REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1011

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1665 oraz z 2022 r. poz. 954 i 2116) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 i § 8 ust. 3" zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem § 5 ust. 9, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 3";

2) w § 5:

a) w ust. 5 wyrazy „audycji muzycznych, literatury muzycznej" zastępuje się wyrazami „wiedzy o muzyce, nauki o muzyce",

b) dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

„8. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw dyrygowania w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia, oprócz osoby wymienionej w § 4, posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie dyrygentury chóralnej lub prowadzenia zespołów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

9. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw muzykologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia posiada osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

10. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych:

1) podstaw kompozycji w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia oprócz osoby wymienionej w § 4 lub

2) podstaw muzykologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia oprócz osoby wymienionej w ust. 9

- posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie teorii muzyki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.";

3) w § 7 w ust. 4 wyrazy „audycji muzycznych w szkole muzycznej" zastępuje się wyrazami „wiedzy o muzyce w szkole muzycznej".

§ 2. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych]

1. Osoby, o których mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, posiadają również kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych:

1) audycji muzycznych - w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i w szkole muzycznej I stopnia w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025;

2) literatury muzycznej - w szkole muzycznej II stopnia w roku szkolnym 2023/2024.

2. W latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych w szkole baletowej oprócz osoby wymienionej w § 7 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, posiada również osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA