REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 27 poz. 165

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 stycznia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 157, poz. 1863 oraz z 2004 r. Nr 16, poz. 159) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ministra Obrony Narodowej, sekretarza lub sekretarzy stanu oraz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne również przez 30 dni od dnia zaprzestania zajmowania stanowiska określonego w § 1 pkt 1.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703. z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-19
  • Data wejścia w życie: 2009-03-06
  • Data obowiązywania: 2009-03-06
  • Dokument traci ważność: 2019-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA