REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1021

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 157, poz. 1863, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ministra Obrony Narodowej,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje ochrona poprzez przydzielenie:

1) uzbrojonego żołnierza ochrony,

2) samochodu służbowego z kierowcą – uzbrojonym żołnierzem ochrony.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Żandarmeria Wojskowa czasowo odstępuje od wykonywania czynności ochronnych wobec Ministra Obrony Narodowej na jego polecenie wydane Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej.

2. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 6, zawiadamiają pisemnie Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o czasowym odstąpieniu od wykonywania wobec nich czynności ochronnych przez Żandarmerię Wojskową.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 53, poz. 273 oraz z 2012 r. poz. 627.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 159, z 2009 r. Nr 27, poz. 165 oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 860.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-14
  • Data wejścia w życie: 2012-09-29
  • Data obowiązywania: 2012-09-29
  • Dokument traci ważność: 2019-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA