REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2443

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138 oraz z 2016 r. poz. 2158) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i 2290.

Załącznik 1. [WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia 2017 r. (poz. 2443)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

Lp.

Nazwa źródła

Całkowita nominalna moc cieplna

źródła na dzień

31 grudnia 2010 r. [MW]

Rodzaj paliwa stosowanego w źródle do dnia 31 grudnia 2010 r.

1

2

3

4

1

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

4115,20

węgiel kamienny

2

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, 10)

2697,40

węgiel kamienny

3

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K6, K7)

297,80

węgiel kamienny

4

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K5, K8)

272,10

węgiel kamienny, biomasa

5

PGE Energia Ciepła S.A.2) Oddział w Rybniku (K1)

589,00

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

6

PGE Energia Ciepła S.A.2) Oddział w Rybniku (K5, K6, K8)

1767,00

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

7

PGE Energia Ciepła S.A.2) Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7)

2356,00

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

8

TAURON Ciepło Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania Katowice (K1)

378,00

węgiel kamienny, biomasa, inne paliwa stałe

9

TAURON Ciepło Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania Tychy (K1, K5)

283,00

węgiel kamienny

10

TAMEH POLSKA sp. z o.o.4) Zakład Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5)

1170,00

węgiel kamienny, paliwa gazowe

11

TAMEH POLSKA sp. z o.o.4) Zakład Wytwarzania Nowa (K6)

438,00

węgiel kamienny, paliwa gazowe

12

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K1, K2, K3, K4)

724,00

węgiel kamienny

13

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K16)

2056,00

węgiel kamienny, biomasa

14

PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA, K9, K10, K11, K12)5)

1334,00

węgiel kamienny, biomasa

15

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.6) (1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2)

1199,70

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (K1, K2, K3, K4, K5)

850,00

węgiel kamienny, paliwa ciekłe

17

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)

372,00

węgiel kamienny

18

Veolia Energia Łódź SA7) Elektrociepłownia EC-3 (K1, K2, K3, K6, K9)

761,00

węgiel kamienny

19

Veolia Energia Łódź SA7) Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6)

852,00

węgiel kamienny, biomasa

20

Veolia Energia Łódź SA7) Elektrociepłownia EC-4 (K7)

339,00

węgiel kamienny, biomasa

21

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K1, KW-3)

352,10

węgiel kamienny, biomasa

22

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-5)

860,50

węgiel kamienny, biomasa

23

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

3594,00

węgiel brunatny, biomasa

24

CEZ Skawina S.A.8) (K3, K4)

358,00

węgiel kamienny, biomasa

25

CEZ Skawina S.A.8) (K5, K6, K8, K9, K10, K11)

1018,00

węgiel kamienny, biomasa

26

CIECH Soda Polska S.A.9) Zakład Inowrocław (K1, K2, K3, K4)

394,45

węgiel kamienny

27

CIECH Soda Polska S.A.9) Zakład Janikowo (K1, K2, K3)

211,76

węgiel kamienny

28

CIECH Soda Polska S.A.9) Zakład Janikowo (K4, K5)

217,98

węgiel kamienny

29

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA – Elektrownia Ostrołęka В (K1, K2, K3)

1668,30

węgiel kamienny, biomasa

30

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.10) – (K5, K6, K7)

340,00

węgiel kamienny, biomasa

31

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdańska11) – (K1, K5)

234,00

węgiel kamienny, biomasa

32

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdańska12) – (K4, K6)

261,00

węgiel kamienny

33

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdańska13) – (K7, K9, K10)

540,00

węgiel kamienny, biomasa

34

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdyńska – (K6, K7)14)

520,20

węgiel kamienny, biomasa

35

Elana Energetyka Sp. z o.o. EC1 – (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

184,40

węgiel kamienny

36

FENICE Poland Sp. z o.o. Ciepłownia FENICE w Tychach – (K1, K2, K3, K4)

168,89

węgiel kamienny

37

Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2)

67,73

węgiel kamienny, biomasa

38

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepłownia Rejtana – (K1, K2, K3, K4, K5)

207,00

węgiel kamienny

39

Elektrociepłownia PCC Rokita SA (K1, K2, K8)*

193,95

węgiel kamienny, biomasa

40

PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia Gliwice – (K1, K2, K3)

293,70

węgiel kamienny

41

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – (K2, K3)

68,94

węgiel kamienny, biomasa

42

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – EC Czarnków – (K1, K2, K3)

90,08

węgiel kamienny, biomasa

43

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. EC 2 – (K1, K2)

360,00

węgiel kamienny

44

ZE PAK S.A. – Elektrownia Pątnów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

3624,00

węgiel brunatny, biomasa

45

ZE PAK SA – Elektrownia Konin – (K85, K86, K111, K112)

686,00

węgiel brunatny, biomasa

46

ORLEN Południe S.A.15) (K1, K2, K3)

119,10

węgiel kamienny, paliwa ciekłe

47

Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.16) (K1, K2, K3)

99,48

węgiel kamienny, biomasa

 

Objaśnienia:

1) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Wcześniej EDF Polska S.A.

3) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

4) Wcześniej Tauron Ciepło SA. i TAMEH Sp. z o.o.

5) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB* 1/2, KfA, K9, K10, K11, K12).

6) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

7) Wcześniej Dalkia Łódź SA.

8) Wcześniej Elektrownia Skawina S.A.

9) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A.

10) Wcześniej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

11) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

12) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

13) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

14) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia – (K5, K6, K7) i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdyńska – (K6, K7).

15) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

16) Wcześniej Silesian Paper Factory Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

* Źródło objęte Przejściowym Planem Krajowym do końca 2017 r.

Załącznik 2. [MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI

Lp.

Nazwa źródła

Maksymalne emisje substancji [Mg]

Działania

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

I półrocze 2020 r.

 

 

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

9942,40

-

1242,8

8285,33

-

994,23

6628,27

-

745,67

4971,20

-

497,10

2485,60

-

248,55

2)

2

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, 10)

5084,60

-

635,60

4237,17

-

508,47

3389,73

-

381,33

2542,30

-

254,20

1271,15

-

127,10

2018 r. - wymiana elektrofiltra dla bloku nr 9, modernizacja instalacji DeSOX I

3

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K6, K7)

1570,30

779,50

129,90

1155,13

606,27

97,43

739,97

433,03

64,97

324,80

259,80

32,50

162,40

129,90

16,25

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX dla K7 

2016 - 2020 - działania operacyjne

4

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K5, K8)

2074,47

949,00

158,12

1511,43

741,48

118,26

948,37

533,96

78,40

385,33

326,44

38,54

192,67

163,22

19,27

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX dla K8

2019 r. - modernizacja elektrofiltra dla K8

2016 - 2020 - działania operacyjne

5

PGE Energia Ciepła S.A.3) Oddział w Rybniku (K1)

1629,83

-

203,73

1358,20

-

162,98

1086,55

-

122,24

814,92

-

81,49

407,46

-

40,75

2017 r. - zakończenie budowy nowej instalacji DeSOX

6

PGE Energia Ciepła S.A.3)

Oddział w Rybniku (K5, K6, K8)

4575,54

-

571,94

3812,96

-

457,56

3050,36

-

343,17

2287,76

-

228,77

1143,89

-

114,38

2017 r. - zakończenie budowy nowej instalacji DeSOX

7

PGE Energia Ciepła S.A.3)

Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7)

6603,11

-

825,39

5502,59

-

660,31

4402,06

-

495,23

3301,55

-

330,15

1650,77

-

165,08

2016 - 2020 - działania operacyjne

8

TAURON Ciepło Sp. z o.o4)

Zakład Wytwarzania Katowice (K1)

2735,01

1847,98

307,99

2028,67

1437,31

225,86

1322,32

1026,65

143,73

615,99

615,99

61,60

307,99

307,99

30,80

2016 - 2020 - optymalizacja procesu spalania

9

TAURON Ciepło Sp. z o.o.4)

Zakład Wytwarzania Tychy (K1, K5)

1901,77

899,89

149,98

1392,83

699,91

112,49

883,89

499,94

74,99

374,95

299,96

37,50

187,48

149,98

18,75

2020 r. - zakończenie modernizacji elektrofiltra dla K5 

2018 - 2020 - działania operacyjne

10

ΤAMEH POLSKA sp. z o.o.5)

Zakład Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5)

4095,11

1357,23

192,58

3184,83

1357,23

161,82

2274,55

1357,23

131,07

1364,28

1357,23

100,33

682,13

678,61

50,15

2018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

11

ΤAMEH POLSKA sp. z o.o.5)

Zakład Wytwarzania Nowa (K6)

357,85

233,71

30,07

272,18

196,54

22,63

186,53

159,36

15,20

100,88

122,19

7,77

50,44

61,10

3,89

2018 г. - zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

12

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K1, K2, K3, K4)

1484,98

742,49

185,62

1237,48

742,49

148,50

989,99

742,49

111,37

742,49

742,49

74,25

371,24

371,24

37,12

2016 r. - modernizacja kotła K1 w celu przystosowania do spalania biomasy

2018 r. - uruchomienie zmodernizowanej instalacji DeSOX, DeNOX i filtra workowego dla K2 

2016 - 2020 - działania operacyjne

13

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K16)

3724,60

1862,30

465,57

3103,83

1862,30

372,46

2483,07

1862,30

279,35

1862,30

1862,30

186,23

931,15

931,15

93,11

2016 r. - rozbudowa istniejącej instalacji DeSOX

2017 r. - uruchomienie instalacji DeNOX dla K16,

uruchomienie palników low-NOX dla K5, K6, K7

2018 r. - uruchomienie instalacji DeNOX dla K5, K6, K7

2016 - 2020 - działania operacyjne

14

PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA, K9, K10, K11, K12)6)

1807,00

903,50

225,87

1505,83

903,50

180,70

1204,66

903,50

135,52

903,50

903,50

90,35

451,75

451,75

45,17

2016 r. - oddanie do eksploatacji filtrów workowych oraz

zmodernizowanej instalacji

DeSOX dla KfA i KfB

2017 - 2020 - działania operacyjne

15

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.7) (1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2)

2484,2

-

310,52

2070,17

-

248,42

1656,14

-

186,31

1242,11

-

124,21

621,05

-

62,1

2019 r. - zmiana paliwa w jednym kotle KW

2020 r. - zmiana paliwa w drugim kotle KW

16

Grupa Azoty

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (K1, K2, K3, K4, K5)

-

-

243,05

-

-

194,44

-

-

145,83

-

-

97,22

-

-

48,61

2018 - 2019 - działania operacyjne

17

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)

1087,45

715,43

119,24

804,46

556,45

87,44

521,47

397,46

55,64

238,48

238,48

23,85

119,24

119,24

11,92

2016 - 2020 - działania operacyjne

18

Veolia Energia Łódź SA8)

Elektrociepłownia EC-3 (K1, K2, K3, K6, K9)

1451,34

-

181,42

1209,45

-

145,13

967,56

-

108,85

725,67

-

72,57

362,84

-

36,28

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX

2016 - 2020 - działania operacyjne

19

Veolia Energia Łódź SA8)

Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6)

937,94

468,96

117,25

781,61

468,96

93,80

625,29

468,96

70,35

468,96

468,96

46,90

234,48

234,48

23,45

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K2

2016 - 2020 - działania operacyjne

20

Veolia Energia Łódź SA8)

Elektrociepłownia EC-4 (K7)

1846,64

1061,29

176,89

1349,02

825,45

129,71

851,39

589,61

82,55

353,76

353,76

35,37

176,89

176,89

17,69

2)

21

KOGENERACJA SA

Elektrociepłownia Wrocław (K1, KW-3)

903,77

546,64

91,11

663,25

425,16

66,81

422,73

303,69

42,52

182,21

182,21

18,22

91,11

91,11

9,11

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

dla K1

2016 - 2020 - działania operacyjne

22

KOGENERACJA SA

Elektrociepłownia Wrocław

(K2, K3, KW-5)

1840,50

920,24

230,06

1533,74

920,24

184,05

1226,99

920,24

138,03

920,24

920,24

92,03

460,13

460,13

46,01

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

dla K2 i K3

2016 - 2020 - działania operacyjne

23

PGE Górnictwo i Energetyka

Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

11283,79

-

1410,48

9403,16

-

1128,38

7522,53

-

846,28

5641,90

-

564,19

2820,95

-

282,10

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX dla

K4, K5 i K6

2017 - 2019 r. - działania operacyjne

24

CEZ Skawina S.A.9) (K3, K4)

1983,96

1229,72

204,96

1459,27

956,45

150,30

934,59

683,18

95,65

409,91

409,91

41,00

204,96

204,96

20,50

2016 - 2020 - spalanie paliwa o odpowiednio niskiej

zawartości siarki, optymalizacja procesu spalania, działania

operacyjne

25

CEZ Skawina S.A.9) (K5, K6, K8, K9, K10, K11)

2403,45

1201,72

300,43

2002,88

1201,72

240,34

1602,30

1201,72

180,26

1201,72

1201,72

120,18

600,87

600,87

60,08

2016 - 2019 - optymalizacja procesu spalania

2020 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX

2016 - 2020 - działania operacyjne

26

CIECH Soda Polska S.A.10)

Zakład Inowrocław (K1, K2, K3, K4)

2119,00

1546,36

257,73

1584,48

1202,72

189,00

1049,97

859,09

120,27

515,45

515,45

51,55

257,73

257,73

25,77

2018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX

27

CIECH Soda Polska S.A.10)

Zakład Janikowo

(K1, K2, K3)

2929,6

1131,86

188,64

2110,27

880,33

141,48

1290,94

628,81

94,32

471,61

377,29

47,16

235,8

188,64

23,58

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX

28

CIECH Soda Polska S.A.10)

Zakład Janikowo (K4, K5)

2379,4

934,27

155,71

1716,03

726,65

116,78

1052,65

519,04

77,86

389,28

311,42

38,93

194,64

155,71

19,46

2018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX

29

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA – Elektrownia Ostrołęka В (K1, K2, K3)

3562,45

-

445,31

2968,71

-

356,25

2374,97

-

267,19

1781,23

-

178,12

890,61

-

89,06

2016 r. - modernizacja elektrofiltra BI.2 i BI.3

2018 r. - modernizacja elektrofiltra BI.1

2016 - 2020 - działania operacyjne

30

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.11) – (K5, K6, K7)

2300,73

1327,34

221,23

1681,30

1032,38

162,16

1061,87

737,41

103,11

442,45

442,45

44,04

221,23

221,23

22,03

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX dla K5, K6, K7 i instalacji DeNOx dla K7

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K5, K6

31

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Elektrociepłownia Gdańska12) – (K1, K5)

1947,71

798,24

133,04

1408,99

621,20

99,75

870,28

444,16

66,45

331,56

267,12

33,16

165,79

133,57

16,58

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

dla K1

2016 - 2020 - działania operacyjne

32

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Elektrociepłownia Gdańska13) – (K4, K6)

84,72

37,49

6,25

73,14

34,37

4,69

61,56

31,24

3,12

49,98

28,12

1,56

24,99

14,06

0,78

2016 - 2020 - działania operacyjne

33

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia

Gdańska14) – (K7, K9, K10)

1382,96

691,48

172,78

1152,47

691,48

138,23

921,97

691,48

103,70

691,48

691,48

69,15

345,74

345,74

34,58

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

34

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Wybrzeże w

Gdańsku

Elektrociepłownia Gdyńska – (K6, K7)15)

1117,68

-

139,49

931,40

-

111,62

745,12

-

83,75

558,84

-

55,89

279,42

-

27,95

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX dla K6 i K7

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K6 i K7

2016 - 2020 - działania operacyjne

35

Elana Energetyka Sp. z o.o.

EC1 – (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

1065,92

384,72

64,12

764,05

299,23

48,09

462,17

213,73

32,06

160,30

128,24

16,03

80,15

64,12

8,02

2019 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin, zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

36

FENICE Poland Sp. z o.o.

Ciepłownia FENICE w Tychach - (K1, K2, K3, K4)

552,70

192,30

32,10

395,17

149,57

24,07

237,63

106,83

16,03

80,10

64,10

8,00

40,05

32,05

4,00

2017 - 2020 - działania operacyjne albo modernizacja instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy instalacji

DeSOX i DeNOX

37

Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2)

506,71

152,01

25,34

370,06

126,68

19,42

233,40

101,34

13,52

96,75

76,00

7,60

48,37

38,01

3,80

2016 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX

2020 r. - optymalizacja procesu spalania

38

Fortum Power and Heat

Polska Sp. z o.o.

Ciepłownia Rejtana – (K1, K2, K3, K4, K5)

988,8

377,40

62,90

711,60

293,53

47,17

434,40

209,67

31,43

157,20

125,80

15,70

78,60

62,90

7,85

2019 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin, zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

39

Elektrociepłownia PCC Rokita SA (K1, K2, K8)*

752,99

278,16

46,37

540,62

216,35

34,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin dla K8

2017 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin dla K1 i K2; zakończenie budowy instalacji DeNOX i modernizacja

instalacji DeSOX

40

PEC Gliwice Sp. z o.o.,

Ciepłownia Gliwice - (K1, K2, K3)

893,65

437,63

72,94

656,55

340,38

54,70

419,45

243,13

36,47

182,35

145,88

18,23

91,18

72,94

9,12

2017 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX, zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K3

2018 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K1

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K2

41

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – (K2, K3)

570,68

171,20

28,54

418,35

142,67

21,88

266,03

114,14

15,22

113,70

85,61

8,56

56,85

42,81

4,29

2016 r. - zakończenie budowy instalacji odpylania spalin

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX, DeNOX

42

SW-SOLAR Czarna Woda

Sp. z o.o. – EC Czarnków - (K1, K2, K3)

1102,39

330,71

55,12

803,76

275,59

42,26

505,14

220,47

29,39

206,52

165,36

16,53

103,26

82,68

8,27

2017 r. - zakończenie budowy instalacji odpylania spalin

2019 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX, DeNOX

43

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

EC 2 – (K1, K2)

1862,50

1164,06

194,01

1371,01

905,38

142,27

879,51

646,70

90,54

388,02

388,02

38,80

194,01

194,01

19,40

2018 r. - zakończenie budowy instalacji DeSOX

44

ZE PAK S.A. – Elektrownia

Pątnów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

11332,70

5666,36

1416,63

9443,92

5666,36

1133,29

7555,14

5666,36

849,97

5666,36

5666,36

566,63

2833,19

2833,19

283,32

2016 r. - zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K1 i K2, modernizacja instalacji odpylania spalin

2018 - 2019 - działania operacyjne

45

ZE PAK S.A. – Elektrownia Konin – (K85, K86, K111, K112)

2035,65

1017,83

254,46

1696,37

1017,83

203,57

1357,11

1017,83

152,67

1017,83

1017,83

101,78

508,92

508,92

50,89

2018 - 2019 - działania operacyjne

46

ORLEN Południe S.A.16) (K1, K2, K3)

727,48

225,77

37,28

516,64

175,84

28,01

305,80

125,91

18,75

94,95

75,97

9,49

47,48

37,99

4,75

2018 r. - modernizacja instalacji odpylania spalin dla K2 

2018 - 2020 - działania operacyjne dla K3

47

Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.17) (Κ1, Κ2, Κ3)

598,53

179,56

29,93

438,69

149,63

22,95

278,85

119,71

15,96

119,01

89,78

8,97

59,5

44,89

4,49

2018 - 2020 - spalanie węgla o odpowiednio niskiej zawartości siarki oraz stosowanie dodatków do paliwa w celu zmniejszenia emisji NOX

 

Uwagi:

1. Instalacja DeSOX oznacza instalację do odsiarczania spalin (IOS).

2. Instalacja DeNOX oznacza instalację do odazotowania spalin.

3. Działania operacyjne obejmują m.in.:

- ograniczenie czasu pracy źródła, postój źródła lub wyłączenie źródła z eksploatacji,

- zmianę wielkości produkcji energii w źródle,

- zwiększenie stopnia wykorzystania lub poprawę efektywności istniejących urządzeń ograniczających emisję w ramach danego źródła,

- wykorzystanie potencjału redukcyjnego w ramach innych źródeł (eksploatowanych w tym samym zakładzie, przez tego samego prowadzącego instalację lub w tej samej grupie kapitałowej).

Objaśnienia:

1) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Podstawowe działania modernizacyjno-inwestycyjne mające na celu ograniczenie emisji do powietrza SO2, NOX lub pyłu zrealizowano do dnia 31 grudnia 2015 r.

3) Wcześniej EDF Polska S.A.

4) Wcześniej Tauron Ciepło SA.

5) Wcześniej Tauron Ciepło SA. i TAMEH Sp. z o.o.

6) Wcześniej PGNiG TERMIKA S.A. EC Żerań (KfB* 1/2, KfA, K9, K10, K11, K12).

7) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

8) Wcześniej Dalkia Łódź SA.

9) Wcześniej Elektrownia Skawina S.A.

10) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A.

11) Wcześniej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

12) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

13) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

14) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska.

15) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia – (K5, K6, K7) i EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdyńska – (K6, K7).

16) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

17) Wcześniej Silesian Paper Factory Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

* Źródło objęte Przejściowym Planem Krajowym do końca 2017 r.

Załącznik 3. [ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.]

Załącznik nr 3

ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Substancja

Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł [Mg]

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r. (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca)

SO2

114624,56

91619,05

68285,27

45492,18

22746,15

NOx

32764,35

28849,63

24780,37

20927,46

10463,81

PYŁ

12750,49

10034,93

7296,29

4592,4

2296,21

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
  • Data wejścia w życie: 2017-12-29
  • Data obowiązywania: 2017-12-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA