| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „komórce kadrowej” – rozumie się przez to komórkę właściwą w sprawach naboru w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórkę właściwą w sprawach naboru w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„Czy służył(a) lub ubiegał(a) się Pan(i) o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Służbie Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Biurze Ochrony Rządu, Milicji Obywatelskiej, Służbie Bezpieczeństwa, Urzędzie Ochrony Państwa, Wojskowych Służbach Informacyjnych? (kiedy, gdzie, proszę podać powód zwolnienia lub odmowy przyjęcia)”,

b) w pkt 22 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(-na) o przetwarzaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu osobowym, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091), a także że zostałem(-łam) pouczony(-na) o zasadach postępowania kwalifikacyjnego celem przyjęcia do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »