REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2484

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z 2014 r. poz. 1374, z 2015 r. poz. 506, z 2017 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 556) w załączniku tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2021 r. (poz. 2484)

Lp.

Kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń

Naruszenie

Grzywna w zł*

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą**

 

1

2

3

4

5

 

I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

 

1

art. 97

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza

50

art. 11 ust. 1

 

2

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

50

art. 11 ust. 2

 

3

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

50

art. 11 ust. 3

 

4

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

50

art. 11 ust. 4

 

5

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku

100

art. 11 ust. 4a

 

6

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

50

art. 13

 

7

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

150

art. 14 pkt 1 lit. a

 

1) na przejściach dla pieszych

 

8

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

200

 

9

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

200

art. 14 pkt 1 lit. b

 

10

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

50

art. 14 pkt 2

 

1) na obszarze zabudowanym

 

11

2) na obszarze niezabudowanym

100

 

12

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

50

art. 14 pkt 3

 

13

Przebieganie przez jezdnię

50

art. 14 pkt 4

 

14

Chodzenie po torowisku

50

art. 14 pkt 5

 

15

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

2000

art. 14 pkt 6

 

16

art. 97a pkt 1

Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza

2000

§ 100 [1]

 

17

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

50

art. 14 pkt 7

 

18

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

300

art. 14 pkt 8

 

19

art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

50

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1]

 

20

art. 97

Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:

100

art. 15a ust. 1

 

1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów

 

21

2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów

50

art. 15a ust. 1

 

22

art. 86a

3) na chodniku lub drodze dla pieszych:

200

art. 15a ust. 3

 

a) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

 

23

b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

200

 

24

art. 90 § 1

c) nieutrudnienia ruchu pieszemu

200

 

25

art. 97

4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych

50

art. 15a ust. 4

 

26

5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym

50

art. 15a ust. 5

 

27

art. 90 § 1

6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

200

art. 15a ust. 6 pkt 5

 

28

art. 97

Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:

200

art. 15a ust. 7 pkt 1

 

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

 

29

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

50

art. 15a ust. 7 pkt 2

 

30

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku

50

art. 15a ust. 7 pkt 3

 

31

4) czepiania się pojazdów

100

art. 15a ust. 7 pkt 4

 

32

5) poruszania się tyłem

50

art. 15a ust. 7 pkt 5

 

33

Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch

50

art. 45 ust. 1 pkt 4

 

II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

 

A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym

 

34

art. 86b § 1 pkt 1 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

1500 / 3000

art. 26 ust. 1 albo ust. 1a

 

35

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

1500 / 3000

art. 26 ust. 2

 

36

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

1500 / 3000

art. 26 ust. 4 albo ust. 5

 

37

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

1500 / 3000

art. 17 ust. 2

 

38

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

1500 / 3000

art. 23 ust. 1 pkt 3

 

39

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

1500 / 3000

art. 11 ust. 5

 

40

art. 86b § 1 pkt 2

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

1500 / 3000

art. 26 ust. 7

 

41

art. 86b § 1 pkt 3

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

1500 / 3000

art. 26 ust. 3 pkt 1

 

42

art. 86b § 1 pkt 4

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

1500 / 3000

art. 26 ust. 3 pkt 2

 

43

art. 86b § 1 pkt 5

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

1500 / 3000

art. 26 ust. 3 pkt 3

 

44

art. 97

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

300

art. 26 ust. 6

 

B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny

 

45

art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 1

Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

50–500

art. 26 ust. 1

 

46

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

50–300

art. 26 ust. 2

 

47

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

50–300

art. 26 ust. 4 albo ust. 5

 

48

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

50–200

art. 17 ust. 2

 

49

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

50–100

art. 11 ust. 5

 

50

art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 2

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

50–500

art. 26 ust. 7

 

51

art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 3

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

50–500

art. 26 ust. 3 pkt 1

 

52

art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 4

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

50–500

art. 26 ust. 3 pkt 2

 

53

art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 5

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

50–100

art. 26 ust. 3 pkt 3

 

54

art. 97

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

50

art. 26 ust. 6

 

III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

 

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

 

55

art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

500–2500

art. 9 ust. 3

 

56

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

150

art. 16 ust. 4

 

57

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

100

art. 16 ust. 5

 

58

Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci

300

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a–3c

 

59

Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka

300

art. 45 ust. 2 pkt 4

 

60

Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci

300

art. 45 ust. 2 pkt 5

 

61

Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu

300

art. 45 ust. 2 pkt 6

 

62

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane

300

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3a

 

63

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

100

art. 39 ust. 1

 

64

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

100

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1

 

65

 

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem

100

art. 40 ust. 1

 

66

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

100

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 40 ust. 1

 

67

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

500

art. 45 ust. 2 pkt 1

 

68

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

500

art. 45 ust. 2 pkt 2

 

69

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

100

art. 45 ust. 1 pkt 5

 

70

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

150

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3

 

71

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

150

art. 41

 

B. Prędkość i hamowanie

 

72

art. 92a § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

50

art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]

 

do 10 km/h

 

73

o 11–15 km/h

100

 

74

o 16–20 km/h

200

 

75

o 21–25 km/h

300

 

76

o 26–30 km/h

400

 

77

art. 92a § 2

o 31–40 km/h

800 / 1600

 

78

o 41–50 km/h

1000 / 2000

 

79

o 51–60 km/h

1500 / 3000

 

80

o 61–70 km/h

2000 / 4000

 

81

o 71 km/h i więcej

2500 / 5000

 

82

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

200

art. 19 ust. 3

 

83

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m

300–500

art. 19 ust. 4 lub 5

 

84

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

zgodna z lp. 72–81

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

 

C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 

85

art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

200–400

art. 22 ust. 6 pkt 4

 

86

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

200

art. 22 ust. 6 pkt 1

 

87

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

200

art. 22 ust. 5

 

88

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

150

art. 22 ust. 2

 

D. Wymijanie, omijanie i cofanie

 

89

art. 97

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony

100

art. 23 ust. 1 pkt 2

 

90

art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

200

art. 23 ust. 2

 

E. Wyprzedzanie

 

91

art. 97

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

300

art. 24 ust. 2

 

92

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

350

art. 24 ust. 6

 

93

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

100

 

94

art. 92b

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

1000 / 2000

art. 24 ust. 7 pkt 1

 

1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

 

95

2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

1000 / 2000

art. 24 ust. 7 pkt 2

 

96

3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

1000 / 2000

art. 24 ust. 7 pkt 3

 

97

4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

1000 / 2000

art. 24 ust. 11

 

98

5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

1000 / 2000

art. 27 ust.4

 

99

6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

1000 / 2000

art. 28 ust. 3 pkt 3

 

100

7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany

1000 / 2000

art. 28 ust. 6

 

101

8) określonego znakiem drogowym

1000 / 2000

§ 23 ust. 1–3 [1]

 

102

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

1000 / 2000

art. 24 ust. 3–5

 

F. Przecinanie się kierunków ruchu

 

103

art. 97

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300

art. 25 ust. 4 pkt 1

 

104

art. 97a pkt 1

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

2000 / 4000

art. 28 ust. 3 pkt 1

 

105

Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

2000 / 4000

§ 98 ust. 5 [1]

 

106

art. 97a pkt 2

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2000 / 4000

art. 28 ust. 3 pkt 2

 

 

art. 97

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez

 

art. 28 ust. 6 w zw.

 

107

 

kierującego pojazdem:

500

z ust. 3 pkt 2

 

1) kierującego pojazdem mechanicznym

 

108

2) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny

100

 

109

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

250

art. 28 ust. 3 pkt 4 lub ust. 6

 

110

 

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

300

art. 28 ust. 4 lub ust. 6

 

G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 

111

art. 88

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

 

112

art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

100

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b

 

113

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

100

art. 29 ust. 2 pkt 1

 

114

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

100

art. 29 ust. 2 pkt 2

 

115

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

100

art. 30 ust. 3

 

H. Holowanie

 

116

art. 97

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

250

art. 31 ust. 1 pkt 3

 

117

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

250

art. 31 ust. 1 pkt 6

 

118

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

250

art. 31 ust. 2 pkt 1

 

119

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

250

art. 31 ust. 2 pkt 2

 

120

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

250

art. 31 ust. 2 pkt 3

 

121

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

250

art. 31 ust. 2 pkt 4

 

122

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

100

art. 31 ust. 1 pkt 2

 

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

 

123

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

150

art. 31 ust. 1 pkt 4

 

124

3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

150

art. 31 ust. 1 pkt 5

 

125

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

100

art. 31 ust. 1 pkt 7

 

126

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50

 

I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

 

127

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

100

art. 33 ust. 1

 

128

art. 90 § 1

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

100

art. 33 ust. 1

 

129

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

100

art. 33 ust. 1a

 

130

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

50

art. 33 ust. 2

 

131

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 132

50

art. 33 ust. 3 pkt 1

 

132

art. 90 § 1

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

200

art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a

 

133

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

50

art. 33 ust. 3 pkt 2

 

134

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

100

art. 33 ust. 3 pkt 3

 

135

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

200

art. 33 ust. 5 lub art. 33a ust. 2 lub art. 33b ust. 2

 

136

art. 86a

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:

300

art. 33 ust. 6 albo art. 33c

 

1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

 

137

2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

300

 

138

art. 90 § 1

3) nieutrudnienia ruchu pieszemu

300

 

139

art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

100

art. 34 ust. 5 pkt 2

 

140

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

100

art. 34 ust. 5 pkt 3

 

141

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

50

art. 34 ust. 5 pkt 4

 

142

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

100

art. 35 ust. 1

 

143

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

50

art. 35 ust. 2

 

144

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

50

art. 37 ust. 1

 

145

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

50

art. 37 ust. 2 pkt 1

 

146

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

50

art. 37 ust. 2 pkt 2

 

147

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

50

art. 37 ust. 4 pkt 1

 

148

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

50

art. 37 ust. 4 pkt 3

 

149

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

50

art. 37 ust. 4 pkt 4

 

150

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

50

art. 37 ust. 5

 

151

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

50

art. 46 ust. 3

 

152

art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

50

art. 46 ust. 5

 

J. Autostrady i drogi ekspresowe

 

153

art. 97

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu

300–500

art. 19 ust. 3a

 

154

art. 97 lub art. 92 § 1

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

2000

art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3 lub § 17 ust. 1 [1]

 

155

art. 97

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

300

art. 23 ust. 2

 

156

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

250

art. 45 ust. 1 pkt 4

 

157

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

300

art. 49 ust. 3

 

158

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

300

art. 49 ust. 3

 

159

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

300

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1

 

K. Zatrzymanie i postój

 

160

art. 97 

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

100–300

art. 46 ust. 1

 

161

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

100

art. 46 ust. 2

 

162

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

150–300

art. 46 ust. 3

 

163

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

100

art. 47

 

164

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

100

art. 47a

 

165

Zatrzymywanie pojazdu:

300

art. 49 ust. 1 pkt 1

 

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

 

166

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

100–300

art. 49 ust. 1 pkt 2

 

167

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

200

art. 49 ust. 1 pkt 3

 

168

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

100

art. 49 ust. 1 pkt 4

 

169

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

100

art. 49 ust. 1 pkt 5

 

170

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

100

art. 49 ust. 1 pkt 6

 

171

7) przy lewej krawędzi jezdni

100

art. 49 ust. 1 pkt 7

 

172

8) na pasie między jezdniami

100

art. 49 ust. 1 pkt 8

 

173

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

100

art. 49 ust. 1 pkt 9

 

174

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

100

art. 49 ust. 1 pkt 10

175

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

100

art. 49 ust. 1 pkt 11

 

176

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

100

art. 49 ust. 2 pkt 1

 

177

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

100

art. 49 ust. 2 pkt 2

 

178

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

100

art. 49 ust. 2 pkt 3

 

179

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

100

art. 49 ust. 2 pkt 4

 

180

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

200–300

art. 49 ust. 2 pkt 5

 

181

art. 84 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

150

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

 

L. Używanie świateł zewnętrznych

 

182

art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

300

art. 51 ust. 1

 

183

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

100

art. 51 ust. 1 lub 2

 

184

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

100

art. 51 ust. 6

 

185

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

200

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

 

186

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

150–300

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

 

187

art. 97

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

200

art. 51 ust. 3

 

188

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

100

art. 51 ust. 5

 

189

Używanie "szperacza" podczas jazdy

100

art. 52 ust. 3

 

M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 

190

art. 97 

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

300

art. 53 ust. 2

 

191

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

200

art. 54 ust. 1 lub ust. 3

 

192

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

100

art. 54 ust. 4

 

193

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

300

art. 55 ust. 1

 

194

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

100

art. 59 ust. 2

 

195

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

200

art. 60 ust. 1 pkt 1

 

196

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

300

art. 60 ust. 1 pkt 2

 

197

Zakrywanie tablic rejestracyjnych

500

 

198

Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100

 

 

199

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

500

art. 60 ust. 1 pkt 3

 

200

Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone

500

art. 60 ust. 1 pkt 3a

 

201

Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej

300

art. 60 ust. 1 pkt 3b

 

202

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

100

art. 60 ust. 1 pkt 4

 

203

Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności

100

art. 60 ust. 1a

 

204

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

50

art. 60 ust. 2 pkt 1

 

205

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

nie wyższa niż 300

art. 60 ust. 2 pkt 2

 

206

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze

100

art. 60 ust. 2 pkt 3

 

207

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

300

art. 60 ust. 2 pkt 4

 

208

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

100

art. 60 ust. 2 pkt 5

 

209

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

100

art. 60 ust. 3

 

210

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne

200

art. 32 ust. 6

 

211

Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:

200

art. 57 ust. 1

 

1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież

 

212

2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży

200

 

213

3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

50

art. 57 ust. 3

 

214

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat

200

art. 57 ust. 2

 

215

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

200

art. 57a ust. 1

 

1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci

 

216

2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób

50

art. 57a ust. 3

 

217

Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

200

art. 58 ust. 1

 

218

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

200

art. 58 ust. 2

 

N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 

219

art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

200

art. 61 ust. 2 pkt 4

 

220

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

100

art. 61 ust. 2 pkt 4

 

221

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

300

art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9

 

222

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

200

art. 61 ust. 4

 

223

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

150

art. 61 ust. 5

 

224

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

100–300

art. 62 ust. 1

 

O. Przewożenie osób

 

225

art. 97

Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

300 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000

art. 63 ust. 1

 

226

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

300 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3000

 

227

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 72–81

100

art. 63 ust. 2

 

228

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp.72–81 lub 226

100

art. 63 ust. 3

 

229

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

50

art. 63 ust. 5

 

IV. Kierujący

 

230

art. 94 § 1a

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia

200

art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]

 

231

art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250

art. 38 lub art. 71 ust. 5a

 

232

art. 87 § 1a

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

2500

art. 45 ust. 1 pkt 1

 

233

art. 87 § 2

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

1000

art. 45 ust. 1 pkt 1

 

V. Inne wykroczenia

 

234

art. 85 § 1

Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego

400

art. 45 ust. 1 pkt 8

 

235

art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

300

art. 39 ust. 1 pkt 2 [2]

 

236

art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300

art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]

 

237

art. 96 § 1 pkt 5

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

50–200

art. 66

 

1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

 

238

art. 96 § 1 pkt 4

2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

50

art. 71

 

239

art. 96 § 3 

Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:

nie niższa niż 4000

art. 78 ust. 4 albo ust. 5

 

1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo

 

240

2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

nie niższa niż 2000

 

241

3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości

dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800

 

242

4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia

nie niższa niż 500

 

243

art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

50–200

art. 45 ust. 1 pkt 9

 

244

art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli

100

art. 45 ust. 1 pkt 10

 

245

art. 100 pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

50

art. 39 ust. 1 pkt 10 [2]

 

246

art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

200

art. 30 [2]

 

247

art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200

art. 5 ust. 1 pkt 4, ust. 3, ust. 4 pkt 2 i 3 lub ust. 5 [3]

 

248

art. 97

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

200–500

§ 2 [4]

 

249

art. 96b

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

400

art. 8 ust. 1 lub 2

 

250

art. 96b w zb. z art. 92 § 1

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

650

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1–3 [1]

 

1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"

 

251

2) B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"

500

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1]

 

252

3) B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni... "

500

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1]

 

253

4) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

500

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1]

 

254

5) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

1200

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

 

255

 

6) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

1200

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]

 

VI. Znaki i sygnały drogowe

 

256

art. 92 § 1 

Niestosowanie się do znaków:

250

§ 18 ust. 1–3 lub ust. 6–8 [1]

 

1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"

 

257

2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

250

§ 19 [1]

 

258

3) C-12 "ruch okrężny"

250

§ 36 ust. 1 [1]

 

259

4) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m"

150

§ 20 ust. 1–3 [1]

 

260

5) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad.............. t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż................... t"

500

§ 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 [1]

 

261

6) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

100

§ 18 ust. 9–13 [1]

 

262

7) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

100

§ 24 ust. 1 [1]

 

263

8) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

100

§ 25 [1]

 

264

9) B-32 "stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników

200

§ 26 [1]

 

265

10) B-35 "zakaz postoju"

100

§ 28 ust. 1 [1]

 

266

11) B-36 "zakaz zatrzymywania się"

100

§ 28 ust. 2 [1]

 

267

12) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

100

§ 28 ust. 6 [1]

 

268

13) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

100

§ 29 [1]

 

269

14) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."

250

§ 35 [1]

 

270

15) C-13 "droga dla rowerów"

100

§ 37 ust. 1 [1]

 

271

16) C-14 "prędkość minimalna"

100

§ 38 ust. 1 [1]

 

272

17) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi"

400

§ 41 [1]

 

273

18) BT-1 "ograniczenie prędkości"

100

§ 81 ust. 1 i 2 [1]

 

274

19) BT-3 "blokada zwrotnicy"

200

§ 81 ust. 3 [1]

 

275

20) P-2 "linia pojedyncza ciągła"

100

§ 86 ust. 3 [1]

 

276

21) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

200

§ 86 ust. 4 [1]

 

277

22) P-4 "linia podwójna ciągła"

200

§ 86 ust. 5 [1]

 

278

23) P-7b "linia krawędziowa ciągła"

100

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]

 

279

24) P-17 "linia przystankowa"

100

§ 90 ust. 1 [1]

 

280

25) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

200

§ 42 [1]

 

281

26) P-21 "powierzchnia wyłączona"

100

§ 90 ust. 5 [1]

 

282

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

300

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]

 

283

art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

100

§ 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1]

 

284

Niestosowanie się do znaku:

100

§ 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1]

 

1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"

 

285

2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

100

§ 49 ust. 3 [1]

 

286

3) D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"

100

§ 52 ust. 1–3, ust. 4 lub ust. 5 [1]

 

287

4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

800

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

 

288

5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

800

§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]

 

289

6) D-19 "postój taksówek"

100

§ 53 [1]

 

290

7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"

250

§ 72 lub § 87 ust. 1–2 [1]

 

291

8) BT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

200

§ 81 ust. 4 [1]

 

292

9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"

100

§ 90 ust. 2–3 [1]

 

293

10) P-20 "koperta"

100

§ 90 ust. 4 [1]

 

294

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

 

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]

 

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

200

 

295

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16

200

§ 100 [1]

 

296

3) kierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105

500

§ 95–98, 102, 104 lub 106 [1]

 

VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu

 

 

art. 86 § 1

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:

 

 

 

297

 

1) kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000

 

 

298

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500

 

 

299

art. 86 § 1a

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:

1500 / 3000

 

 

1) kierującego pojazdem mechanicznym

 

300

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie niższa niż 1500

 

 

301

art. 86 § 2

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

2500

 

 

302

art. 90 § 2

Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym

nie niższa niż 500

 

 

 

* Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.

** Powołane w kolumnie 5 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433 i 2065).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595).

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783).

[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269 i 2328).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-30
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA