REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1953

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.3)) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

1) lp. 25 otrzymuje brzmienie:

25

 

Diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi

Wymagania formalne

Właściwa dla realizacji świadczenia porada specjalistyczna z zakresu:

1) onkologii lub chemioterapii;

2) chirurgii onkologicznej lub chirurgii ogólnej;

3) położnictwa i ginekologii – realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Porady specjalistyczne są realizowane zgodnie z warunkami realizacji świadczeń, określonymi w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Zakres świadczenia

Opieka specjalistyczna obejmuje:

1) diagnostykę onkologiczną na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,

2) zakończenie procesu diagnostycznego z określeniem co najmniej typu i podtypu histologicznego nowotworu,

3) realizację porad specjalistycznych lub procedur diagnostycznych udzielanych w ramach procesu leczenia,

4) realizację przez okres do 5 lat procesu monitorowania po zakończonym leczeniu, z uwzględnieniem obowiązujących schematów prowadzenia procesu „follow-up”

– w ramach której jest możliwa realizacja świadczeń określonych w lp. 48 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Pozostałe wymagania

Współpraca z Centrum kompetencji raka piersi, która może być realizowana z wykorzystaniem systemu telefonicznego lub teleinformatycznego, lub telemedycznego, który zapewnia:

1) możliwość umawiania terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich lub zmiany tych terminów;

2) możliwość korzystania z porad lub konsultacji specjalistycznych.

 

2) uchyla się lp. 26.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Sójka


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657, z 2019 r. poz. 397, 1060 i 1864, z 2020 r. poz. 612, z 2021 r. poz. 543 i 727 oraz z 2022 r. poz. 365, 482, 1542, 2641 i 2678.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2023-10-06
  • Data obowiązywania: 2023-10-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA