| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 119, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 30 czerwca 2015 r.:”;

2) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

3. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 30 czerwca 2015 r., odmawia się temu wnioskodawcy przyznania pomocy finansowej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia tabela VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 797 i 1357 oraz z 2014 r. poz. 904.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 października 2014 r. (poz. 1390)

VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, i na pozostałe operacje w ramach tego działania

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich

Wysokość limitów środków w euro na pozostałe operacje

1

dolnośląskie

324 243

76 144 836

2

kujawsko-pomorskie

512 239

73 922 033

3

lubelskie

134 557

101 601 106

4

lubuskie

0

43 883 983

5

łódzkie

691 750

91 395 405

6

małopolskie

169 630

98 821 689

7

mazowieckie

362 557

168 564 022

8

opolskie

0

41 700 000

9

podkarpackie

0

83 444 090

10

podlaskie

0

62 891 945

11

pomorskie

0

62 514 281

12

śląskie

0

76 879 757

13

świętokrzyskie

0

60 916 374

14

warmińsko-mazurskie

331 145

65 330 068

15

wielkopolskie

157 849

118 419 605

16

zachodniopomorskie

0

60 681 326

Kwota na działanie

2 683 970

1 287 110 520

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »