktu 1-595, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostróda

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Ostróda

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 6-1351 w kierunku północnym przez punkt 6-1352 do punktu 6-1868, leżącego na granicy działki nr 62/1 stanowiącej teren PKP. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż linii kolejowej przez punkty: 6-1154, 6-1146, 6-1147 i 6-1148 do punktu 6-1867. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 6-1875, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 6-1350 do punktu 6-1351, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 6-1870, leżącego u zbiegu granic działek nr: 129/3, 129/7 i 129/11, w kierunku zachodnim skrajem drogi gminnej (działka nr 129/9) przez punkty: 6-1885 i 6-1886 do punktu 6-1872. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy z terenem poligonu wojskowego do punktu 6-50. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy z terenem poligonu wojskowego przez punkt 6-1871 do punktu 6-49, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 6-48. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 6-1870, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olsztyn

Kompleks 1

Obszar 1

Obręby ewidencyjne nr: 80, 81, 98 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 80-494, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 63, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 80-503, 80-502 do punktu 80-501, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż ul. Kołobrzeskiej przez punkty: 80-493, 80-498, 80-497 do punktu 80-496. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 80-387, 80-386, 80-385, 80-384 do punktu 80-383, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 80-291, położonego na granicy obrębów nr: 80 i 81 miasta Olsztyn. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez punkty: 80-382, 80-381 do punktu 80-214, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkty: 80-213, 80-212, 80-211, 80-210 do punktu 80-209. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 80-30, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkty: 80-29, 80-28, 80-27 do punktu 81-45. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż terenu PKP przez punkty: 81-46, 81-47, 81-48, 81-49, 81-50, 81-51, 81-52, 81-53, 81-54 i 81-55 do punktu 81-11, położonego na granicy obrębów nr: 81 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 81-11 załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy obrębów nr: 81 i 149 miasta Olsztyn do punktu 81-10. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 149-282, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 149-283. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 149-284, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 149-285. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 149-286, 149-287 do punktu 149-18, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 149-19. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 149-20 do punktu 149-60, położonego na granicy terenu PKP. W punkcie 149-60 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowego skraju bocznicy kolejowej przez punkty: 149-59, 149-58, 149-57, 149-56, 149-55, 149-54, 149-53, 149-52, 149-51, 149-316 do punktu 149-50. Z tego punktu biegnie na zachód przez punkt 149-49 do punktu 149-48, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 149-215, 149-47 do punktu 81-22, położonego na granicy obrębów nr: 149 i 81 miasta Olsztyn. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów nr: 149 i 81 miasta Olsztyn do punktu 81-21, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 81-268, 81-295, 81-206, 81-420, 81-297 i 81-298 do punktu 81-299, położonego na południowym skraju bocznicy kolejowej. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 81-316, w którym załamuje się na południe, i biegnie przez punkty: 81-379, 81-312 do punktu 81-405, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 81-404. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 81-381, gdzie skręca na zachód, i biegnie przez punkty: 81-382, 81-383 do punktu 81-384. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 81-321, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie przez punkty: 81-322, 81-323, 81-324, 81-325, 81-326, 81-327, 81-328 do punktu 81-30. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ul. Józefa Piłsudskiego oraz wzdłuż granicy obrębów nr: 81 i 149 miasta Olsztyn przez punkt 81-31 do punktu 81-32. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Józefa Piłsudskiego przez punkty: 81-329, 81-330, 81-331, 81-332, 81-333, 81-183, 81-334, 81-335, 81-184, 81-336 do punktu 98-13. Z tego punktu biegnie na zachód wzdłuż ul. Józefa Piłsudskiego, granicą obrębów nr: 81 i 98 miasta Olsztyn do punktu 98-12, i dalej w tym samym kierunku, wzdłuż ul. Józefa Piłsudskiego przez punkty: 98-1835, 98-1836, 98-1837, 98-1838, 98-1839, 98-1840, 98-1841, 98-1842, 98-1843, 98-1844, 98-1845, 98-1846 do punktu 98-3. Stąd nadal biegnie u kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Józefa Piłsudskiego, granicą obrębów nr: 81 i 98 miasta Olsztyn przez punkt 98-2 do punktu 98-1. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt 81-33 do punktu 81-34. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. Władysława Leonharda przez punkty: 81-36, 81-37, 81-38, 81-39, 81-40, 81-41, 81-42, 81-43, 81-44, 80-54 do punktu 80-296. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty: 80-295, 81-1, 80-446, 81-2, 80-441 do punktu 80-440. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty: 80-491, 80-439, 80-438, 80-495, 80-437 do punktu 80-494, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne nr: 81, 84, 89, 94, 134, 149 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 84-133, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 14/6, na południowy wschód przez punkty: 84-400, 84-136, 84-399, 84-139, 84-401, 84-278 do punktu 84-46, położonego na granicy obrębów nr: 84 i 94 miasta Olsztyn. Dalej biegnie przez punkty: 84-45 i 84-44 do punktu 84-43, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 84-42, 84-41, 84-40 do punktu 94-45. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkty: 94-44, 94-43, 94-42 do punktu 94-41, w którym przecina bocznicę kolejową, i dochodzi do punktu 94-47. Z tego punktu biegnie na południowy wschód, i przez punkty: 94-55, 94-56, 94-57 dochodzi do punktu 94-58, w którym zmienia kierunek na wschód, i dochodzi do punktu 94-59. W tym punkcie zmienia kierunek na północny wschód, i przez punkt 94-60 dochodzi do punktu 94-61, w którym zmienia kierunek na południowy wschód, i dochodzi do punktu 94-62. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 94-63, w którym zmienia kierunek na północny wschód, i dochodzi do punktu 94-64. Z tego punktu biegnie na wschód i przez punkty: 94-70, 94-71, 94-72, 94-73, 94-74, 94-75 dochodzi do punktu 94-81. W tym punkcie granica załamuje się na południe i biegnie wzdłuż granicy miasta Olsztyn przez punkt 665.08-36 do punktu 665.08-35, w którym załamuje się na zachód, i biegnie dalej wzdłuż granicy miasta Olsztyn do punktu 665.08-34. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 101.94-113, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 665.08-33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkt 665.08-32 do punktu 101.94-111. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 665.08-31, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 665.08-30. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 665.08-29, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 665.08-28, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 665.08-27. Tu granica załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 665.08-26, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 101.134-8875. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 101.134-8874, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie przez punkty: 101.134-8873 i 101.134-8872 do punktu 101.134-8871, położonego na granicy miasta Olsztyn. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 134-208, 134-209, 134-210 do punktu 134-8878, położonego na granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn, przez punkty: 134-4041, 134-4042, 134-4043, 134-4044, 134-4045 i 134-4046 do punktu 134-4047, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 134-158, położonego na skraju istniejącego rowu melioracyjnego. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż rowu do punktu 134-44. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 134-43, w którym załamuje się na zachód, i biegnie przez punkt 134-42 do punktu 134-41. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkt 134-40 do punktu 149-8694, położonego na granicy terenu PKP, pokrywającej się z granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149-8694 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż terenu PKP, granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn, przecinając bocznicę kolejową, przez punkty: 149-8693, 149-8692 do punktu 149-8691, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 149-8689. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 149-8690 do punktu 149-8688, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 149-8687. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 149-8686, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149-8686 załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt 134-11 do punktu 134-10. Z tego punktu biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 134-9, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 84-55, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn. W punkcie 84-55 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn przez punkt 84-54 do punktu 84-53, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 84-275 do punktu 84-274. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 84-276, 84-277, 84-327, 84-290, 84-291 do punktu 84-247, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkty: 84-246, 84-425, 84-382, 84-245, 84-419, 84-244, 84-243, 84-242, 84-326, 84-241 do punktu 84-380, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 84-379. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 84-378, z którego biegnie na północ, przez punkt 84-199 do punktu 84-198. Z tego punktu biegnie na północny wschód przez punkty: 84-197, 84-196, 84-195, 84-431 do punktu 84-133, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 13-35, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 13-12 do punktu 13-11. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 13-10 do punktu 13-9, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Jesiennej przez punkty: 13-8, 13-33, 13-32, 13-31, 13-30, 13-29, 13-28 do punktu 13-27. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt 13-26 do punktu 123-3577, położonego na granicy obrębów nr: 13 i 123 miasta Olsztyn. Z punktu 123-3577, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkt 13-34 do punktu 13-35, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mława

Kompleks I

Obręby ewidencyjne nr: 1.10, 1.11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 1.10-27339, stanowiącego północno-zachodni punkt działki nr 1630/2, położonego na granicy działek nr: 1629, 1630/1 i 1630/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 1.10-27292, 1.10-27346, 1.10-27347, 1.10-27348, 1.10-27349, 1.10-27296, 1.10-27340, 1.10-27350, 1.10-27351, 1.10-27352, 1.10-27401, 1.10-27341, 1.10-27342 i 1.10-27343 do punktu 1.10-27344. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 1.10-7007, 1.10-7008 i 1.10-7009 do punktu 1.10-7060, położonego na granicy działek nr: 1677/3 i 1703/1. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty: 1.10-7061, 1.10-7062, 1.10-7063, 1.10-7064, 1.10-7065 i 1.10-7066 do punktu 10-7067, położonego na granicy działek nr: 1699 i 1698/2. W punkcie 10-7067 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 1.10-27345, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkt 1.10-27288 do punktu 1.10-26996, położonego na granicy działek nr: 1682/2 i 1682/3. W punkcie 1.10-26996 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 1.10-7069, położonego na granicy działek nr: 1682/3 i 1697. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 1.10-7070, 1.10-7071 i 1.10-7072 do punktu 1.10-7073, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecina drogę gruntową i biegnie przez punkty: 1.10-7111 i 1.10-7098 do punktu 1.10-27457, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż drogi przez punkty: 1.10-37993, 1.10-34592, 1.10-37994 i 1.10-37995 do punktu 1.10-37996. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 1.10-36928 do punktu 1.10-36927, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkty: 1.10-37988, 1.10-37987, 1.10-37986, 1.10-36926, 1.10-37985, 1.10-37984, 1.10-37983 i 1.10-37982 dochodzi do punktu 1.10-34601. Z tego miejsca biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 1.10-34602 do punktu 1.10-10168. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż dróg: ul. Nowa (działka nr 2070) i ul. Napoleońska (działka nr 1732), przez punkty: 1.10-34604 i 1.10-26905 do punktu 1.10-39030. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt 1.10-7533 do punktu 1.10-7532, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 1.10-7502. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 1712) przez punkty: 1.10-7505 i 1.10-7511 do punktu 1.10-7509, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 4439/5) przez punkty: 1.10-7508 i 1.10-7506 do punktu 1.10-7475. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 1.10-7442, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 1.10-7441. Z tego miejsca biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecina drogę – ul. LG Electronics (działka nr 1718), i przez punkty: 1.10-10122, 1.10-10121, 1.10-10120, 1.10-26847, 1.10-10091 dochodzi do punktu 1.10-10090, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 1.10-10085. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt 1.10-19435 do punktu 1.10-10084, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 1.10-19431, 1.10-10131, 1.10-19108, 1.10-19107, 1.10-10132, 1.10-19106, 1.10-10133, 1.10-19105, 1.10-19434, 1.10-19104, 1.10-19103, 1.10-26513, 1.10-19102, 1.10-19101 i 1.10-10134 do punktu 1.10-10135. Z tego miejsca biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi – ul. LG Electronics (działka nr 1718), przez punkty: 1.10-10203, 1.10-19427, 1.10-19428, 1.10-26508, 1.10-26507, 1.10-18699, 1.10-10136, 1.10-19442 i 1.10-19443 do punktu 1.10-10037. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie, przecinając drogę – ul. LG Electronics (działka nr 1718), przez punkty: 1.10-7258, 1.10-7224, 1.10-7223 i 1.10-7030 do punktu 1.10-27339, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1.10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 1.10-10200, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, położonego na granicy z drogą – ul. Instalatorów (działka nr 1732), w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż drogi do punktu 1.10-18437. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 1.10-18436, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez punkt 1.10-18435 dochodzi do punktu 1.10-26595, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni. i przez punkt 1.10-18433 dochodzi do punktu 1.10-18432, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 1734). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi do punktu 1.10-10198, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 1.10-10199. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty: 1.10-10438, 1.10-17631, 1.10-10117, 1.10-10103 oraz 1.10-19050 dochodzi do punktu 1.10-10200, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1.10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 1.10-26500, stanowiącego zachodni narożnik działki, położonego na granicy z drogą – ul. Instalatorów (działka nr 1732), wzdłuż drogi w kierunku północno-wschodnim do punktu 1.10-10190, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 1.10-26969. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 1.10-26973, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 1.10-26972, położonego na granicy z drogą – ul. Nowa (działka nr 2070). W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż drogi do punktu 1.10-26505, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt 1.10-26504 do punktu 1.10-26503. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 1.10-26502 i 1.10-26501 do punktu 1.10-26500, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 1.11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 1.10-38381, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 281, położonego na granicy z drogą – ul. Nowa (działka nr 20701 wzdłuż granicy działki nr 280/2 w kierunku wschodnim do punktu 1.10-38380, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 323). W punkcie 1.10-38380 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 323) przez punkty: 1.10-34705, 1.10-38387 i 1.10-38388 do punktu 1.10-38389. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 286) do punktu 1.10-38385, położonego na granicy z drogą – ul. Nowa (działka nr 2070). Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż drogi przez punkt 1.10-38384 do punktu 1.10-38383. Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim przez punkt 1.10-38394 do punktu 1.10-38393, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 1.10-38392. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 1.10-38391 do punktu 1.10-34683, położonego na granicy z drogą – ul. Nowa (działka nr 2070). W punkcie 1.10-34683 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż drogi przez punkty: 1.10-10171 i 1.10-10169 do punktu 1.10-38381, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 1.10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 1.10-7119, stanowiącego północny narożnik działki nr 1610/2, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 1.10-27356 i 1.10-7120 do punktu 1.10-17610, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni. i biegnie przez punkty: 1.10-17612, 1.10-17611, 1.10-17613, 1.10-17615, 1.10-17617 do punktu 1.10-17619. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 1.10-17620, 1.10-7133, 1.10-7134, 1.10-7135, 1.10-7136, 1.10-7202 i 1.10-17608 do punktu 1.10-7245, położonego na granicy drogi – ul. LG Electronics (działka nr 1718). Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż drogi przez punkty: 1.10-7244, 1.10-7422, 1.10-7421 i 1.10-7420 do punktu 1.10-7419, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 1.10-7418. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 1.10-7412, 1.10-10525, 1.10-7193, 1.10-17602, 1.10-7189, 1.10-7183, 1.10-7177, 1.10-7172, 1.10-7170, 1.10-7166, 1.10-7164, 1.10-7163, 1.10-7161, 1.10-7158, 1.10-7156, 1.10-7154, 1.10-7152, 1.10-7148 i 1.10-7149 do punktu 1.10-7147. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 1.10-7119, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Miasto Lubawskie

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 10-429, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 10-430, w którym załamuje się na południe, i biegnie do punktu 10-432. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie równolegle do ul. Makuszyńskiego, dochodzi do punktu 10-279, w którym odchyla się na zachód, i dochodzi do punktu 10-392. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkty: 10-391, 10-431 do punktu 10-429, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 10-439, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ul. Makuszyńskiego w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty 10-438, 10-437, 10-436, dochodząc do punktu 10-435. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 10-137, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 10-134, 10-133 i 10-132 do punktu 10-131. Z tego punktu biegnie na południe do punktu 10-139, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 10-169, 10-164, 10-161, 10-160 do punktu 10-159. W punkcie tym załamuje się na północ i biegnie przez punkt 10-81 do punktu 10-439, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wielbark

Obręb ewidencyjny Wielbark

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 20-7625, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 324/2, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 233.323-2018, i dalej krawędzią lasu, do punktu 20-5746. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5715, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, osiągając punkt 20-5694. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i krawędzią lasu dochodzi do punktu 20-5757, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty: 20-5738, 20-5718, 20-5696 do punktu 20-5678. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP, przez punkty: 20-5515, 20-5392, 20-5276, 20-5233 i 20-5127 do punktu 20-5072, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-5058. Tu załamuje się na południe, biegnie wzdłuż terenu PKP i przez punkty: 20-5016, 20-4920, 20-4370 dochodzi do punktu 20-4201. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-4351, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu 20-3795. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogowego ul. Czarneckiego, przez punkty: 20-3809, 20-3818, 20-3852, 20-3877 do punktu 20-3904. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do punktu 20-3906 i dalej, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi, w kierunku północno-wschodnim do punktu 20-4089. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-4124, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 233.323-2081, 20-4209, 20-4291, 20-4339, 20-4369, 20-4457 do punktu 20-7553, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-7552. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 20-1042, 20-1041, 10-40, 20-1017 do punktu 20-1016, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Kopernika, przez punkty: 20-1015, 20-1014, 20-1013, 20-1012, 20-1011, 20-1010, 20-1009, 20-1008 do punktu 20-1007. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 20-4688, 20-4687 do punktu 20-4686. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-4684, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-4685. Tu ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 20-4670 do punktu 20-4669. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 20-60 do punktu 20-7626. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-7625, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 20-5779, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 346/1, położonego na wschodniej granicy terenu PKP, krawędzią lasu, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 233.323-2072 do punktu 20-5676. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż krawędzi lasu do punktu 20-5720. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5529, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż krawędzi lasu przez punkt 20-5478 do punktu 20-5383. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5126, położonego na zachodniej krawędzi drogi, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-5217. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 20-5211 do punktu 20-6873. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5288, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, biegnie przez punkt 20-4333, przecina istniejącą drogę gruntową, i dochodzi do punktu 20-4295. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi gruntowej i przez punkty: 20-4224, 20-6855, 20-4053, 20-3951, 20-3908, 20-3872, 20-3838, 20-3788, 20-3758, 20-3726 dochodzi do punktu 20-3648. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 233.323-2041, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi drogi gruntowej przez punkty: 20-6832, 20-3465, 20-3442 do punktu 20-3439. Tu załamuje się w kierunku północnym, biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi i przez punkty: 20-3476, 233.323-2068 dochodzi do punktu 20-3996. Z tego punktu biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi w kierunku południowo-zachodnim do punktu 20-3806, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż istniejącej drogi gruntowej w kierunku równoległym do wschodniej granicy terenu PKP, przez punkty: 20-3814, 20-3957, 20-4169, 20-4183, 20-5015, 20-5051, 20-5124 i 20-5161 do punktu 20-5173. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP, przez punkt 20-6877 do punktu 20-5433. W tym punkcie odchyla się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5486. Dalej granica biegnie wzdłuż granicy terenu PKP w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5601. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5605, w którym ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 20-5655 i 20-5759 do punktu 20-5779, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iława

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Iława

Granica strefy biegnie od punktu 6-810, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 6-22/2, w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 6-809, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 6-808 i 6-807 dochodzi do punktu 6-806. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkty: 6-805, 6-804, 6-803, 6-802 i 6-801 dochodzi do punktu 6-800, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 6-799. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 6-798, 6-797 i 6-796 dochodzi do punktu 6-795. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty. 6-270, 6-271 i 6-272 dochodzi do punktu 6-810, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrołęka

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Ostrołęka

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 3-623, stanowiącego najbardziej na północny zachód wysunięty punkt działki, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Budowlanych (działka nr 30488), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego przez punkt 3-624 do punktu 3-503. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3-502, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-501. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 3-500, położonego na granicy pasa drogowego ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131), w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego do punktu 3-599, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Generała Turskiego (działka nr 30194/2). Z punktu 3-599 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Generała Turskiego przez punkty: 3-600, 3-601, 3-602, 3-603, 3-604, 3-605, 3-606, 3-607, 3-608, 3-609, 3-610, 3-611, 3-612, 3-613, 3-614, 3-615, 3-616, 3-617, 3-618 i 3-619 do punktu 3-620. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 3-621 dochodzi do punktu 3-622, położonego na granicy pasa drogowego ul. Budowlanych (działka nr 30488). Z tego punktu biegnie wzdłuż ul. Budowlanych w kierunku północnym i dochodzi do punktu 3-623, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 3-1943, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4), stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 30491/8, w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 3-1942, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt 3-2029 dochodzi do punktu 3-2028. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-2012, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 3-2011 dochodzi do punktu 3-2010. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3-2008, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 3-2026 dochodzi do punktu 3-2025. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-2027, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 3-51. Tu skręca na północny zachód i przez punkty: 3-2720, 3-2324, 3-2325, 3-2326, 3-2327 dochodzi do punktu 3-2215, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działki nr: 30275/4 i 30277/1). W punkcie 3-2215 skręca na wschód i dochodzi do punktu 3-2214, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 3-2213, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 3-2015, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4). Stąd biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ul. ks. Antoniego Pęksy do punktu 3-1943, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 3-3012, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-2979 do punktu 3-65, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-91. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 3-3199, 3-3200 dochodzi do punktu 3-3173, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkt 3-3140 do punktu 3-3012, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 3-3395, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 3-3403, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 3-3406. W tym punkcie skręca na północ i dochodzi do punktu 3-3385, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 3-3384. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-3383, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty: 3-3415, 3-3416 do punktu 3-3409. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3401, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-3400. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3395, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 3-280, stanowiącego najdalej na północ wysunięty punkt działki nr 30024/12, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-276 do punktu 3-275, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-274. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3-273, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 3-272, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-271. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 3-270, 3-269, 3-268, 3-267, 3-266, 3-265, 3-264, 3-263 i 3-262 dochodzi do punktu 3-260, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 3-261. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-259, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-389. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 3-550, 3-549, 3-753, 3-735, 3-734, 3-813, 3-910 i 3-909 dochodzi do punktu 3-1156, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż ul. Fabrycznej (działka nr 30037) do punktu 3-1155. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 3-1532, 3-1569, 3-1570, 3-1572, 3-1571, 3-1573, 3-1574 i 3-1575 do punktu 3-1576, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-1279, leżącego na granicy z ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego, przez punkty: 3-1278, 3-1277, 3-1276, 3-1275 i 3-1274 do punktu 3-1273, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 3-1591 dochodzi do punktu 3-1583. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty: 3-1586, 3-1585 i 3-1584 do punktu 3-1590, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-1587. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 3-1588 dochodzi do punktu 3-1589, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 3-1592. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkt 3-1594 dochodzi do punktu 3-1593, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-1596. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 3-1595, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 3-1597, 3-1598, 3-1599 i 3-1601 do punktu 3-1602. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 3-1603, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty: 3-1604 i 3-1605 dochodzi do punktu 3-1262, położonego na granicy z ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego, przez punkty: 3-1263, 3-1261, 3-1260 do punktu 3-1259. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnirn i przez punkt 3-1606 dochodzi do punktu 3-1607, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty: 3-1608, 3-1609, 3-1610, 3-1611, 3-1612, 3-1613 do punktu 3-1614. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 3-1616, 3-1615, 3-1617, 3-1618, 3-1619, 3-1620, 3-1621, 3-1622, 3-1623, 3-1624, 3-1625, 3-1626, 3-1627, 3-1628, 3-1629 i 3-1630 dochodzi do punktu 3-1631, stanowiącego najbardziej na południe wysunięty punkt działki nr 30024/12. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 30013) przez punkty: 3-1632, 3-1633 do punktu 3-1634, położonego na granicy z ul. Sowińskiego (działka nr 30012). Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż ul. Sowińskiego, przez punkty: 3-1635, 3-1636, 3-1637, 3-1638, 3-1639, 3-1640, 3-1641, 3-1642 do punktu 3-1643, położonego na końcu ul. Sowińskiego. Z tego punktu biegnie na północ, przez punkty: 3-696, 3-695, 3-694 do punktu 3-498, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 3-499, 3-497, 3-496 dochodzi do punktu 3-495. Tu skręca na południowy wschód i przez punkt 3-494 dochodzi do punktu 493, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 3-492, 3-277, 3-278, 3-279, 3-281 do punktu 3-280, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iłowo-Osada

Obręb ewidencyjny Iłowo-Osada 4

Granica biegnie od punktu 4-4438, stanowiącego najbardziej na południe wysunięty punkt działki, położonego na granicy z działkami nr: 722/3 i 733, w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 4-4439 dochodzi do punktu 4-4440. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 4-4450, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 4-4443. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 4-4444, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 934). W tym punkcie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 4-4445, 4-4446 do punktu 4-4447, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 4-4448. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 4-4449 dochodzi do punktu 4-4438, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ciechanów

Obręb ewidencyjny nr 90 (Niechodzin-Bielin) m. Ciechanów

Granica biegnie od punktu 90-1883, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, położonego na granicy z ul. Niechodzką (działki nr: 26 i 428), w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Niechodzkiej i przez punkty: 50-65 (położony na granicy z obrębem ewidencyjnym nr 50) i 90-468 dochodzi do punktu nr 90-1891, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1890. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1889, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1888. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1887, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1886. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 90-1885 usytuowanego na istniejącym ogrodzeniu. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 90-1884 dochodzi do punktu 90-1883, od którego rozpoczęto opis.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama