reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 listopada 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 119 i 797) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn – w przypadku działań: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowa i rozwój wsi;”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w załączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.”;

3) w załączniku do rozporządzenia tabele:

a) II. Modernizacja gospodarstw rolnych,

b) III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

c) VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania,

d) VII. Odnowa i rozwój wsi

– otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 listopada 2013 r. (poz. 1357)

II. Modernizacja gospodarstw rolnych

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

97 160 319

2

kujawsko-pomorskie

174 974 090

3

lubelskie

252 950 979

4

lubuskie

42 865 201

5

łódzkie

204 274 594

6

małopolskie

82 729 943

7

mazowieckie

383 062 215

8

opolskie

61 689 551

9

podkarpackie

69 282 833

10

podlaskie

187 369 046

11

pomorskie

93 132 507

12

śląskie

56 378 226

13

świętokrzyskie

96 734 813

14

warmińsko-mazurskie

110 745 320

15

wielkopolskie

290 378 404

16

zachodniopomorskie

70 471 181

Kwota na działanie

2 274 199 222

 

III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

14 320 194

2

kujawsko-pomorskie

0

3

lubelskie

35 760 000

4

lubuskie

3 800 269

5

łódzkie

2 720 929

6

małopolskie

8 440 333

7

mazowieckie

499 409

8

opolskie

1 216 267

9

podkarpackie

15 531 690

10

podlaskie

16 537 236

11

pomorskie

2 456 621

12

śląskie

16 575 592

13

świętokrzyskie

6 357 133

14

warmińsko-mazurskie

0

15

wielkopolskie

1 215 279

16

zachodniopomorskie

0

Kwota na działanie

125 430 952

 

VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich

Wysokość limitów środków w euro na pozostałe operacje

1

dolnośląskie

3 617 624

68 224 836

2

kujawsko-pomorskie

3 398 911

66 126 382

3

lubelskie

4 858 965

94 962 580

4

lubuskie

2 116 192

40 996 040

5

łódzkie

3 753 580

77 899 413

6

małopolskie

4 587 052

90 275 875

7

mazowieckie

7 187 958

156 963 909

8

opolskie

1 844 279

40 432 276

9

podkarpackie

4 001 849

79 986 461

10

podlaskie

2 908 286

60 162 856

11

pomorskie

3 085 620

59 641 132

12

śląskie

2 961 486

69 187 549

13

świętokrzyskie

2 529 973

58 837 849

14

warmińsko-mazurskie

3 274 777

62 999 565

15

wielkopolskie

5 840 216

113 657 472

16

zachodniopomorskie

3 144 732

60 681 326

Kwota na działanie

59 111 500

1 201 035 521

 

VII. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

30 031 450

2

kujawsko-pomorskie

25 248 764

3

lubelskie

36 259 170

4

lubuskie

15 653 349

5

łódzkie

27 476 770

6

małopolskie

34 357 774

7

mazowieckie

43 314 058

8

opolskie

10 793 755

9

podkarpackie

30 157 017

10

podlaskie

21 622 847

11

pomorskie

22 772 528

12

śląskie

23 568 460

13

świętokrzyskie

16 088 446

14

warmińsko-mazurskie

24 054 864

15

wielkopolskie

43 157 255

16

zachodniopomorskie

20 600 000

Kwota na działanie

425 156 507

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama