| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 29 kwietnia 2010 r. – w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działania renty strukturalne;”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) 30 sierpnia 2011 r. – w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działania modernizacja gospodarstw rolnych.”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela IV. Modernizacja gospodarstw rolnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494, z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759 oraz z 2011 r. Nr 62, poz. 320 i Nr 168, poz. 1011.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 września 2011 r. (poz. 1139)

IV. Modernizacja gospodarstw rolnych

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

88 419 719

2

kujawsko-pomorskie

159 482 130

3

lubelskie

230 285 699

4

lubuskie

39 027 374

5

łódzkie

186 190 594

6

małopolskie

75 315 503

7

mazowieckie

349 446 069

8

opolskie

56 224 164

9

podkarpackie

63 053 900

10

podlaskie

171 515 406

11

pomorskie

84 813 867

12

śląskie

51 374 986

13

świętokrzyskie

88 034 400

14

warmińsko-mazurskie

101 160 800

15

wielkopolskie

264 759 403

16

zachodniopomorskie

64 161 875

Kwota na działanie

2 073 265 889

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »