reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Redagowanie, przygotowanie do publikacji i sporządzanie formy elektronicznej oraz rozpowszechnianie Monitora Ministerstwo Sprawiedliwości wykonuje bezpośrednio lub zleca wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym.”;

2) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. 1. Monitor jest wydawany w formie elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF) generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.

2. Autentyczność i integralność Monitora jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), osoby upoważnionej, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.”;

3) w § 5:

a) uchyla się ust. 1,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Do rozpowszechniania Monitora w prenumeracie ust. 1a stosuje się odpowiednio.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Monitor jest udostępniany do wglądu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

5) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za ogłoszenie pierwszego wpisu – 100 złotych,”.

§ 2.
Numery Monitora, wydane w formie papierowej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, od dnia 1 lipca 2012 r. są rozpowszechniane na informatycznych nośnikach danych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie pliku i udostępniane do wglądu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 3.
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do opłat za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Minister Sprawiedliwości: wz. M. Królikowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 208, poz. 1540 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 87, poz. 977, z 2000 r. Nr 117, poz. 1243, z 2001 r. Nr 124, poz. 1358, z 2004 r. Nr 286, poz. 2888, z 2008 r. Nr 108, poz. 697, z 2009 r. Nr 119, poz. 997 oraz z 2012 r. poz. 143.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Tomaszewska

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama