reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 119, 797 i 1357) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 uchyla się lit. b i e;

2) w § 3:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn – w przypadku działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowa i rozwój wsi;”;

3) uchyla się § 3a;

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) uchyla się tabelę II. Modernizacja gospodarstw rolnych i tabelę V. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

b) tabele:

– IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005,

– VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania,

– VII. Odnowa i rozwój wsi

otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zawierających zapotrzebowanie na środki nieprzekraczające wysokości limitu środków określonej w dotychczasowych przepisach stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 czerwca 2014 r. (poz. 904)

IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

41 850 107

46 033 793

2

kujawsko-pomorskie

27 192 000

29 511 423

3

lubelskie

27 764 000

30 132 213

4

lubuskie

37 976 400

41 215 710

5

łódzkie

15 114 000

16 403 194

6

małopolskie

19 307 200

19 581 885

7

mazowieckie

40 990 400

45 843 021

8

opolskie

12 632 400

13 709 918

9

podkarpackie

14 986 400

17 932 693

10

podlaskie

13 226 868

13 226 868

11

pomorskie

33 228 800

36 063 150

12

śląskie

12 509 200

13 576 209

13

świętokrzyskie

9 805 893

9 805 893

14

warmińsko-mazurskie

39 749 600

43 140 161

15

wielkopolskie

66 418 000

70 163 876

16

zachodniopomorskie

27 248 732

31 191 104

Kwota na działanie

440 000 000

477 531 111

 

VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich

Wysokość limitów środków w euro na pozostałe operacje

1

dolnośląskie

324 243

68 646 263

2

kujawsko-pomorskie

512 239

72 383 591

3

lubelskie

134 557

94 962 580

4

lubuskie

0

43 883 983

5

łódzkie

691 750

78 320 840

6

małopolskie

4 627 869

90 697 303

7

mazowieckie

362 557

157 385 337

8

opolskie

0

40 853 703

9

podkarpackie

0

81 093 506

10

podlaskie

0

60 584 283

11

pomorskie

0

60 062 559

12

śląskie

0

69 187 549

13

świętokrzyskie

0

58 837 849

14

warmińsko-mazurskie

331 145

64 566 784

15

wielkopolskie

157 849

122 138 065

16

zachodniopomorskie

0

60 681 326

Kwota na działanie

7 142 209

1 224 285 521

 

VII. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

30 544 543

2

kujawsko-pomorskie

25 248 764

3

lubelskie

36 259 170

4

lubuskie

15 653 349

5

łódzkie

27 476 770

6

małopolskie

34 357 774

7

mazowieckie

43 314 058

8

opolskie

10 793 755

9

podkarpackie

30 157 017

10

podlaskie

21 622 847

11

pomorskie

22 772 528

12

śląskie

23 568 460

13

świętokrzyskie

15 575 353

14

warmińsko-mazurskie

24 054 864

15

wielkopolskie

44 858 900

16

zachodniopomorskie

18 898 355

Kwota na działanie

425 156 507

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama