REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 204 poz. 1199

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1556, z 2009 r. Nr 131, poz. 1077 oraz z 2010 r. Nr 236, poz. 1554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1314,6280 ha, położone na terenach miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:

a) w Podstrefie Gdańsk opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Gdańsk 64, karta mapy 4

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 693, u zbiegu działek: 693, 694 i 393/4, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, stanowiącego południowy narożnik działki 693. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 693 i 687/3 a działkami: 700/1, 701/4, 701/2, 701/3, 692 i 689/2 przez pkt: 3, 4, 5 i 6 do pkt 7, położonego przy ulicy Franciszka Schuberta. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią stroną ulicy Franciszka Schuberta do pkt 8, położonego u zbiegu działki 687/2 z ulicą Trzy Lipy i ulicą Franciszka Schuberta. Dalej biegnie południową stroną ulicy Trzy Lipy do pkt 9, stanowiącego północny narożnik działki 684/2, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 10, położonego u zbiegu obrębów ewidencyjnych: 53 i 64. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy między działką 693, położoną w obrębie 64 a działkami: 392 i 393/4 położonymi w obrębie 53 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Łysomice dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 3 i 4 w brzmieniu:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica kompleksu, położonego na działce 1/9, biegnie od pkt 1, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/9, w kierunku północnym wzdłuż drogi do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 1/9, 1/30, 5/14 i 5/9. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 1/9 a działką 5/9 do pkt 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1/9. Stąd biegnie na południe do pkt 4, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką 1/36 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica kompleksu, położonego na działce 22/4, biegnie od pkt 1, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki 22/7 do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 22/4 i 22/7 z drogą krajową nr 1. Tu skręca na północ i biegnie wschodnią stroną tej drogi do pkt 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 22/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki 22/8 do pkt 4, położonego u zbiegu działek: 22/4 i 22/8 z linią kolejową (działka 25/2). Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż linii kolejowej do pkt 5, gdzie skręca na zachód, i północną stroną drogi (działka 20) dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki 22/7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Stargard Szczeciński opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Stargard Szczeciński 23, karta mapy 3

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 96/16, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2 do pkt 3, położonego u zbiegu granic działek: 96/16, 96/14 i 96/17. Następnie biegnie wzdłuż granicy między działkami: 96/16 i 96/17 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w załamaniu granicy działki 96/19, na styku z działką 96/16 w kierunku południowo-wschodnim, przecinając drogę (działka 96/19) oraz działkę 96/22, i dalej zachodnią stroną drogi biegnącej od ulicy Metalowej (działka 96/24) do pkt 2, położonego na styku granic działek: 96/23 i 96/24. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i, przecinając działkę 96/23, dochodzi do pkt 3, położonego na styku granic działek: 96/23 i 211. Następnie załamuje się na północny zachód i biegnie w linii prostej początkowo wzdłuż granicy między działkami: 96/23 i 211, a następnie w jej przedłużeniu przez działki: 96/23 i 96/22 do pkt 4, położonego na styku granic działek 96/22 i 96/16. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie początkowo wzdłuż granicy między działkami: 96/22 i 96/16, a następnie między działkami: 96/19 i 96/16 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Gdynia dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:

„Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 60/1, u zbiegu ulicy Gołębiej z torami kolejowymi (działka 53/1), w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 60/1 do pkt 2, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 58/1. Dalej biegnie po granicy tej działki do pkt 3, położonego w jej północno-wschodnim narożniku. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działki: 57/1 i 56/1) do pkt 4, stanowiącego wschodni narożnik działki 6/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) do pkt 5, stanowiącego południowy narożnik działki 33/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż torów kolejowych (działka 53/1) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 48/1, w kierunku północnym przez pkt 2 do pkt 3. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) w kierunku północno-wschodnim do pkt 4. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do pkt 5, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 6. Następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 7, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) w kierunku południowo-wschodnim do pkt 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 10, położonego u zbiegu działek: 35/1, 53/1 i 34/1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż torów kolejowych równolegle do ulicy Gołębiej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 28/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działką 28/1 a działką 79/1 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Budowniczych (działka 35/1) do pkt 3, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy między działką 68/1 a działką 28/1 i działką 79/1 a działką 28/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 85/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 64/1) do pkt 2, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy między działką 87/1 a działką 85/1 przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 6, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż ulicy Budowniczych (działki: 35/1 i 62/1) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 67/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Budowniczych (działka 35/1) do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 66/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 5, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do pkt 6, położonego u zbiegu działek: 65/1, 45/1 i 44/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy między działkami: 44/1 i 45/1 do pkt 7. Stąd biegnie wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim do pkt 8, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 114

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 42/1, w kierunku wschodnim wzdłuż torów kolejowych do pkt 2, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Gołębiej do pkt 3, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki 42/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111 i 114

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 38/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż torów kolejowych przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 55/1 a 42/1 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 5, położonego we wschodnim narożniku działki 37/1, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż ulicy Rumuńskiej (działka 29/1) do pkt 6, a następnie wzdłuż granicy między działką 37/1 a ulicą Gołębią (działki: 40/1 i 39/1) w kierunku północno-wschodnim do pkt 7. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż zachodniej granicy działki 38/1 do pkt 8, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

e) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Piła i Wąbrzeźno w brzmieniu:

„Podstrefa Piła

Obręb ewidencyjny Piła – 30, karty mapy: 1 i 4

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 61/8 u zbiegu linii kolejowej (działka 52) z ulicą Wawelską (działka 60), w kierunku północnym wschodnią stroną tej ulicy przez pkt 2 do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Wawelskiej do pkt 4, a następnie w kierunku północnym do pkt 5, położonego w północnym narożniku działki 61/1. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 59 przez pkt 6 do pkt 7, gdzie załamuje się na południe, i przez pkt 8 dochodzi do pkt 9, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 2/9. Stąd biegnie na zachód wzdłuż torów kolejowych relacji Piła – Bydgoszcz przez pkt 10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wąbrzeźno

Obręb ewidencyjny Czystochleb, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 23/1, u zbiegu tej działki z drogą relacji Kowalewo Pomorskie – Wąbrzeźno (działka 29/2) z działką 8, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 4, położonego u zbiegu działek: 23/1, 7/2 i 433. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 5 do pkt 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 23/4. Z pkt 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 23/4 a działkami: 36/3, 32/3, 32/4, 31/12 i 31/3 do pkt 7, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działkami: 23/4 i 23/3 a działką 30 do pkt 9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 23/3, 23/4 i 23/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-28
  • Data wejścia w życie: 2011-10-13
  • Data obowiązywania: 2011-10-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA