| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136 i Nr 223, poz. 1793 oraz z 2010 r. Nr 192, poz. 1285) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1

Nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie rozliczeniowym – średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

 

x*

x*

x*

x*

 

 

x*(**)

* jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

** nie mniej niż trzy zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

 

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Świadczeniobiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465 i Nr 238, poz. 1578.


Załącznik 1. [POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2010 r. (poz. 1698)

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

Lp.

Poziom

I sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 maja do dnia 30 września

1

I

A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

26,50

33,00

B
pokój jednoosobowy w studiu

21,00

30,00

2

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

20,00

27,00

3

III

A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

16,00

22,00

B
pokój dwuosobowy w studiu

13,50

20,00

4

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

11,50

16,00

5

V

A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

10,00

12,00

B
pokój wieloosobowy w studiu

9,50

11,00

6

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

8,50

9,50

 


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »