| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.3)) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Do przyznawania pomocy finansowej, w przypadku wniosków o jej przyznanie złożonych w 2010 r. przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się wysokość odpowiedniego limitu środków określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494 oraz z 2010 r. Nr 86, poz. 557 i Nr 147, poz. 985.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2010 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2010 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 sierpnia 2010 r. (poz. 1077)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2010 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2010 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

I. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

306 836

2

kujawsko-pomorskie

086 572

3

lubelskie

24 795 364

4

lubuskie

609 130

5

łódzkie

16 639 678

6

małopolskie

14 980 894

7

mazowieckie

27 646 398

8

opolskie

732 264

9

podkarpackie

12 579 112

10

podlaskie

10 246 448

11

pomorskie

872 678

12

śląskie

200 980

13

świętokrzyskie

12 890 132

14

warmińsko-mazurskie

769 004

15

wielkopolskie

14 325 952

16

zachodniopomorskie

092 942

Kwota na działanie

172 774 384

 

II. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

700 000

2

kujawsko-pomorskie

15 420 000

3

lubelskie

22 560 000

4

lubuskie

820 000

5

łódzkie

18 000 000

6

małopolskie

380 000

7

mazowieckie

33 460 000

8

opolskie

440 000

9

podkarpackie

200 000

10

podlaskie

15 780 000

11

pomorskie

280 000

12

śląskie

980 000

13

świętokrzyskie

660 000

14

warmińsko-mazurskie

540 000

15

wielkopolskie

25 500 000

16

zachodniopomorskie

280 000

Kwota na działanie

200 000 000

 

III. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

21 547 455

2

kujawsko-pomorskie

26 625 855

3

lubelskie

31 245 884

4

lubuskie

14 425 132

5

łódzkie

26 711 338

6

małopolskie

38 370 935

7

mazowieckie

66 001 226

8

opolskie

14 402 164

9

podkarpackie

34 790 178

10

podlaskie

16 066 036

11

pomorskie

29 407 233

12

śląskie

35 952 185

13

świętokrzyskie

18 691 226

14

warmińsko-mazurskie

31 957 004

15

wielkopolskie

86 645 088

16

zachodniopomorskie

19 496 499

Kwota na działanie

512 335 438

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »