| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 80bh ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 483 i 2211 oraz z 2017 r. poz. 2087) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 21–23 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;”;

2) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 21–23 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;”;

3) w pkt 56 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 57–61 w brzmieniu:

„57) masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;

58) masę próbną, jeżeli dotyczy;

59) współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;

60) współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;

61) numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »