REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 516

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1556, z 2009 r. Nr 131, poz. 1077, z 2010 r. Nr 236, poz. 1554 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1199) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1323,2310 ha, położone na terenach miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ w Podstrefie Gdynia dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów 4 i 5 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 7

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 789/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodnich granic działek: 789/2 i 784/2 do pkt 2, położonego w północnym narożniku działki 784/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 784/2 i 785/2 do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 785/2. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodnich granic działek: 785/2 i 787/2 do pkt 4, położonego w południowym narożniku działki 787/2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 787/2 i 789/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 632/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 632/2 do pkt 2. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 632/2, 774/2 i 776/2 przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 729/2 i 732/2 do pkt 5, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 776/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Hutniczej (działki: 253/7 i 250/9) przez pkt 6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111, 114 i 115

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 42/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy między działkami: 42/1 i 55/1 do pkt 2, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy między działką 42/1 a działkami: 52/1 i 22/1 do pkt 3. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 4, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działkami: 20/1 i 12/1 a działkami: 15/1 i 7/1 przez pkt 5 do pkt 6, położonego w północnym narożniku działki 12/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 4/1 przez pkt: 7 i 8 do pkt 9, położonego u zbiegu granicy działki 9/1 z ulicą Rumuńską (działka 4/1). Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Rumuńskiej (działki: 4/1 i 29/1) przez pkt 10 do pkt 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 33/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 33/1 a działką 37/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 116 i 117

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 34/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Indyjskiej (działka 28/2) do pkt 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 34/2. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 3, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Indyjskiej (działka 10/1) przez pkt 4 do pkt 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 13/1. Stąd biegnie wzdłuż granicy między działką 13/1 a działką 7/1, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 8, z którego biegnie na południowy zachód wzdłuż torów kolejowych (działka 10/1) przez pkt: 9 i 10 do pkt 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 34/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 34/2 a działką 33/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-14
  • Data wejścia w życie: 2012-05-29
  • Data obowiązywania: 2012-05-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA