| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355, z 2017 r. poz. 318 oraz z 2018 r. poz. 447) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zaświadczenie wydawane w formie dokumentu elektronicznego jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w formie dokumentu elektronicznego albo faksem lub

2) telefonicznie i bez zbędnej zwłoki potwierdzone pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załączniki nr 3–11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2–10 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 11a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200.

Załącznik 1. [REJESTR ZAŚWIADCZEŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 listopada 2019 r. (poz. 2344)

Załącznik nr 1

REJESTR ZAŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZAS-W]

Załącznik nr 2

ZAS-W

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZAS-S]

Załącznik nr 3

ZAS-S

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAS-Z]

Załącznik nr 4

ZAS-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [ZAS-P]

Załącznik nr 5

ZAS-P

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [ZAS-SC]

Załącznik nr 6

ZAS-SC

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [ZAS-HZ]

Załącznik nr 7

ZAS-HZ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [ZAS-HZU]

Załącznik nr 8

ZAS-HZU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [ZAS-DF]

Załącznik nr 9

ZAS-DF

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [ZAS-DP]

Załącznik nr 10

ZAS-DP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [ZAS-KP]

Załącznik nr 11

ZAS-KP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [ORD-M]

Załącznik nr 12

ORD-M

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »