REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 232 poz. 1556

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 84, poz. 909, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1161,8723 ha, położone na terenach miast: Gdańsk, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie i Tczew.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 107, poz. 1178, z 2002 r. Nr 64, poz. 592, z 2003 r. Nr 3, poz. 33 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 75, poz. 695.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1667, z 2007 r. Nr 26, poz. 168 i Nr 211, poz. 1545 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 242, Nr 96, poz. 610 i Nr 140, poz. 886), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1556)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Żarnowiec

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Kartoszyno, karta mapy 1, Nadole, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo –Lubkowo) i biegnie przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 104/2, 199/47 i 199/48 i dalej w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 206 (pobocze drogi Tyłowo – Lubkowo) do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7 po granicy działki 199/36, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/36 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/20 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/18 i 199/39 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną po granicy działki 199/47 do pkt 13, a następnie biegnie w kierunku północnym po granicy działki 199/47 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 15 po granicy działek: 199/44 i 199/45 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 17 po granicy działki 199/45 do pkt 18. Od pkt 18 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 19 po granicy działki 199/45 do pkt 20, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/45 do pkt 21. Od pkt 21 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 199/19 i 199/37 do pkt 22, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 23 Od pkt 23 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 24 po granicy działki 199/37 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 27 po granicy działki 205 do pkt 28, a następnie w kierunku południowo-zachodnim biegnie po granicy działek: 199/127, 199/130 do pkt 29. Od pkt 29 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 30 po granicy działki 199/131 do pkt 31, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 205/1 do pkt 32. Od pkt 32 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 33. Od pkt 33 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 34 do pkt 35 po granicy działki 199/133, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 36, 37 po granicy działki 204 do pkt 38. Od pkt 38 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 39 po granicy działek: 35/5, 36/5 i 204 do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 41 i 42 po granicy działek: 199/124 i 199/123 do pkt 43, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/123, 293/34 do pkt 44. Od pkt 44 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 45 i 46 po granicy działek: 293/34, 293/35 i 293/21 do pkt 47, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 48 po granicy działki 293/37 do pkt 49. Od pkt 49 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 50 po granicy działki 293/37 do pkt 51, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 52. Od pkt 52 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 53, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/16 do pkt 54. Od pkt 54 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 293/8 do pkt 55, następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/87 do pkt 56, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 57. Od pkt 57 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 58. Od pkt 58 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 59 po granicy działki 199/160 do pkt 60, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 200 do pkt 61. Od pkt 61 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/74 i 199/119 do pkt 62, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/119 i 293/23 do pkt 63. Od pkt 63 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 293/41 i 293/42 do pkt 64, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 293/42 do pkt 65. Od pkt 65 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/140 do pkt 66, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 199/25 do pkt 67. Od pkt 67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 68, 69, po granicy działki 207 do pkt 70, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 71. Od pkt 71 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 przez pkt 72 do pkt 73, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 74. Od pkt 74 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/167 do pkt 75. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 76 po granicy działki 199/63 do pkt 77, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 207 do pkt 78. Od pkt 78 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/66 do pkt 79, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 80, 81 po granicy działki 199/133 do pkt 82. Od pkt 82 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 83, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 84 po granicy działki 199/133 do pkt 85. Od pkt 85 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 86, 87 po granicy działki 199/73 do pkt 88, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 89, 90 po granicy działek 203/2, 199/45, 199/47 do pkt 91. Od pkt 91 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/47 do pkt 92, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 93 po granicy działek: 199/48 i 104/2 do pkt 94. Od pkt 94 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 104/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kartoszyno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na granicy działek: 198/23, 198/22 i 205, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2 po granicy działki 205 (droga Tyłowo – Lubkowo) i następnie w kierunku zachodnim do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 205 i 19/3 i następnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim do pkt 6 wzdłuż granicy działki 204. Od pkt 6 granica biegnie przez pkt 7, 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 204 (droga Tyłowo – Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10 po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11 po granicy działki 198/11. Od pkt 11 granica biegnie przez pkt 12 do pkt 13 w kierunku południowym po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 14, po granicy działki 198/26. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 15, 16, 17 do pkt 18 po granicy działek: 198/26 i 198/24 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 19 po granicy działki 198/2. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 po granicy działki 198/2 i następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 21 do pkt 22 po granicy działek 198/2 i 198/25. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 23 po granicy działki 198/22 i następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 198/22 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tczew

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 117/6, 119, 120/5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 117/6, 117/7, 117/10, 117/9 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 117/9 do pkt 3, a następnie, przecinając działkę 116/2 (polna droga), granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 111 przez pkt 4, 5 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 7, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 112/2 do pkt 9 i dalej w kierunku północno-wschodnim po granicy działek 112/4, 109/1, 109/3, 109/4 do pkt 10 położonego na styku obrębów ewidencyjnych miasto Tczew i gmina Tczew. Od pkt 10 granica biegnie po granicy działek 23/30, 23/25, 23/24 i 23/23 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 23/23 i 21/23 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 23/23, 23/24, 23/25, 23/30 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie przez pkt 14 i 15 po granicy działek 23/30 i 23/29 do pkt 16. Od pkt 16 biegnie przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, po granicy działek: 23/21 i 112/4 do pkt 17. Od pkt 17 biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 112/4, 116/5, 117/15, 117/9, 117/10 do pkt 18. Od pkt 18 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska) przez pkt 19 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 21 po granicy działek 117/2 i 117/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, lezącego na styku działek: 118, 117/4 i 117/11 przez pkt 2 i 3, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska), przecinając Imię styku obrębów 5 i Rokitki, do pkt 4. Od pkt 4 biegnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 165/16 i 23/28 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie przez pkt 7 po granicy działki 23/28 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 9 po granicy działek: 23/28 i 165/16 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie przez pkt 11 po granicy działki 165/9 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 165/9, 165/7, 165/6, 117/4, przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek 10/2 i 3/2 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 3/2 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 3/2 i 3/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 3/4 i 3/2 do pkt 4, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/4 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 3/4 i 3/3 do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 14/3 i 14/1, przez pkt 2, 3, 4 w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 5. Od pkt 5 biegnie po granicy działek: 10/3 i 10/7 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 7. Od pkt 7 biegnie po granicy działek: 10/4 i 10/7 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9. Od pkt 9 biegnie po granicy działek: 4/6 i 10/7 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/5 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11, a następnie po granicy działek: 10/5 i 10/7 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/6 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 14 i dalej po granicy działki 10/6 przez pkt: 15, 16, 17, 18 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 19. Od pkt 19 biegnie po granicy działki 6/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 21. Od pkt 21 biegnie po granicy działki 10/8 przez pkt 22 i 23 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 24 i następnie po granicy działki 18/7 przez pkt: 25 i 26 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 27. Od pkt 27 biegnie po granicy działki 18/6 w kierunku południowym do pkt 28 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 29. Od pkt 29 biegnie po granicy działki 19/4 w kierunku południowym do pkt 30 i następnie przez pkt 31 po granicy działek: 10/11 i 10/12 do pkt 32. Od pkt 32 biegnie po granicy działek: 10/15, 10/16 i 10/17 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 33, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/17 do pkt 34. Od pkt 34 biegnie po granicy działek: 10/17 i 10/14 przez pkt 35 w kierunku północno-wschodnim do pkt 36, a następnie po granicy działek: 10/8 i 14/1 przez pkt 37 w kierunku północno-zachodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kwidzyn

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 14, 16 i 17, karta mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działki 24/10 z działką 24/9, na południe po granicy działki 24/10 do pkt 2 położonego na styku granic działek: 24/10 i 24/11 i dalej do pkt 3 położonego na styku granic działek: 24/11 i 24/12. Od pkt 3 biegnie po granicy działki 24/12 przez pkt 4 do pkt 5 położonego na styku granic działek 24/12 i 25, a następnie dalej po granicy działki 24/11 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8 położonego na styku granic działek 3/27 i 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 24/10 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/17 i dalej po granicy działki 24/17 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na styku granic działek: 24/20 i 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy działki 24/20 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 12 i dalej po granicy działki 24/15 przez pkt 13, 14, 15 do pkt 16 położonego na styku granic działek: 3/29 i 5/45 (ulica Lotnicza) i dalej w kierunku północno-zachodnim do pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy działki 24/15 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18 i 19 do pkt 20, położonego na styku granic działek: 24/15 i 24/19 i dalej po granicy działki 24/19 do pkt 21 położonego na styku granic działek: 24/19 i 24/14. Od pkt 21 po granicy działek 24/19, 24/17 i 24/10 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 22 i 23 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 24 w kierunku wschodnim do pkt 25, położonego na styku granic działek 3/58 i 2/8 (nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i następnie południową stroną torów przez pkt: 26 i 27 do pkt 28 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/68 i dalej granica biegnie w kierunku południowym do pkt 29 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/35. Od pkt 29 biegnie do pkt 30 położonego na styku granic działek: 3/66 i 3/47 i dalej po granicy działek: 3/47 i 3/49 w kierunku południowym do pkt 31 położonego na styku granicy działek: 3/49 i 3/50. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 32 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 33 położonego na styku granicy działek: 3/66 i 3/43, następnie biegnie w kierunku południowym przez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 36 położonego na styku granicy działek: 3/45 i 3/51. Od pkt 36 biegnie po granicy działki 3/51 w kierunku południowym przez pkt: 37, 38 i 39 do pkt 40 położonego przy torze kolejowym do INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN S.A. na styku granicy działek: 3/51 i 3/42. Od pkt 40 granica biegnie wschodnią stroną toru kolejowego po granicy działki 3/21 w kierunku pomocnym przez pkt: 41, 42 i 43 do pkt 24, od którego rozpoczęto opis.

Z Kompleksu 1 wyłączone są działki: 3/59, 3/60 i 3/65, których granica biegnie, począwszy od pkt 44 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/65, w kierunku północnym po granicy działki 3/64 do pkt 45 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/59 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 46. Od pkt 46 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 3/60 i 3/65 do pkt 47 położonego na styku granic działek: 3/65 i 3/66 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 44, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 55 i 56/1 w kierunku południowym, po granicy działek: 55 i 57 do pkt 2, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 3/2 i 79 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 53/6 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 56/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 położonego na styku granicy działek: 53/6 i 78/3 w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 53/6, 80 do pkt 2 i dalej w kierunku południowym po granicy działki 81 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 4 do pkt 5 po granicy działki 78/8, a następnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 78/8. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 9, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 11, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek 78/8 i 78/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 4, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8 i 88/2 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 88/2 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 10 po granicy działek: 88/2 i 89/4 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12, 13 po granicy działek: 89/4, 131/2 i 89/2 do pkt 14, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 89/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 16, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 89/2 do pkt 18, a następnie w kierunku północnym przez pkt 19 po granicy działek 89/2 i 78/8 do pkt 20. Od pkt 20 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8, 88/4 do pkt 21, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 88/4 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 23, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 88/4 i 78/8 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 26 i dalej w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 19, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 21/4 i 192/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Bądki gmina Gardeja, w kierunku północnym, po granicy działek: 4 i 9/1 do pkt 2 położonego na granicy z działką 8/1. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy tej działki do pkt 3, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy z działką 18 do pkt 4. Następnie po granicy z działką 22/3 biegnie przez pkt: 5, 6 i 7 po granicy z działką 22/3 i działką 21/2 do pkt 8, położonego na granicy obrębu ewidencyjnego 19 z obrębem ewidencyjnym Bądki, gmina Gardeja. Od pkt 8 po granicy obrębów ewidencyjnych 191 Bądki wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Starogard Gdański

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 24, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działki 83/5 w rejonie skrzyżowania ulic: Pelplińskiej i Pomorskiej, w kierunku wschodnim po granicy działki 83/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 83/5 do pkt 3, a następnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 82/4, 82/6, 82/7, 82/8, 85 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym do pkt 5 po granicy działki 69/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 6 po granicy działek: 69/3, 68, 67. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 66, 64, 65, 61, 60, 57 i 56 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 56, 54, 51, 50, 45, 44 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 9 i 10 po granicy działek: 44, 43, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25/1, 25/2, 24/5, 24/3, 24/6 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 24/6 do pkt 12 a następnie w kierunku południowym po granicy działki 76/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 76/1 a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 76/1, 24/5, 25/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 75/2, 86/3 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 86/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18, 19 i 20 po granicy działek: 86/2, 86/1, 86/3, 72, 81/7, 81/6, 81/3, 81/2, 83/3, 83/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 24 i 25, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 10, 21/1 i 21/2 (ulica Jabłowska), w kierunku wschodnim do pkt 2 po granicy działki 10, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 3 po granicy działki 3/15. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 4 po granicy działki 3/15, następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 3/19 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowym po granicy działki 3/19 do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 3/19 do pkt 7 leżącego na styku granicy działek: 3/14, 3/15, 3/19 i 3/21. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 3/15 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie do pkt 9 w kierunku południowo-zachodnim, a następnie w kierunku południowym do pkt 10 po granicy działki 3/20. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 3/20, 3/16 i 3/15 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/15 do pkt 12, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 17/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie po granicy działek 21/3 i 21/2 (ulica Jabłowska) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Człuchów

Obręb ewidencyjny Rychnowy, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 425/1, w kierunku wschodnim do pkt 2 znajdującego się na granicy działek: 425/2 i 424. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 424 do pkt 3 Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 427 (droga krajowa nr 22) do pkt 4, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 425/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chojnice

Obręb ewidencyjny Nieżychowice, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek 173/75, 173/73, w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 2, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 3 po granicy działki 173/73 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 5, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 7, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 173/75 do pkt 9, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 10 po granicy działki 173/75 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Malbork

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 126/3, 126/2 i 7/16, w kierunku południowym do pkt 2 po granicy działki 7/16. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/16, 7/15 do pkt 3, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/13 do pkt 4. Od pkt 4 biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 7/13 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 7/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 7 po granicy działki 7/3. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 8 po granicy działki 8/2 (ulica Daleka), a następnie w kierunku zachodnim do pkt 9 po granicy działki 126/1. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 10 do pkt 11 po granicy działki 126/1. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 12 po granicy działki 7/5, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 13 do pkt 14 po granicy działki 7/11 (bocznica kolejowa). Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 15 do pkt 16 po granicy działki 126/2. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 17 po granicy działki 126/2 do pkt 18, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 19 po granicy działki 126/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 7/11, 7/9, 7/8, przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/11 i 7/5 (bocznica kolejowa), a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 7/5 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 7/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sztum

Obręb ewidencyjny Koniecwałd, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 214/11, 209 i 214/10, w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/11 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 3 do pkt 4 po granicy działek: 215/1, 215/2, 215/6. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 5 i 6 do pkt 7 po granicy działki 214/8. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 214/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/8 do pkt 9 leżącego na styku granicy działek: 214/8 i 214/10. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 10. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 12 do pkt 13 po granicy działki 214/10. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 214/10 do pkt 14, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 15. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 przez pkt 16 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gdańsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 64, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 693, 694 i 393/4 (leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych: 53 i 64), w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 693 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 3, 4, 5, 6 po granicy działki 693 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku pomocnym po granicy działki 693 do pkt 8, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 693 do pkt 10, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 693 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 12, 13 po granicy działki 693 (granica obrębów ewidencyjnych: 53,64) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 371/4, 371/3, 366, w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 371/3, do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 371/3, 371/2 i 371/5 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 371/5 przez pkt 4 i 5 do pkt 6, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 371/5 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 371/5 i 371/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 364/2, 306/1 (ulica Spadochroniarzy), w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 6 po granicy działki 364/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 8 i 9 po granicy działek: 364/2 i 335/2 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 130/5, 136/1 i 136/5, w kierunku wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 135 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 135 przez pkt 5 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 136/2 i 136/3 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 9. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 138/16, 139/3 i 139/4, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 146 i 147 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 147 do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 147 i 146 przez pkt: 10 i 11 do pkt 12. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajduje się działka 138/1, która nie jest objęta granicami strefy.

Podstrefa Łysomice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 1/12 i 1/16, w kierunku zachodnim po granicy obrębów ewidencyjnych: Ostaszewo i Łysomice do pkt 2, skąd biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 1/14 i 5/10 do pkt 3 położonego na styku granic działek: 116/1 i 7. Następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt 4, skąd po granicy działek: 5/9, 1/9, 1/6 i 1/5 biegnie przez pkt 5 do pkt 6 położonego na styku granic działek: 1/6 i 1/12. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 1/12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Łysomice i Ostaszewo

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 27/61 27/5, w kierunku północnym do pkt 2 i dalej po granicy działki 17/4 do pkt 3, położonego na styku granic działek: 17/4 i 20. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy z działką 20 do pkt 4, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy działki 25/2 przez pkt 5, 6 i 7 do pkt 8, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych Łysomice i Ostaszewo. Dalej, po granicy działki 27/7, biegnie w kierunku południowym do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim i wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stargard Szczeciński

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 22, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 7/1 i 8/1 przez pkt: 2, 3, 4 i 5 do pkt 6. Następnie granica biegnie po granicy działki 14/1 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 7 i 8 do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt 10. Następnie po granicy działki 9/1 biegnie przez pkt 11 do pkt 12, skąd wraca w kierunku północno-wschodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 179 i 178/3, w kierunku północnym do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 178/3 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 178/3 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 178/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 96/14 i 96/15, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 96/14 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 96/14 przez pkt: 4 i 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grudziądz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 17, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 6/6 i 6/4 (ulica Jana Pawła II), po granicy działki 6/6, przez pkt. 2, 3 i 4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 17 i 18, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 4/5 i 5/9, w kierunku północnym po granicy działek: 5/10, 4/10, 5/8, 5/9 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt 9 położonego na granicy działek: 5/30 i 5/31. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 5/31, 5/29 i 6/8 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na granicy działek 6/8 i 6/7. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 6/8 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 6/8 i 5/7 przez pkt 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 5/7 i 5/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 163, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 2/7 i 10, w kierunku północnym po granicy działki 2/7 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 2/7 i 2/10 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 2/10 i 2/7 przez pkt 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 162, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek 203/5 i 203/9, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 203/9 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim po granicy działki nr 203/9 przez pkt 3 i 4 do pkt 1 od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 63, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 10/9 i 10/20, w kierunku zachodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 10/26 i 12/33 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 12/33 i 10/26 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 10/26 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne: 63 i 67, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 położonego na styku granic działek: 10/9 i 2/11, w kierunku wschodnim po granicy działki 2/12 przez pkt 2 i 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 2/12 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek 2/12 i 28 przez pkt: 6, 7, 8 i 9 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek 10/10, 28 i 2/12 przez pkt 12 do pkt 1 od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 118, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 21/57 i 21/635, w kierunku zachodnim po granicy działek: 21/635 i 21/536 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 21/536, 21/526, 21/527 i 21/89 przez pkt: 12 i 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/89 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 21/547 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/547 do pkt 17. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 21/547 przez pkt 18 do pkt 19. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/55 do pkt 20. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 21/55 i 21/635 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świecie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 28/6 i 3371/10, w kierunku wschodnim po granicy działek: 3371/10, 3371/8 i 3371/9 przez pkt 2 i 3 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 3371/9 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 3371/9, 371/4 i 3371/10 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 3371/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku wschodnim północnymi granicami działek: 3370/2 i 3369/4 do pkt 2, położonego u zbiegu granic działek: 3369/6 i 3369/5. Dalej biegnie północnymi granicami działek 3369/6 i 3369/7 przez pkt 3 do pkt 4, położonego u zbiegu granic działek: 28/6, 3369/5 i 3369/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki 3369/7 do pkt 5, położonego w miejscu styku z działką 105/82, znajdującą się w obrębie Przechowo. Z pkt 5 biegnie po granicy obrębu Przechowo z obrębem Polski Konopat w kierunku zachodnim do pkt 6, gdzie skręca w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki 3370/2 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Przechowo, karty mapy: 2 i 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/79 i 105/82, w kierunku wschodnim po granicy działki 105/79 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 105/79 i 105/85 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym po granicy działki 105/85 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 105/25 i 105/24 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 105/24 i 105/23 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 105/23,105/25 i 105/85 przez pkt: 91 i 10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 13. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/85 do pkt 15. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 105/85 przez pkt: 17, 18, 19 i 20 do pkt 21. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku pomocnym po granicy działki 105/85 do pkt 23. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/6 do pkt 25. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/6 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/6 do pkt 27. Od pkt 27 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek 105/6 i 105/79 do pkt 28. Od pkt 28 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/79 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajdują się działki: 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69, 105/57, 105/7, 105/8, 105/9, 105/27, 105/87, 105/71, 105/86, 105/75, 105/53, 105/54, 105/55, 105/11, 105/43, 105/44, 105/32, 105/12, 105/35, 105/45, 105/46, 105/36, 105/37, 105/38, 105/39, 105/40, 105/41, 105/88, 105/89, 105/52, 105/50, 105/48, 105/49, 105/13, 105/22, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/19, 105/20,105/21, które nie są objęte granicami strefy.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/13 i 105/18, początkowo na niewielkim odcinku w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 105/18 w kierunku wschodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/17 do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 105/17, 105/16, 105/15 i 105/14 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/19 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/18 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 15

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 123/1 i 136/6, w kierunku wschodnim po granicy działki 123/1 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 136/4 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/6 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 16

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 148/5 i 138/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 148/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 148/5 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 148/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 148/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kowalewo Pomorskie

Obręb ewidencyjny Frydrychowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 11/5, 18/2 i 17/3, w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 17/3, przez pkt 2 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 20/9 do pkt 4. Z pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działek: 19/1 i 18/1, przez pkt 5 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 11/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Barcin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 135/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 135/1 do pkt 2. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicach działek: 115/1 i 109/2, przez pkt 3 i 4 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 109/2 do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicach działek: 109/2 i 115/1, przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, po granicy działki 122 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Sadłogoszcz, karta mapy 1, Zalesie Barcińskie, karta mapy 1, Wapienno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 44/4, w kierunku wschodnim, po granicy działki 122 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 127/6 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 127/12 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 127/11 do pkt 7, w którym skręca na zachód, i biegnie po granicy działki 127/11 do pkt 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 122 przez pkt 9 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 24/11 do pkt 11. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 12, w którym skręca na północ, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 13. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 14. Od pkt 14 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 24/11 do pkt 15, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 16. Stąd biegnie w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim, po granicach działek: 127/12 i 124 przez pkt 17 i 18 do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 206 do pkt 21, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 22. Od pkt 22 biegnie początkowo w kierunku południowym, a następnie wschodnim i południowo-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 23. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 24. Od pkt 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 25. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 26, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 27. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 28. Od pkt 28 biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim, a następnie zachodnim i południowo-zachodnim, po granicy działki 42/10 do pkt 29. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 30. Od pkt 30 biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym, po granicy działki 206 do pkt 31. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 32, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz terenu znajdują się działki: 127/4, 127/9 i 127/10, które nie są objęte granicami strefy.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA