reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 84, poz. 909, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1161,8723 ha, położone na terenach miast: Gdańsk, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie i Tczew.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 107, poz. 1178, z 2002 r. Nr 64, poz. 592, z 2003 r. Nr 3, poz. 33 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 75, poz. 695.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1667, z 2007 r. Nr 26, poz. 168 i Nr 211, poz. 1545 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 242, Nr 96, poz. 610 i Nr 140, poz. 886), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1556)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Żarnowiec

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Kartoszyno, karta mapy 1, Nadole, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo –Lubkowo) i biegnie przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 104/2, 199/47 i 199/48 i dalej w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 206 (pobocze drogi Tyłowo – Lubkowo) do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7 po granicy działki 199/36, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/36 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/20 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/18 i 199/39 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną po granicy działki 199/47 do pkt 13, a następnie biegnie w kierunku północnym po granicy działki 199/47 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 15 po granicy działek: 199/44 i 199/45 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 17 po granicy działki 199/45 do pkt 18. Od pkt 18 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 19 po granicy działki 199/45 do pkt 20, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/45 do pkt 21. Od pkt 21 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 199/19 i 199/37 do pkt 22, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 23 Od pkt 23 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 24 po granicy działki 199/37 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 27 po granicy działki 205 do pkt 28, a następnie w kierunku południowo-zachodnim biegnie po granicy działek: 199/127, 199/130 do pkt 29. Od pkt 29 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 30 po granicy działki 199/131 do pkt 31, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 205/1 do pkt 32. Od pkt 32 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 33. Od pkt 33 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 34 do pkt 35 po granicy działki 199/133, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 36, 37 po granicy działki 204 do pkt 38. Od pkt 38 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 39 po granicy działek: 35/5, 36/5 i 204 do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 41 i 42 po granicy działek: 199/124 i 199/123 do pkt 43, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/123, 293/34 do pkt 44. Od pkt 44 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 45 i 46 po granicy działek: 293/34, 293/35 i 293/21 do pkt 47, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 48 po granicy działki 293/37 do pkt 49. Od pkt 49 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 50 po granicy działki 293/37 do pkt 51, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 52. Od pkt 52 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 53, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/16 do pkt 54. Od pkt 54 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 293/8 do pkt 55, następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/87 do pkt 56, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 57. Od pkt 57 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 58. Od pkt 58 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 59 po granicy działki 199/160 do pkt 60, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 200 do pkt 61. Od pkt 61 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/74 i 199/119 do pkt 62, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/119 i 293/23 do pkt 63. Od pkt 63 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 293/41 i 293/42 do pkt 64, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 293/42 do pkt 65. Od pkt 65 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/140 do pkt 66, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 199/25 do pkt 67. Od pkt 67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 68, 69, po granicy działki 207 do pkt 70, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 71. Od pkt 71 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 przez pkt 72 do pkt 73, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 74. Od pkt 74 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/167 do pkt 75. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 76 po granicy działki 199/63 do pkt 77, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 207 do pkt 78. Od pkt 78 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/66 do pkt 79, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 80, 81 po granicy działki 199/133 do pkt 82. Od pkt 82 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 83, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 84 po granicy działki 199/133 do pkt 85. Od pkt 85 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 86, 87 po granicy działki 199/73 do pkt 88, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 89, 90 po granicy działek 203/2, 199/45, 199/47 do pkt 91. Od pkt 91 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/47 do pkt 92, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 93 po granicy działek: 199/48 i 104/2 do pkt 94. Od pkt 94 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 104/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kartoszyno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na granicy działek: 198/23, 198/22 i 205, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2 po granicy działki 205 (droga Tyłowo – Lubkowo) i następnie w kierunku zachodnim do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 205 i 19/3 i następnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim do pkt 6 wzdłuż granicy działki 204. Od pkt 6 granica biegnie przez pkt 7, 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 204 (droga Tyłowo – Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10 po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11 po granicy działki 198/11. Od pkt 11 granica biegnie przez pkt 12 do pkt 13 w kierunku południowym po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 14, po granicy działki 198/26. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 15, 16, 17 do pkt 18 po granicy działek: 198/26 i 198/24 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 19 po granicy działki 198/2. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 po granicy działki 198/2 i następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 21 do pkt 22 po granicy działek 198/2 i 198/25. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 23 po granicy działki 198/22 i następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 198/22 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tczew

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 117/6, 119, 120/5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 117/6, 117/7, 117/10, 117/9 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 117/9 do pkt 3, a następnie, przecinając działkę 116/2 (polna droga), granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 111 przez pkt 4, 5 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 7, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 112/2 do pkt 9 i dalej w kierunku północno-wschodnim po granicy działek 112/4, 109/1, 109/3, 109/4 do pkt 10 położonego na styku obrębów ewidencyjnych miasto Tczew i gmina Tczew. Od pkt 10 granica biegnie po granicy działek 23/30, 23/25, 23/24 i 23/23 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 23/23 i 21/23 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 23/23, 23/24, 23/25, 23/30 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie przez pkt 14 i 15 po granicy działek 23/30 i 23/29 do pkt 16. Od pkt 16 biegnie przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, po granicy działek: 23/21 i 112/4 do pkt 17. Od pkt 17 biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 112/4, 116/5, 117/15, 117/9, 117/10 do pkt 18. Od pkt 18 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska) przez pkt 19 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 21 po granicy działek 117/2 i 117/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, lezącego na styku działek: 118, 117/4 i 117/11 przez pkt 2 i 3, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska), przecinając Imię styku obrębów 5 i Rokitki, do pkt 4. Od pkt 4 biegnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 165/16 i 23/28 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie przez pkt 7 po granicy działki 23/28 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 9 po granicy działek: 23/28 i 165/16 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie przez pkt 11 po granicy działki 165/9 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 165/9, 165/7, 165/6, 117/4, przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek 10/2 i 3/2 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 3/2 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 3/2 i 3/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 3/4 i 3/2 do pkt 4, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/4 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 3/4 i 3/3 do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 14/3 i 14/1, przez pkt 2, 3, 4 w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 5. Od pkt 5 biegnie po granicy działek: 10/3 i 10/7 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 7. Od pkt 7 biegnie po granicy działek: 10/4 i 10/7 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9. Od pkt 9 biegnie po granicy działek: 4/6 i 10/7 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/5 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11, a następnie po granicy działek: 10/5 i 10/7 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/6 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 14 i dalej po granicy działki 10/6 przez pkt: 15, 16, 17, 18 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 19. Od pkt 19 biegnie po granicy działki 6/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 21. Od pkt 21 biegnie po granicy działki 10/8 przez pkt 22 i 23 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 24 i następnie po granicy działki 18/7 przez pkt: 25 i 26 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 27. Od pkt 27 biegnie po granicy działki 18/6 w kierunku południowym do pkt 28 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 29. Od pkt 29 biegnie po granicy działki 19/4 w kierunku południowym do pkt 30 i następnie przez pkt 31 po granicy działek: 10/11 i 10/12 do pkt 32. Od pkt 32 biegnie po granicy działek: 10/15, 10/16 i 10/17 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 33, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/17 do pkt 34. Od pkt 34 biegnie po granicy działek: 10/17 i 10/14 przez pkt 35 w kierunku północno-wschodnim do pkt 36, a następnie po granicy działek: 10/8 i 14/1 przez pkt 37 w kierunku północno-zachodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kwidzyn

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 14, 16 i 17, karta mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działki 24/10 z działką 24/9, na południe po granicy działki 24/10 do pkt 2 położonego na styku granic działek: 24/10 i 24/11 i dalej do pkt 3 położonego na styku granic działek: 24/11 i 24/12. Od pkt 3 biegnie po granicy działki 24/12 przez pkt 4 do pkt 5 położonego na styku granic działek 24/12 i 25, a następnie dalej po granicy działki 24/11 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8 położonego na styku granic działek 3/27 i 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 24/10 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/17 i dalej po granicy działki 24/17 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na styku granic działek: 24/20 i 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy działki 24/20 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 12 i dalej po granicy działki 24/15 przez pkt 13, 14, 15 do pkt 16 położonego na styku granic działek: 3/29 i 5/45 (ulica Lotnicza) i dalej w kierunku północno-zachodnim do pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy działki 24/15 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18 i 19 do pkt 20, położonego na styku granic działek: 24/15 i 24/19 i dalej po granicy działki 24/19 do pkt 21 położonego na styku granic działek: 24/19 i 24/14. Od pkt 21 po granicy działek 24/19, 24/17 i 24/10 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 22 i 23 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 24 w kierunku wschodnim do pkt 25, położonego na styku granic działek 3/58 i 2/8 (nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i następnie południową stroną torów przez pkt: 26 i 27 do pkt 28 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/68 i dalej granica biegnie w kierunku południowym do pkt 29 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/35. Od pkt 29 biegnie do pkt 30 położonego na styku granic działek: 3/66 i 3/47 i dalej po granicy działek: 3/47 i 3/49 w kierunku południowym do pkt 31 położonego na styku granicy działek: 3/49 i 3/50. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 32 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 33 położonego na styku granicy działek: 3/66 i 3/43, następnie biegnie w kierunku południowym przez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 36 położonego na styku granicy działek: 3/45 i 3/51. Od pkt 36 biegnie po granicy działki 3/51 w kierunku południowym przez pkt: 37, 38 i 39 do pkt 40 położonego przy torze kolejowym do INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN S.A. na styku granicy działek: 3/51 i 3/42. Od pkt 40 granica biegnie wschodnią stroną toru kolejowego po granicy działki 3/21 w kierunku pomocnym przez pkt: 41, 42 i 43 do pkt 24, od którego rozpoczęto opis.

Z Kompleksu 1 wyłączone są działki: 3/59, 3/60 i 3/65, których granica biegnie, począwszy od pkt 44 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/65, w kierunku północnym po granicy działki 3/64 do pkt 45 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/59 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 46. Od pkt 46 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 3/60 i 3/65 do pkt 47 położonego na styku granic działek: 3/65 i 3/66 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 44, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 55 i 56/1 w kierunku południowym, po granicy działek: 55 i 57 do pkt 2, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 3/2 i 79 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 53/6 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 56/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 położonego na styku granicy działek: 53/6 i 78/3 w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 53/6, 80 do pkt 2 i dalej w kierunku południowym po granicy działki 81 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 4 do pkt 5 po granicy działki 78/8, a następnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 78/8. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 9, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 11, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek 78/8 i 78/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 4, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8 i 88/2 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 88/2 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 10 po granicy działek: 88/2 i 89/4 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12, 13 po granicy działek: 89/4, 131/2 i 89/2 do pkt 14, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 89/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 16, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 89/2 do pkt 18, a następnie w kierunku północnym przez pkt 19 po granicy działek 89/2 i 78/8 do pkt 20. Od pkt 20 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8, 88/4 do pkt 21, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 88/4 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 23, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 88/4 i 78/8 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 26 i dalej w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 19, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 21/4 i 192/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Bądki gmina Gardeja, w kierunku północnym, po granicy działek: 4 i 9/1 do pkt 2 położonego na granicy z działką 8/1. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy tej działki do pkt 3, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy z działką 18 do pkt 4. Następnie po granicy z działką 22/3 biegnie przez pkt: 5, 6 i 7 po granicy z działką 22/3 i działką 21/2 do pkt 8, położonego na granicy obrębu ewidencyjnego 19 z obrębem ewidencyjnym Bądki, gmina Gardeja. Od pkt 8 po granicy obrębów ewidencyjnych 191 Bądki wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Starogard Gdański

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 24, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działki 83/5 w rejonie skrzyżowania ulic: Pelplińskiej i Pomorskiej, w kierunku wschodnim po granicy działki 83/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 83/5 do pkt 3, a następnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 82/4, 82/6, 82/7, 82/8, 85 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym do pkt 5 po granicy działki 69/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 6 po granicy działek: 69/3, 68, 67. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 66, 64, 65, 61, 60, 57 i 56 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 56, 54, 51, 50, 45, 44 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 9 i 10 po granicy działek: 44, 43, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25/1, 25/2, 24/5, 24/3, 24/6 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 24/6 do pkt 12 a następnie w kierunku południowym po granicy działki 76/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 76/1 a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 76/1, 24/5, 25/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 75/2, 86/3 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 86/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18, 19 i 20 po granicy działek: 86/2, 86/1, 86/3, 72, 81/7, 81/6, 81/3, 81/2, 83/3, 83/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 24 i 25, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 10, 21/1 i 21/2 (ulica Jabłowska), w kierunku wschodnim do pkt 2 po granicy działki 10, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 3 po granicy działki 3/15. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 4 po granicy działki 3/15, następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 3/19 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowym po granicy działki 3/19 do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 3/19 do pkt 7 leżącego na styku granicy działek: 3/14, 3/15, 3/19 i 3/21. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 3/15 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie do pkt 9 w kierunku południowo-zachodnim, a następnie w kierunku południowym do pkt 10 po granicy działki 3/20. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 3/20, 3/16 i 3/15 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/15 do pkt 12, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 17/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie po granicy działek 21/3 i 21/2 (ulica Jabłowska) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Człuchów

Obręb ewidencyjny Rychnowy, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 425/1, w kierunku wschodnim do pkt 2 znajdującego się na granicy działek: 425/2 i 424. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 424 do pkt 3 Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 427 (droga krajowa nr 22) do pkt 4, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 425/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chojnice

Obręb ewidencyjny Nieżychowice, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek 173/75, 173/73, w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 2, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 3 po granicy działki 173/73 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 5, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 7, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 173/75 do pkt 9, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 10 po granicy działki 173/75 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Malbork

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 126/3, 126/2 i 7/16, w kierunku południowym do pkt 2 po granicy działki 7/16. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/16, 7/15 do pkt 3, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/13 do pkt 4. Od pkt 4 biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 7/13 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 7/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 7 po granicy działki 7/3. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 8 po granicy działki 8/2 (ulica Daleka), a następnie w kierunku zachodnim do pkt 9 po granicy działki 126/1. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 10 do pkt 11 po granicy działki 126/1. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 12 po granicy działki 7/5, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 13 do pkt 14 po granicy działki 7/11 (bocznica kolejowa). Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 15 do pkt 16 po granicy działki 126/2. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 17 po granicy działki 126/2 do pkt 18, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 19 po granicy działki 126/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 7/11, 7/9, 7/8, przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/11 i 7/5 (bocznica kolejowa), a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 7/5 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 7/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sztum

Obręb ewidencyjny Koniecwałd, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 214/11, 209 i 214/10, w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/11 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 3 do pkt 4 po granicy działek: 215/1, 215/2, 215/6. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 5 i 6 do pkt 7 po granicy działki 214/8. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 214/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/8 do pkt 9 leżącego na styku granicy działek: 214/8 i 214/10. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 10. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 12 do pkt 13 po granicy działki 214/10. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 214/10 do pkt 14, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 15. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 przez pkt 16 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gdańsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 64, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 693, 694 i 393/4 (leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych: 53 i 64), w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 693 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 3, 4, 5, 6 po granicy działki 693 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku pomocnym po granicy działki 693 do pkt 8, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 693 do pkt 10, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 693 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 12, 13 po granicy działki 693 (granica obrębów ewidencyjnych: 53,64) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 371/4, 371/3, 366, w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 371/3, do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 371/3, 371/2 i 371/5 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 371/5 przez pkt 4 i 5 do pkt 6, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 371/5 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 371/5 i 371/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 364/2, 306/1 (ulica Spadochroniarzy), w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 6 po granicy działki 364/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 8 i 9 po granicy działek: 364/2 i 335/2 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 130/5, 136/1 i 136/5, w kierunku wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 135 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 135 przez pkt 5 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 136/2 i 136/3 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 9. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 138/16, 139/3 i 139/4, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 146 i 147 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 147 do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 147 i 146 przez pkt: 10 i 11 do pkt 12. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajduje się działka 138/1, która nie jest objęta granicami strefy.

Podstrefa Łysomice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 1/12 i 1/16, w kierunku zachodnim po granicy obrębów ewidencyjnych: Ostaszewo i Łysomice do pkt 2, skąd biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 1/14 i 5/10 do pkt 3 położonego na styku granic działek: 116/1 i 7. Następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt 4, skąd po granicy działek: 5/9, 1/9, 1/6 i 1/5 biegnie przez pkt 5 do pkt 6 położonego na styku granic działek: 1/6 i 1/12. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 1/12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Łysomice i Ostaszewo

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 27/61 27/5, w kierunku północnym do pkt 2 i dalej po granicy działki 17/4 do pkt 3, położonego na styku granic działek: 17/4 i 20. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy z działką 20 do pkt 4, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy działki 25/2 przez pkt 5, 6 i 7 do pkt 8, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych Łysomice i Ostaszewo. Dalej, po granicy działki 27/7, biegnie w kierunku południowym do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim i wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stargard Szczeciński

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 22, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 7/1 i 8/1 przez pkt: 2, 3, 4 i 5 do pkt 6. Następnie granica biegnie po granicy działki 14/1 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 7 i 8 do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt 10. Następnie po granicy działki 9/1 biegnie przez pkt 11 do pkt 12, skąd wraca w kierunku północno-wschodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 179 i 178/3, w kierunku północnym do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 178/3 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 178/3 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 178/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 96/14 i 96/15, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 96/14 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 96/14 przez pkt: 4 i 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grudziądz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 17, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 6/6 i 6/4 (ulica Jana Pawła II), po granicy działki 6/6, przez pkt. 2, 3 i 4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 17 i 18, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 4/5 i 5/9, w kierunku północnym po granicy działek: 5/10, 4/10, 5/8, 5/9 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt 9 położonego na granicy działek: 5/30 i 5/31. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 5/31, 5/29 i 6/8 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na granicy działek 6/8 i 6/7. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 6/8 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 6/8 i 5/7 przez pkt 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 5/7 i 5/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 163, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 2/7 i 10, w kierunku północnym po granicy działki 2/7 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 2/7 i 2/10 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 2/10 i 2/7 przez pkt 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 162, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek 203/5 i 203/9, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 203/9 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim po granicy działki nr 203/9 przez pkt 3 i 4 do pkt 1 od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 63, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 10/9 i 10/20, w kierunku zachodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 10/26 i 12/33 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 12/33 i 10/26 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 10/26 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne: 63 i 67, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 położonego na styku granic działek: 10/9 i 2/11, w kierunku wschodnim po granicy działki 2/12 przez pkt 2 i 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 2/12 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek 2/12 i 28 przez pkt: 6, 7, 8 i 9 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek 10/10, 28 i 2/12 przez pkt 12 do pkt 1 od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 118, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 21/57 i 21/635, w kierunku zachodnim po granicy działek: 21/635 i 21/536 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 21/536, 21/526, 21/527 i 21/89 przez pkt: 12 i 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/89 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 21/547 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/547 do pkt 17. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 21/547 przez pkt 18 do pkt 19. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/55 do pkt 20. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 21/55 i 21/635 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świecie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 28/6 i 3371/10, w kierunku wschodnim po granicy działek: 3371/10, 3371/8 i 3371/9 przez pkt 2 i 3 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 3371/9 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 3371/9, 371/4 i 3371/10 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 3371/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku wschodnim północnymi granicami działek: 3370/2 i 3369/4 do pkt 2, położonego u zbiegu granic działek: 3369/6 i 3369/5. Dalej biegnie północnymi granicami działek 3369/6 i 3369/7 przez pkt 3 do pkt 4, położonego u zbiegu granic działek: 28/6, 3369/5 i 3369/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki 3369/7 do pkt 5, położonego w miejscu styku z działką 105/82, znajdującą się w obrębie Przechowo. Z pkt 5 biegnie po granicy obrębu Przechowo z obrębem Polski Konopat w kierunku zachodnim do pkt 6, gdzie skręca w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki 3370/2 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Przechowo, karty mapy: 2 i 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/79 i 105/82, w kierunku wschodnim po granicy działki 105/79 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 105/79 i 105/85 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym po granicy działki 105/85 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 105/25 i 105/24 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 105/24 i 105/23 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 105/23,105/25 i 105/85 przez pkt: 91 i 10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 13. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/85 do pkt 15. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 105/85 przez pkt: 17, 18, 19 i 20 do pkt 21. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku pomocnym po granicy działki 105/85 do pkt 23. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/6 do pkt 25. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/6 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/6 do pkt 27. Od pkt 27 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek 105/6 i 105/79 do pkt 28. Od pkt 28 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/79 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajdują się działki: 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69, 105/57, 105/7, 105/8, 105/9, 105/27, 105/87, 105/71, 105/86, 105/75, 105/53, 105/54, 105/55, 105/11, 105/43, 105/44, 105/32, 105/12, 105/35, 105/45, 105/46, 105/36, 105/37, 105/38, 105/39, 105/40, 105/41, 105/88, 105/89, 105/52, 105/50, 105/48, 105/49, 105/13, 105/22, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/19, 105/20,105/21, które nie są objęte granicami strefy.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/13 i 105/18, początkowo na niewielkim odcinku w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 105/18 w kierunku wschodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/17 do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 105/17, 105/16, 105/15 i 105/14 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/19 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/18 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 15

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 123/1 i 136/6, w kierunku wschodnim po granicy działki 123/1 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 136/4 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/6 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 16

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 148/5 i 138/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 148/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 148/5 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 148/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 148/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kowalewo Pomorskie

Obręb ewidencyjny Frydrychowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 11/5, 18/2 i 17/3, w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 17/3, przez pkt 2 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 20/9 do pkt 4. Z pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działek: 19/1 i 18/1, przez pkt 5 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 11/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Barcin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 135/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 135/1 do pkt 2. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicach działek: 115/1 i 109/2, przez pkt 3 i 4 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 109/2 do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicach działek: 109/2 i 115/1, przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, po granicy działki 122 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Sadłogoszcz, karta mapy 1, Zalesie Barcińskie, karta mapy 1, Wapienno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 44/4, w kierunku wschodnim, po granicy działki 122 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 127/6 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 127/12 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 127/11 do pkt 7, w którym skręca na zachód, i biegnie po granicy działki 127/11 do pkt 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 122 przez pkt 9 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 24/11 do pkt 11. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 12, w którym skręca na północ, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 13. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 14. Od pkt 14 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 24/11 do pkt 15, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 16. Stąd biegnie w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim, po granicach działek: 127/12 i 124 przez pkt 17 i 18 do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 206 do pkt 21, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 22. Od pkt 22 biegnie początkowo w kierunku południowym, a następnie wschodnim i południowo-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 23. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 24. Od pkt 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 25. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 26, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 27. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 28. Od pkt 28 biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim, a następnie zachodnim i południowo-zachodnim, po granicy działki 42/10 do pkt 29. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 30. Od pkt 30 biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym, po granicy działki 206 do pkt 31. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 32, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz terenu znajdują się działki: 127/4, 127/9 i 127/10, które nie są objęte granicami strefy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama