REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 556

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z 2014 r. poz. 1374, z 2015 r. poz. 506 oraz z 2017 r. poz. 1436) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku w tabeli A:

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

art. 77 § 1 k.w.

Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

od 50 do 250

 

b) po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:

5a

art. 77 § 2 k.w.

Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka

500

 

c) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

16

art. 117 § 1 k.w.

Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych

od 100 do 250

 

d) po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:

16a

art. 117 § 2 k.w.

Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym

od 100 do 250

 

e) lp. 79–84 otrzymują brzmienie:

79

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18

500

80

Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych

500

81

Sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania

100

82

Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych

100

83

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Nieumieszczenie w punkcie detalicznym widocznej i czytelnej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”

150

84

art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia

150

 

2) w objaśnieniach pod tabelą A użytym skrótom nadaje się następujące brzmienie:

a) „k.w. – ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281)”,

b) „u.o.z.t. – ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276)”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-26
  • Data wejścia w życie: 2021-04-10
  • Data obowiązywania: 2021-04-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA