| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 256, poz. 1722 oraz z 2011 r. Nr 246, poz. 1473) w § 4:

1) w pkt 1:

a) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Silliker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lub”,

b) dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

„g) „J. S. Hamilton Poland LTD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, lub

h) SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie.”;

2) w pkt 2:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Silliker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lub”,

b) dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) „J. S. Hamilton Poland LTD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 1512 i 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »