| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 738,7736 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda oraz gmin: Bartoszyce, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Olecko, Olsztynek, Pasłęk, Szczytno i Wielbark.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Olsztyn, w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 2 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 2

Obręby ewidencyjne nr: 81, 84, 89, 94, 134, 149 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 84–133, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 14/6, na południowy wschód przez punkty: 84–400, 84–136, 84–399, 84–139, 84–401, 84–278 do punktu 84–46, położonego na granicy obrębów nr: 84 i 94 miasta Olsztyn. Dalej biegnie przez punkty: 84–45 i 84–44 do punktu 84–43, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 84–42, 84–1, 84–40 do punktu 94–45. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkty: 94–44, 94–43, 94–42 do punktu 94–41, w którym przecina bocznicę kolejową, i dochodzi do punktu 94–47. Z tego punktu biegnie na północny wschód i przez punkty: 94–20, 94–19, 94–46 dochodzi do punktu 94–83. W tym punkcie granica ulega dalszemu odchyleniu w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 94–84, 89–315, 89–314, 89–313, 89–312, 89–311 i 89–310 dochodzi do punktu 89–309. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkt 89–308 do punktu 89–307, w którym załamuje się na wschód, i biegnie przez punkty: 89–306, 89–305 i 89–304 do punktu 89–303, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 89–302. Z tego punktu granica biegnie początkowo na wschód, a następnie na południowy wschód przez punkty: 89–301, 89–300, 89–299, 89–298, 89–297, 89–296, 89–295, 89–294, 89–293, 89–292, 89–291, 89–290 i dochodzi do punktu 89–289. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 89–334 dochodzi do punktu 94–90, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnąc przez punkt 94–91, dochodzi do punktu 94–92. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo -zachodnim i dochodzi do punktu 94–93, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 94–81, położonego na granicy miasta Olsztyn. W punkcie 94–81 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy miasta Olsztyn przez punkt 665.08–36 do punktu 665.08–35, w którym załamuje się na zachód, i biegnie dalej wzdłuż granicy miasta Olsztyn do punktu 665.08–34. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 101.94–113, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 665.08–33. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 665.08–32 do punktu 101.94–111. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08–31, w którym zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 665.08–30. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 665.08–29, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 665.08–28, skąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08–27. Tu granica załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 665.08–26, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 101.134–8875. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 101.134–874, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie przez punkty: 101.134–8873 i 101.134–8872 do punktu 101.134–8871, położonego na granicy miasta Olsztyn. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 134–208, 134–209, 134–210 do punktu 134–8878, położonego na granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn, przez punkty: 134–4041, 134–4042, 134–4043, 134–4044, 134–4045 i 134–4046 do punktu 134–4047, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 134–158, położonego na skraju rowu melioracyjnego. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego do punktu 134–44. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 134–43, w którym załamuje się na zachód, i biegnie przez punkt 134–42 do punktu 134–41. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkt 134–40 do punktu 149–8694, położonego na granicy terenu PKP, pokrywającej się z granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149–8694 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż terenu PKP granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn, przecinając bocznicę kolejową, przez punkty: 149–8693, 149–8692 do punktu 149–8691, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 149–8689. Tu zmienia kierunek na północno -zachodni i biegnie przez punkt 149–8690 do punktu 149–8688, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 149–8687. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 149–8686, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149–8686 załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt 134–11 do punktu 134–10. Z tego punktu biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 134–9, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 84–55, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn. W punkcie 84–55 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn przez punkt 84–54 do punktu 84–53, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 84–275 do punktu 84–274. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 84–276, 84–277, 84–327, 84–290, 84–291 do punktu 84–247, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkty: 84–246, 84–425, 84–382, 84–245, 84–419, 84–244, 84–243, 84–242, 84–326, 84–241 do punktu 84–380, w którym zmienia kierunek na północno -wschodni, i dochodzi do punktu 84–379. W tym punkcie zmienia kierunek na północno -zachodni i dochodzi do punktu 84–378, skąd biegnie na północ przez punkt 84–199 do punktu 84–198. Z tego punktu biegnie na północny wschód przez punkty: 84–197, 84–196, 84–195, 84–431 do punktu 84–133, od którego rozpoczęto opis.”,

b) opis granic Podstrefy Iłowo-Osada otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Iłowo-Osada

Obręb ewidencyjny Iłowo-Osada nr 4

Granica biegnie od punktu 4–4452, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1193/1, położonego na granicy z działkami nr: 1193/2 i 734, w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 4–1899, 4–4438 i 4–4439 do punktu 4–4440. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 4–4450, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 4–4443. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 4–4444, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 934). Z punktu 4–4444 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 4–4445 i 4–4446 do punktu4–4447, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 4–4448. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4–4449, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 4–2074 dochodzi do punktu 4–4451. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4–4452, od którego rozpoczęto opis.”,

c) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Olsztynek w brzmieniu:

„Podstrefa Olsztynek

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Olsztynek

Granica biegnie od punktu 3–517, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 27/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Zielonej (działka nr 22) przez punkty: 3–303 i 3–302 do punktu 3–301, w którym zmienia kierunek na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3–686. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 3–687, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 3–665. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3–666, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 3–668. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3–300, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Zielonej przez punkty: 3–299, 3–555, 3–298, 3–297, 3–296, 3–295 i 3–294 do punktu 3–293. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej (działka nr 32/8) przez punkt 3–376 do punktu 3–532. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i przez punkt 3–531 dochodzi do punktu 3–530, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 3–529. Stąd granica biegnie w kierunku południowym i dochodzi do punktu 3–679, w którym zmienia kierunek na wschodni, i przez punkt 3–678 dochodzi do punktu 3–677. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu 3–676, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 3–525, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: nr 3 m. Olsztynek i obrębu Łutynowo. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowym do punktu 245.3–13, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty: 3–382, 3–383, 3–384, 3–377 dochodzi do punktu 3–375. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3–374, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkty: 3–373 i 3–372 do punktu 3–371. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu 3–399, położonego na granicy z ul. Pionierów (działka nr 34), gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż ul. Pionierów przez punkt 3–400 dochodzi do punktu 3–404. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3–402, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do punktu 3–403. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3–405, położonego na granicy z ul. Pionierów (działka nr 34), gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż ul. Pionierów do punktu 3–406. Z tego punktu biegnie wzdłuż drogi (działka nr 57) w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 3–458 dochodzi do punktu 3–360, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 3–361. Stąd biegnie na północ przez punkt 3–362 do punktu 3–700, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkt 3–696 do punktu 3–697. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 57) do punktu 3–693. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 3–694 do punktu 3–695, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 3–516. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 3–515, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 3–517, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »