REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 494

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750 oraz z 2022 r. poz. 334) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 lutego 2022 r. (poz. 494)

TABELA NR 1

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

Komendant Główny PSP

20

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

19

3

Dyrektor biura

17

4

Doradca Komendanta

16

5

Główny księgowy

16

6

Zastępca dyrektora biura

16

7

Główny specjalista

15

8

Naczelnik wydziału

15

9

Specjalista dziedzinowy

15

10

Radca prawny

15

11

Kapelan krajowy

14

12

Dyżurny operacyjny kraju

13

13

Kierownik sekcji

13

14

Zastępca naczelnika wydziału

13

15

Starszy specjalista

12

16

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

12

17

Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju

10

18

Specjalista

10

19

Starszy inspektor sztabowy

9

20

Starszy inspektor

8

21

Inspektor

7

22

Starszy operator sprzętu

7

23

Starszy technik sztabowy

7

24

Starszy ratownik-kierowca

6

25

Starszy technik

6

26

Ratownik-kierowca

5

27

Technik

5

28

Młodszy ratownik-kierowca

3

29

Młodszy technik

3

30

Stażysta

1

TABELA NR 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

Komendant wojewódzki PSP

18

2

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP

17

3

Główny księgowy

14

4

Naczelnik wydziału

14

5

Główny specjalista

13

6

Specjalista dziedzinowy

13

7

Radca prawny

13

8

Zastępca naczelnika wydziału (w KW I kat.)

13

9

Kierownik sekcji

12

10

Zastępca naczelnika wydziału (w KW II kat.)

12

11

Dyżurny operacyjny (w KW I kat.)

11

12

Oficer operacyjny

11

13

Starszy specjalista

11

14

Dyżurny operacyjny (w KW II kat.)

10

15

Kapelan wojewódzki

10

16

Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.)

10

17

Specjalista

9

18

Starszy inspektor sztabowy

9

19

Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.)

9

20

Młodszy specjalista

8

21

Pomocnik dyżurnego operacyjnego

7

22

Starszy inspektor

7

23

Starszy technik sztabowy

7

24

Inspektor

6

25

Starszy ratownik-kierowca

5

26

Starszy technik

5

27

Ratownik-kierowca

4

28

Technik

4

29

Młodszy ratownik-kierowca

3

30

Młodszy technik

3

31

Stażysta

1

TABELA NR 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

2

3

1

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.)

17

2

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.)

16

3

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.)

16

4

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.)

15

5

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.)

15

6

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.)

14

7

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

13

8

Główny księgowy (w KP I kat.)

13

9

Naczelnik wydziału (w KP I kat.)

13

10

Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP II kat.)

13

11

Główny księgowy (w KP II kat.)

12

12

Naczelnik wydziału (w KP II kat.)

12

13

Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP III, IV i V kat.)

12

14

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

12

15

Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.)

12

16

Starszy specjalista właściwy ds. ochrony danych (w KP I kat.)

12

17

Główny księgowy (w KP III, IV i V kat.)

11

18

Naczelnik wydziału (w KP III, IV i V kat.)

11

19

Zastępca naczelnika wydziału (w KP II kat.)

11

20

Kierownik sekcji (w KP I i II kat.)

11

21

Dowódca zmiany

10

22

Dyżurny operacyjny (w KP I i II kat.)

10

23

Kierownik sekcji (w KP III, IV i V kat.)

10

24

Oficer operacyjny (w KP I i II kat.)

10

25

Starszy specjalista

10

26

Zastępca naczelnika wydziału (w KP III, IV i V kat.)

10

27

Dyżurny operacyjny (w KP III, IV i V kat.)

9

28

Specjalista

9

29

Starszy dyżurny stanowiska kierowania

9

30

Starszy inspektor sztabowy

9

31

Starszy ratownik specjalista

9

32

Zastępca dowódcy zmiany

9

33

Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I i II kat.)

9

34

Dowódca sekcji

8

35

Młodszy specjalista

8

36

Absolwent-oficer

7

37

Dowódca zastępu

7

38

Ratownik specjalista

7

39

Starszy inspektor

7

40

Starszy operator sprzętu

7

41

Starszy technik sztabowy

7

42

Dyżurny stanowiska kierowania

6

43

Inspektor

6

44

Operator sprzętu

6

45

Specjalista dziedzinowy

6

46

Młodszy inspektor

6

47

Młodszy operator sprzętu

6

48

Młodszy ratownik specjalista

6

49

Absolwent-aspirant

5

50

Starszy ratownik

5

51

Starszy ratownik-kierowca

5

52

Starszy technik

5

53

Starszy ratownik medyczny służby

5

54

Ratownik

4

55

Ratownik-kierowca

4

56

Ratownik medyczny służby

4

57

Technik

4

58

Młodszy ratownik

3

59

Młodszy ratownik-kierowca

3

60

Młodszy technik

3

61

Stażysta

1

TABELA NR 4

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

2

3

1

Komendant

19

2

Zastępca Komendanta

18

3

Kanclerz

17

4

Profesor

16

5

Dyrektor

15

6

Profesor uczelni

15

7

Dowódca pododdziałów szkolnych

14

8

Kierownik działu

14

9

Adiunkt

13

10

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

13

11

Główny specjalista

13

12

Dowódca kompanii szkolnej

12

13

Oficer dyżurny

12

14

Starszy wykładowca

12

15

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

12

16

Specjalista dziedzinowy

12

17

Wykładowca

11

18

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej

11

19

Asystent

10

20

Dowódca zmiany

10

21

Kierownik referatu

10

22

Starszy ratownik specjalista

10

23

Starszy specjalista

10

24

Lektor

9

25

Specjalista

9

26

Starszy instruktor

9

27

Zastępca dowódcy zmiany

9

28

Dowódca sekcji

8

29

Instruktor

8

30

Młodszy specjalista

8

31

Starszy inspektor sztabowy

8

32

Absolwent-oficer

7

33

Dowódca zastępu

7

34

Ratownik specjalista

7

35

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

7

36

Starszy inspektor

7

37

Starszy operator sprzętu

7

38

Inspektor

6

39

Operator sprzętu

6

40

Młodszy inspektor

6

41

Młodszy instruktor

6

42

Młodszy operator sprzętu

6

43

Młodszy ratownik specjalista

6

44

Absolwent-aspirant

5

45

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

5

46

Starszy ratownik

5

47

Starszy ratownik medyczny służby

5

48

Starszy ratownik-kierowca

5

49

Starszy technik

5

50

Ratownik

4

51

Ratownik medyczny służby

4

52

Ratownik-kierowca

4

53

Technik

4

54

Młodszy ratownik

3

55

Młodszy ratownik-kierowca

3

56

Młodszy technik

3

57

Stażysta

1

TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

Jednostka organizacyjna PSP

IB

CMP

CS

SA

SP

OSz

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dyrektor

18

16

2

Komendant17

17

17


3

Zastępca dyrektora

16


4

Zastępca komendanta16

16

16


5

Kierownik zakładu

14


6

Naczelnik wydziału właściwy do spraw kształcenia14

14

14


7

Naczelnik ośrodka szkolenia


14

8

Główny księgowy13

13

13


9

Główny specjalista

13


13

1310

Naczelnik wydziału


13

13

13

13


11

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej13

13

13


12

Adiunkt

12


13

Dowódca kompanii szkolnej12

1214

Kierownik laboratorium

12


15

Kierownik sekcji12

12

12

12

16

Kierownik zespołu przedmiotowego12

1217

Oficer dyżurny12

1218

Starszy wykładowca12

12

12

12

19

Specjalista dziedzinowy12

12

12

12

20

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej12

12

12


21

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia


13

22

Zastępca naczelnika wydziału12

12

12


23

Wykładowca11

11

11

11

24

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej11

1125

Dowódca zmiany10

10

10


26

Starszy specjalista

10


10

10

10


27

Specjalista

9


9

9

9


28

Starszy instruktor9

9

9

9

29

Starszy ratownik specjalista9

9

9


30

Zastępca dowódcy zmiany9

9

9


31

Dowódca sekcji8

8

8


32

Instruktor8

8

8

8

33

Młodszy specjalista

8


8

8

8


34

Młodszy wykładowca8

8

8

8

35

Starszy inspektor sztabowy8

8

8


36

Absolwent-oficer7

7

7


37

Dowódca zastępu7

7

7


38

Ratownik specjalista7

7

7


39

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania7

7

7


40

Starszy inspektor

7


7

7

7


41

Starszy operator sprzętu7

7

7


42

Starszy technik sztabowy7

7

7

7

43

Inspektor6

6

6


44

Operator sprzętu6

6

6


45

Młodszy inspektor6

6

6


46

Młodszy instruktor6

6

6

6

47

Młodszy ratownik specjalista6

6

6


48

Absolwent-aspirant5

5

5


49

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania5

5

5


50

Starszy ratownik5

5

5


51

Starszy ratownik-kierowca5

5

5


52

Starszy ratownik medyczny służby5

5

5


53

Starszy technik

5

5

5

5

5

5

54

Ratownik4

4

4


55

Ratownik-kierowca

4


4

4

4


56

Ratownik medyczny służby4

4

4


57

Technik

4


4

4

4

4

58

Młodszy ratownik3

3

3


59

Młodszy ratownik-kierowca3

3

3


60

Młodszy technik

3


3

3

3


61

Stażysta1

1

1

1

TABELA NR 6

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

6.1.

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp.

Stanowisko i szczebel organizacyjny

Grupa uposażenia zasadniczego

I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

Główny specjalista

15

2

Starszy specjalista

13

3

Specjalista

11

4

Młodszy specjalista

9

II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

Główny specjalista

13

2

Starszy specjalista

11

3

Specjalista

10

4

Młodszy specjalista

8

6.2.

Wojskowe straże pożarne

Lp.

Stanowisko

Grupa uposażenia zasadniczego

1

Dowódca wojskowej straży pożarnej

10

2

Dowódca zastępu

7

3

Starszy ratownik-kierowca

4

4

Ratownik

3

5

Ratownik-kierowca

3

6

Technik

3

7

Młodszy ratownik

2

8

Młodszy ratownik-kierowca

2

Użyte w załączniku skróty oznaczają: PSP - Państwową Straż Pożarną,

KW I kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KW II kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP I kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KP II kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP III kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii,

KP IV kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii,

KP V kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej piątej kategorii,

IB - Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SA - Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz - Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-01
  • Data wejścia w życie: 2022-03-02
  • Data obowiązywania: 2022-03-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA