reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego2)

Na podstawie art. 146h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250, 1427, 1933 i 1991.

Załącznik 1. [WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2158)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

Lp.

Nazwa źródła

Całkowita nominalna moc cieplna

źródła na dzień

31 grudnia 2010 r. [MW]

Rodzaj paliwa stosowanego w źródle do dnia 31 grudnia 2010 r.

1

2

3

4

1

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia

Kozienice

(Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

4115,20

węgiel kamienny

2

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, 10)

2697,40

węgiel kamienny

3

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K6, K7)

297,80

węgiel kamienny

4

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K5, K8)

272,10

węgiel kamienny, biomasa

5

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K1)

589,00

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

6

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K5, K6, K8)

1767,00

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

7

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7)

2356,00

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

8

TAURON Ciepło Sp. z o.o.2) Zakład Wytwarzania Katowice (K1)

378,00

węgiel kamienny, biomasa, inne paliwa stałe

9

TAURON Ciepło Sp. z o.o.2) Zakład Wytwarzania Tychy (K1, K5)

283,00

węgiel kamienny

10

TAMEH Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania Nowa (KP-

1, 2, 3, 4, 5)

1170,00

węgiel kamienny, paliwa gazowe

11

TAMEH Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania Nowa (K6)

438,00

węgiel kamienny, paliwa gazowe

12

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K1, K2, K3, K4)

724,00

węgiel kamienny

13

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K16)

2056,00

węgiel kamienny, biomasa

14

PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA, K9, K10, K11, K12)4)

1334,00

węgiel kamienny, biomasa

15

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.5) (1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2)

1199,70

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (K1, K2, K3, K4, K5)

850,00

węgiel kamienny, paliwa ciekłe

17

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)

372,00

węgiel kamienny

18

Veolia Energia Łódź SA6) Elektrociepłownia EC-3 (K1, K2, K3, K6, K9)

761,00

węgiel kamienny

19

Veolia Energia Łódź SA6) Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6)

852,00

węgiel kamienny, biomasa

20

Veolia Energia Łódź SA6) Elektrociepłownia EC-4 (K7)

339,00

węgiel kamienny, biomasa

21

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K1, KW-3)

352,10

węgiel kamienny, biomasa

22

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-5)

860,50

węgiel kamienny, biomasa

23

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, K5,

K6)

3594,00

węgiel brunatny, biomasa

24

CEZ Skawina S.A.7) (K3, K4)

358,00

węgiel kamienny, biomasa

25

CEZ Skawina S.A.7) (K5, K6, K8, K9, K10, K11)

1018,00

węgiel kamienny, biomasa

26

CIECH Soda Polska S.A.8) Zakład Inowrocław (K1, K2, K3, K4)

394,45

węgiel kamienny

27

CIECH Soda Polska S.A.8) Zakład Janikowo (K1, K2, K3)

211,76

węgiel kamienny

28

CIECH Soda Polska S.A.8) Zakład Janikowo (K4, K5)

217,98

węgiel kamienny

29

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA – Elektrownia Ostrołęka B (K1, K2, K3)

1 668,30

węgiel kamienny, biomasa

30

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.9) – (K5, K6, K7)

340,00

węgiel kamienny, biomasa

31

EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska10) – (K1, K5)

234,00

węgiel kamienny, biomasa

32

EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska11) – (K4, K6)

261,00

węgiel kamienny

33

EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska12) – (K7, K9, K10)

540,00

węgiel kamienny, biomasa

34

EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdyńska – (K6, K7)13)

520,20

węgiel kamienny, biomasa

35

Elana Energetyka Sp. z o.o. EC1 – (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

184,40

węgiel kamienny

36

FENICE Poland Sp. z o.o. Ciepłownia FENICE w Tychach – (K1, K2, K3, K4)

168,89

węgiel kamienny

37

Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2)

67,73

węgiel kamienny, biomasa

38

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepłownia Rejtana – (K1, K2, K3, K4, K5)

207,00

węgiel kamienny

39

Elektrociepłownia PCC Rokita SA (K1, K2, K8)

193,95

węgiel kamienny, biomasa

40

PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia Gliwice – (K1, K2, K3)

293,70

węgiel kamienny

41

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – (K2, K3)

68,94

węgiel kamienny, biomasa

42

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – EC Czarnków – (K1, K2, K3)

90,08

węgiel kamienny, biomasa

43

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. EC 2 – (K1, K2)

360,00

węgiel kamienny

44

ZE PAK S.A. – Elektrownia Pątnów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

3 624,00

węgiel kamienny

45

ZE PAK SA – Elektrownia Konin – (K85, K86, K111, K112)

686,00

węgiel brunatny, biomasa

46

ORLEN Południe S.A.14) (K1, K2, K3)

119,10

węgiel kamienny, paliwa ciekłe

47

Silesian Paper Factory Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej15) (K1, K2, K3)

99,48

węgiel kamienny, biomasa

 

Objaśnienia:

1) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

3) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

4) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*1/2, KfA, K9, K10, K11, K12).

5) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

6) Wcześniej Dalkia Łódź SA.

7) Wcześniej Elektrownia Skawina S.A.

8) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A.

9) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

10) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska.

11) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska.

12) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska.

13) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia – (K5, K6, K7).

14) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

15) Wcześniej Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o.

Załącznik 2. [MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI

Lp.

Nazwa źródła

Maksymalne emisje substancji [Mg]

Działania

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

I półrocze 2020 r.

 

 

SO2

NOx

PYŁ

SO2

NOx

PYŁ

SO2

NOx

PYŁ

SO2

NOx

PYŁ

SO2

NOx

PYŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia

Kozienice

(Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

9942,40

1242,8

8285,33

994,23

6628,27

745,67

4971,20

497,10

2485,60

248,55

2)

2

Enea Wytwarzanie Sp.

z o.o.1) – Elektrownia

Kozienice (Bloki nr 9,

10)

5084,60

635,60

4237,17

508,47

3389,73

381,33

2542,30

254,20

1271,15

127,10

2017 r. – wymiana elektrofiltra dla bloku

nr 9, modernizacja instalacji DeSOx I

2018 r. – modernizacja instalacji DeSOx III

3

Enea Wytwarzanie Sp.

z o.o.1)

Elektrociepłownia

Białystok (K6, K7)

1570,30

779,50

129,90

1155,13

606,27

97,43

739,97

433,03

64,97

324,80

259,80

32,50

162,40

129,90

16,25

2017 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx dla K7

2016 – 2020 – działania operacyjne

4

Enea Wytwarzanie Sp.

z o.o.1)

Elektrociepłownia

Białystok (K5, K8)

2074,47

949,00

158,12

1511,43

741,48

118,26

948,37

533,96

78,40

385,33

326,44

38,54

192,67

163,22

19,27

2017 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx dla K8

2018 r. – modernizacja elektrofiltra dla K8

2016 – 2020 – działania operacyjne

5

EDF Polska S.A.

Oddział w Rybniku

(K1)

1629,83

203,73

1358,20

162,98

1086,55

122,24

814,92

81,49

407,46

40,75

2016 r. – zakończenie budowy nowej instalacji DeSOx

6

EDF Polska S.A.

Oddział w Rybniku

(K5, K6, K8)

4575,54

571,94

3812,96

457,56

3050,36

343,17

2287,76

228,77

1143,89

114,38

2016 r. – zakończenie budowy nowej instalacji DeSOx

7

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku

(K2, K3, K4, K7)

6603,11

825,39

5502,59

660,31

4402,06

495,23

3301,55

330,15

1650,77

165,08

2016 – 2020 – działania operacyjne

8

TAURON Ciepło Sp. z

o.o.3) Zakład

Wytwarzania Katowice

(K1)

2735,01

1847,98

307,99

2028,67

1437,31

225,86

1322,32

1026,65

143,73

615,99

615,99

61,60

307,99

307,99

30,80

2016 – 2020 – optymalizacja procesu spalania

9

TAURON Ciepło Sp. z

o.o.3) Zakład

Wytwarzania Tychy

(K1, K5)

1901,77

899,89

149,98

1392,83

699,91

112,49

883,89

499,94

74,99

374,95

299,96

37,50

187,48

149,98

18,75

2017 r. – zakończenie modernizacji

elektrofiltra dla K5

2018 – 2020 – działania operacyjne

10

TAMEH Sp. z o.o.4)

Zakład Wytwarzania

Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5)

4095,11

1357,23

192,58

3184,83

1357,23

161,82

2274,55

1357,23

131,07

1364,28

1357,23

100,33

682,13

678,61

50,15

2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx

11

TAMEH Sp. z o.o.4)

Zakład Wytwarzania

Nowa (K6)

357,85

233,71

30,07

272,18

196,54

22,63

186,53

159,36

15,20

100,88

122,19

7,77

50,44

61,10

3,89

2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx

12

PGNiG TERMIKA SA

EC Siekierki (K1, K2,

K3, K4)

1484,98

742,49

185,62

1237,48

742,49

148,50

989,99

742,49

111,37

742,49

742,49

74,25

371,24

371,24

37,12

2016 r. – modernizacja kotła K1 w celu

przystosowania do spalania biomasy

2018 r. – uruchomienie zmodernizowanej

instalacji DeSOx, DeNOx i filtra

workowego dla K2 

2016 – 2020 – działania operacyjne

13

PGNiG TERMIKA SA

EC Siekierki (K5, K6,

K7, K10, K11, K14,

K15, K16)

3724,60

1862,30

465,57

3103,83

1862,30

372,46

2483,07

1862,30

279,35

1862,30

1862,30

186,23

931,15

931,15

93,11

2016 r. – rozbudowa istniejącej instalacji

DeSOx

2017 r. – uruchomienie instalacji DeNOx dla K16, uruchomienie palników low-

NOx dla K5, K6, K7

2018 r. – uruchomienie instalacji DeNOx

dla K5, K6 i K7 

2016 – 2020 – działania operacyjne

14

PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA, K9, K10, K11, K12)5)

1807,00

903,50

225,87

1505,83

903,50

180,70

1204,66

903,50

135,52

903,50

903,50

90,35

451,75

451,75

45,17

2016 r. – oddanie do eksploatacji filtrów

workowych oraz zmodernizowanej

instalacji

DeSOx dla KfA i KfB

2017 – 2020 – działania operacyjne

15

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.6) (1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2)

2484,2

310,52

2070,17

248,42

1656,14

186,31

1242,11

124,21

621,05

62,1

2019 r. – zmiana paliwa w jednym kotle

KW

2020 r. – zmiana paliwa w drugim kotle

KW

16

Grupa Azoty Zakłady

Azotowe „Puławy”

S.A. (K1, K2, K3, K4,

K5)

243,05

194,44

145,83

97,22

48,61

2018 – 2019 – działania operacyjne

17

ENERGA Kogeneracja

Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)

1087,45

715,43

119,24

804,46

556,45

87,44

521,47

397,46

55,64

238,48

238,48

23,85

119,24

119,24

11,92

2016 – 2020 – działania operacyjne

18

Veolia Energia Łódź

SA7) Elektrociepłownia

EC-3 (K1, K2, K3, K6,

K9)

1451,34

181,42

1209,45

145,13

967,56

108,85

725,67

72,57

362,84

36,28

2017 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx

2016 – 2020 – działania operacyjne

19

Veolia Energia Łódź

SA7) Elektrociepłownia

EC-4 (K2, K3, K4, K5,

K6)

937,94

468,96

117,25

781,61

468,96

93,80

625,29

468,96

70,35

468,96

468,96

46,90

234,48

234,48

23,45

2017 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx dla K2

2016 – 2020 – działania operacyjne

20

Veolia Energia Łódź

SA7) Elektrociepłownia

EC-4 (K7)

1846,64

1061,29

176,89

1349,02

825,45

129,71

851,39

589,61

82,55

353,76

353,76

35,37

176,89

176,89

17,69

2)

21

KOGENERACJA SA

Elektrociepłownia

Wrocław

(K1, KW-3)

903,77

546,64

91,11

663,25

425,16

66,81

422,73

303,69

42,52

182,21

182,21

18,22

91,11

91,11

9,11

2016 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx i DeNOx dla K1

2016 – 2020 – działania operacyjne

22

KOGENERACJA SA

Elektrociepłownia

Wrocław (K2, K3,

KW-5)

1840,50

920,24

230,06

1533,74

920,24

184,05

1226,99

920,24

138,03

920,24

920,24

92,03

460,13

460,13

46,01

2016 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx i DeNOx dla K2 i K3

2016 – 2020 – działania operacyjne

23

PGE Górnictwo i

Energetyka

Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia

Turów (K1, K2, K3,

K4, K5, K6)

11283,79

1410,48

9403,16

1128,38

7522,53

846,28

5641,90

564,19

2820,95

282,10

2016 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx dla K4, K5 i K6

2017 – 2019 r. – działania operacyjne

24

CEZ Skawina S.A.8) (K3, K4)

1983,96

1229,72

204,96

1459,27

956,45

150,30

934,59

683,18

95,65

409,91

409,91

41,00

204,96

204,96

20,50

2016 – 2020 – spalanie paliwa o

odpowiednio niskiej zawartości siarki,

optymalizacja procesu spalania, działania operacyjne

25

CEZ Skawina S.A.8)

(K5, K6, K8, K9, K10,

K11)

2403,45

1201,72

300,43

2002,88

1201,72

240,34

1602,30

1201,72

180,26

1201,72

1201,72

120,18

600,87

600,87

60,08

2016 – 2019 – optymalizacja procesu

spalania

2020 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx

2016 – 2020 – działania operacyjne

26

CIECH Soda Polska

S.A.9) Zakład

Inowrocław (K1, K2,

K3, K4)

2119,00

1546,36

257,73

1584,48

1202,72

189,00

1049,97

859,09

120,27

515,45

515,45

51,55

257,73

257,73

25,77

2018 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx

2019 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx

27

CIECH Soda Polska

S.A9) Zakład Janikowo

(K1, K2, K3)

2929,6

1131,86

188,64

2110,27

880,33

141,48

1290,94

628,81

94,32

471,61

377,29

47,16

235,8

188,64

23,58

2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOx

28

CIECH Soda Polska

S.A.9) Zakład Janikowo

(K4, K5)

2379,4

934,27

155,71

1716,03

726,65

116,78

1052,65

519,04

77,86

389,28

311,42

38,93

194,64

155,71

19,46

2018 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx

2019 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx

29

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA -

Elektrownia Ostrołęka B (K1, K2, K3)

3562,45

445,31

2968,71

356,25

2374,97

267,19

1781,23

178,12

890,61

89,06

2016 r. – modernizacja elektrofiltra BI.3

2017 r. – modernizacja elektrofiltra BI.1 2016 – 2020 – działania operacyjne

30

Elektrociepłownia

BĘDZIN Sp. z o.o.10) -

(K5, K6, K7)

2300,73

1327,34

221,23

1681,30

1032,38

162,16

1061,87

737,41

103,11

442,45

442,45

44,04

221,23

221,23

22,03

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOx dla K5, K6, K7 i instalacji DeNOx

dla K7

2017 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx dla K5, K6

31

EDF Polska S.A.,

Oddział Wybrzeże w

Gdańsku,

Elektrociepłownia

Gdańska11) – (K1, K5)

1947,71

798,24

133,04

1408,99

621,20

99,75

870,28

444,16

66,45

331,56

267,12

33,16

165,79

133,57

16,58

2016 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx i DeNOx dla K1

2016 – 2020 – działania operacyjne

32

EDF Polska S.A.,

Oddział Wybrzeże w

Gdańsku,

Elektrociepłownia Gdańska12) – (K4, K6)

84,72

37,49

6,25

73,14

34,37

4,69

61,56

31,24

3,12

49,98

28,12

1,56

24,99

14,06

0,78

2016 – 2020 – działania operacyjne

33

EDF Polska S. A.,

Oddział Wybrzeże w

Gdańsku,

Elektrociepłownia

Gdańska13) – (K7, K9,

K10)

1382,96

691,48

172,78

1152,47

691,48

138,23

921,97

691,48

103,70

691,48

691,48

69,15

345,74

345,74

34,58

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx

34

EDF Polska S. A.,

Oddział Wybrzeże w

Gdańsku,

Elektrociepłownia Gdyńska – (K6, K7)14)

1117,68

139,49

931,40

111,62

745,12

83,75

558,84

55,89

279,42

27,95

2016 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx dla K6 i K7

2017 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx dla K6 i K7 2016 – 2020 – działania operacyjne

35

Elana Energetyka Sp. z

o.o. EC1 – (K1, K2,

K3, K4, K5, K6)

1065,92

384,72

64,12

764,05

299,23

48,09

462,17

213,73

32,06

160,30

128,24

16,03

80,15

64,12

8,02

2019 r. – modernizacja instalacji

odpylania spalin, zakończenie budowy

instalacji DeSOx

i DeNOx

36

FENICE Poland Sp. z

o.o. Ciepłownia

FENICE w Tychach –

(K1, K2, K3, K4)

552,70

192,30

32,10

395,17

149,57

24,07

237,63

106,83

16,03

80,10

64,10

8,00

40,05

32,05

4,00

2016 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy

instalacji DeSOx dla K1 i K2

2017 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy

instalacji DeSOx dla K3, zakończenie

budowy instalacji DeNOx dla K2

2018 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx dla K1 i K3, wyłączenie z

eksploatacji K4 albo modernizacja

instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy instalacji DeSOx i DeNOx dla K4

37

Ciepłownia FIBRIS

S.A. w Przemyślu (K3,

K2)

506,71

152,01

25,34

370,06

126,68

19,42

233,40

101,34

13,52

96,75

76,00

7,60

48,37

38,01

3,80

2016 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin

2019 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx

2020 r. – optymalizacja procesu spalania

38

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepłownia Rejtana - (K1, K2, K3, K4, K5)

988,8

377,40

62,90

711,60

293,53

47,17

434,40

209,67

31,43

157,20

125,80

15,70

78,60

62,90

7,85

2018 r. – modernizacja instalacji

odpylania spalin

2019 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx i DeNOx

39

Elektrociepłownia PCC

Rokita SA (K1, K2,

K8)

752,99

278,16

46,37

540,62

216,35

34,77

328,25

154,54

23,18

115,89

92,73

11,59

57,95

46,37

5,79

2016 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin dla K8

2017 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin dla K1 i K2; zakończenie budowy instalacji DeNOx i modernizacja

instalacji DeSOx

40

PEC Gliwice Sp. z o.o.,

Ciepłownia Gliwice -

(K1, K2, K3)

893,65

437,63

72,94

656,55

340,38

54,70

419,45

243,13

36,47

182,35

145,88

18,23

91,18

72,94

9,12

2016 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx dla K3

2017 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOx, zakończenie budowy instalacji

DeNOx dla K1

2018 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx dla K2

41

SW-SOLAR Czarna

Woda Sp. z o.o. – (K2,

K3)

570,68

171,20

28,54

418,35

142,67

21,88

266,03

114,14

15,22

113,70

85,61

8,56

56,85

42,81

4,29

2016 r. – zakończenie budowy instalacji odpylania spalin

2018 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx

2019 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx

42

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – EC Czarnków – (K1, K2, K3)

1102,39

330,71

55,12

803,76

275,59

42,26

505,14

220,47

29,39

206,52

165,36

16,53

103,26

82,68

8,27

2016 r. – zakończenie budowy instalacji odpylania spalin 2018 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOx

2019 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx

43

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. EC 2 – (K1, K2)

1862,50

1164,06

194,01

1371,01

905,38

142,27

879,51

646,70

90,54

388,02

388,02

38,80

194,01

194,01

19,40

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOx

44

ZE PAK S.A. –

Elektrownia Pątnów

(K1, K2, K3, K4, K5,

K6)

11332,70

5666,36

1416,63

9443,92

5666,36

1133,29

7555,14

5666,36

849,97

5666,36

5666,36

566,63

2833,19

2833,19

283,32

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOx dla K1 i K2, modernizacja

instalacji odpylania spalin 2018 – 2019 – działania operacyjne

45

ZE PAK SA –

Elektrownia Konin –

(K85, K86, K111,

K112)

2035,65

1017,83

254,46

1696,37

1017,83

203,57

1357,11

1017,83

152,67

1017,83

1017,83

101,78

508,92

508,92

50,89

2018 – 2019 – działania operacyjne

46

ORLEN Południe S.A.15) (K1, K2, K3)

727,48

225,77

37,28

516,64

175,84

28,01

305,80

125,91

18,75

94,95

75,97

9,49

47,48

37,99

4,75

2018 r. – zakończenie budowy instalacji

DeNOx, DeSOx oraz instalacji odpylania

spalin

47

Silesian Paper Factory

Sp. z o.o. w upadłości

likwidacyjnej16) (K1, K2, K3)

598,53

179,56

29,93

438,69

149,63

22,95

278,85

119,71

15,96

119,01

89,78

8,97

59,5

44,89

4,49

2018 – 2020 – spalanie węgla o

odpowiednio niskiej zawartości siarki

oraz stosowanie dodatków do paliwa w

celu zmniejszenia emisji NOx

 

Uwagi:

1. Instalacja DeSOx oznacza instalację do odsiarczania spalin (IOS).

2. Instalacja DeNOx oznacza instalację do odazotowania spalin.

3. Działania operacyjne obejmują m.in.:

– ograniczenie czasu pracy źródła, postój źródła lub wyłączenie źródła z eksploatacji,

– zmianę wielkości produkcji energii w źródle,

– zwiększenie stopnia wykorzystania lub poprawę efektywności istniejących urządzeń ograniczających emisję w ramach danego źródła,

– wykorzystanie potencjału redukcyjnego w ramach innych źródeł (eksploatowanych w tym samym zakładzie, przez tego samego prowadzącego instalację lub w tej samej grupie kapitałowej).

Objaśnienia:

1) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska.

2) Podstawowe działania modernizacyjno-inwestycyjne mające na celu ograniczenie emisji do powietrza SO2, NOx lub pyłu zrealizowano do dnia 31 grudnia 2015 r.

3) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

4) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

5) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*1/2, KfA, K9, K10, K11, K12).

6) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

7) Wcześniej Dalkia Łódź SA.

8) Wcześniej Elektrownia Skawina S.A.

9) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A.

10) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

11) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska.

12) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska.

13) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska.

14) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia – (K5, K6, K7).

15) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

16) Wcześniej Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o.

Załącznik 3. [ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.]

Załącznik nr 3

ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Substancja

Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł [Mg]

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r. (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca)

SO2

114624,56

91619,05

68613,52

45608,07

22804,10

NOx

32764,35

28849,63

24934,91

21020,19

10510,18

PYŁ

12750,49

10034,93

7319,47

4603,99

2302,00

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama