reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1769 oraz z 2012 r. poz. 18 i 387) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) przesyłane przez podatników, będących osobami fizycznymi, następujące deklaracje dla podatku od towarów i usług:

a) (VAT-7),

b) (VAT-7K),

c) (VAT-7D);

15) przesyłana przez podatnika, będącego osobą fizyczną, deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3).”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w pkt 1–12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, jest oparty na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego deklarację lub podanie:

a) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL,

b) imię (pierwsze),

c) nazwisko,

d) data urodzenia,

e) kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, o których mowa w pkt 1–12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, o której mowa w pkt 2, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje lub podania, o których mowa w pkt 1–12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku wymienionych w pkt 2.

2) Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, o których mowa w pkt 1–12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, uważa się kwotę z:

a) poz. 43 z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010 (PIT-28),

b) poz. 84 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT-36) albo kwotę z poz. 127, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2010 występuje jako małżonek,

c) poz. 24 lub poz. 29 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT-36L),

d) poz. 62 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT 37) albo kwotę z poz. 89, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2010 występuje jako małżonek,

e) poz. 25 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT 38),

f) poz. 21 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT 39),

g) poz. 64 z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2010 (PIT-40),

h) poz. 33 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2010 (PIT-40A).”;

3) tytuł załącznika nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„STRUKTURA LOGICZNA PODPISU ELEKTRONICZNEGO NIEWERYFIKOWANEGO ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU, KTÓRYM SĄ OPATRYWANE DEKLARACJE I PODANIA, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1–12 ORAZ PKT 14 I 15 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO ROZPORZĄDZENIA”.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do deklaracji:

1) dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.;

2) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) składanych po dniu 31 grudnia 2011 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama