REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 58

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1556, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1380,6253 ha, położone na terenach miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń, Włocławek oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:

a) opis granic i terenu Podstrefy Malbork otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Malbork

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 126/3, 126/2 i 7/16, w kierunku południowym do pkt 2 po granicy działki 7/16. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/16 i 7/15 do pkt 3, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/13 do pkt 4. Od pkt 4 biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 7/13 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 7/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 7 po granicy działki 7/3. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 8 po granicy działki 8/2 (ulica Daleka), a następnie w kierunku zachodnim do pkt 9 po granicy działki 126/1. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 10 do pkt 11 po granicy działki 126/1. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 12 po granicy działki 7/5, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 13 do pkt 14 po granicy działki 7/11 (bocznica kolejowa). Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 15 do pkt 16 po granicy działki 126/2. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 17 po granicy działki 126/2 do pkt 18, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 19 po granicy działki 126/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 7/11, 7/9 i 7/8, przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/11 i 7/5 (bocznica kolejowa), a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 7/5 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 7/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4/25, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Dalekiej (działka 4/8) do pkt 2 i dalej wzdłuż granicy działki 4/24 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 4/25, 4/27, 4/29, 4/35 i 2/22 przez pkt 4 do pkt 5, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 2/22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Nogatowej (działki: 2/21, 4/34, 4/31 i 5/1) przez pkt: 6, 7, 8, 9 i 10 do pkt 11, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4/35. Z pkt 11 biegnie na północny wschód do pkt 12, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 4/35 do pkt 13. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 4/2 i 6/1 do pkt 14. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 6/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Świecie dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 7 w brzmieniu:

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Wielki Konopat, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 51/6, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działki: 51/6, 51/7, 51/10 i 49/10) przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 49/32 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi (działka 49/10) przez pkt: 7, 8 i 9 do pkt 10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 49/32 do pkt 11. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 49/16 do pkt 12, położonego na skraju rowu (działka 49/37), gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż rowu do pkt 13. Stąd biegnie, przecinając rów, do pkt 14 i dalej wzdłuż tego rowu w kierunku północno-zachodnim do pkt 15. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 16. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 17, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 18. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 49/29 i 50/11 do pkt 19. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 50/11 do pkt 20. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 50/11 i 51/22 do pkt 21. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 22, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt 23. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt 24. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 54/5 do pkt 25. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż drogi relacji Bydgoszcz–Gdańsk do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Rypin otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Rypin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rypin, karty mapy: 24 i 25

Granica biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 866/1, w kierunku wschodnim, po granicach działek: 866/1, 867/6 i 870/15 do pkt 2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ulicy Bielawki do pkt 3, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie granicą działki 870/16 do pkt 4, stanowiącego jej południowo-zachodni narożnik. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 865/7, do pkt 5, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie granicami działek: 865/8 i 866/1 przez pkt: 6 i 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Rypin, karta mapy 25

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego u zbiegu ulic: Bielawki i Hanki Sawickiej w północno-zachodnim narożniku działki 870/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Hanki Sawickiej przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 142/2 do pkt 5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż drogi (działka 874) do pkt 6. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 7, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 872/12. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 8. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 9, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki 872/12 dochodzi do pkt 10. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 872/10 przez pkt 11 do pkt 12. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 872/9 przez pkt: 13 i 14 do pkt 15. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż ulicy Bielawki do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Gdynia w Kompleksie 3 dodaje się opis granic i terenu Obszaru 8 w brzmieniu:

„Obszar 8

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 75/1 przy ulicy Gołębiej, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt 3. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 76/1 do pkt 4. Tu skręca na południowy wschód, i obiegając działkę 70, dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granic działek: 76/1 i 12/1 przez pkt 6 do pkt 7. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt 8. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt 9, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki 75/1 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

e) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Włocławek w brzmieniu:

Podstrefa Włocławek

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/26 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt 5, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 6. Tu załamuje się na północny zachód i przez pkt 7 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/35 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 3, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 4. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 5. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt 2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/37 od pkt 1 w kierunku północno-zachodnim do pkt 2. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 3, z którego biegnie na południowy wschód do pkt 4. Tu załamuje się na południowy zachód i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/28 od pkt 1 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/34 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na zachód i przez pkt: 5 i 6 dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie na północny zachód, obiegając działkę 4/30, przez pkt: 8, 9, 10 i 11 do pkt 12. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 4/31, która nie wchodzi w obszar strefy i stanowi enklawę oznaczoną pkt: 13–18.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/40 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Włocławek 8 – Azoty, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 22 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 3, z którego biegnie na południowy zachód do pkt 4. Tu skręca na północny zachód i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2013 r.

Prezes Rady Ministrów: wz. J. Piechociński

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1077, z 2010 r. Nr 236, poz. 1554, z 2011 r. Nr 204, poz. 1199 oraz z 2012 r. poz. 516.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
  • Data wejścia w życie: 2013-01-15
  • Data obowiązywania: 2013-01-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA