REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1683

ROZPORZĄDZENIE
 RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. Nr 127, poz. 1053, z 2011 r. Nr 246, poz. 1467 oraz z 2012 r. poz. 1508) w § 2 w pkt 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w województwie:”.

§ 2.
Podmioty, o których mowa w § 2 pkt 16 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym nie udostępniono identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji, występują do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA